GIZ

‘พี่ติ๊ก’ วอนคนไทย ช่วยกันคนละเล็กละน้อย ลดโลกร้อน

สผ. ยัน ไทยยังไปได้สวย ตามแผนลดก๊าซเรือนกระจก หากยังต้องการความร่วมมืออีกมากจากภาคธุรกิจและประชาสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายแก้โลกร้อนระยะยาว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ‘พี่ติ๊ก’ เจษฎาภรณ์ ผลดี ดารารักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง กล่าวเชิญชวนแฟนคลับและประชาชนทั่วไปในงาน “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน (Climate Change, WE Change)” ที่เซนทรัลลาดพร้าวว่า เราทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) โดยการเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สภาพภูมิอากาศโลกคงเสถียรภาพ ตามเป้าหมายภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) “การที่เราจะช่วยกันลดโลกร้อนไม่ใช่เรื่องยากและทุกคนสามารถทำได้ เพียงแค่เราลองเปลี่ยนพฤติกรรมในประจำวัน เช่น จากเดิมเรายังติดเครื่องยนต์ไว้เวลาเราไปจอดรถซื้อของในปั๊มน้ำมัน แต่เราเพียงแค่ดับเครื่องเวลาจอดรถ เท่านี้เราก็สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้” พี่ติ๊ก กล่าว พี่ติ๊กเองยังมองว่าด้วยวิทยาการในปัจจุบัน มนุษย์เรามีความพร้อมยิ่งกว่าที่เคยมีมาในการที่จะแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยเทคโนโลยี อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) หรือ แผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่นับวันจะยิ่งราคาถูกลง อย่างไรก็ดี พี่ติ๊กกล่าวว่า ในท้ายที่สุดแล้ว เรายังต้องการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เข้มข้นมากกว่านี้จากภาคประชาชนในวงกว้าง ซึ่งอาจจำเป็นจะต้องมีการออกมาตรการจูงใจ และมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น […]

Avatar

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์

03/09/2019

พลิกวิธีการ ‘ปลูกข้าว’ ช่วยลดโลกร้อน-เพิ่มรายได้เกษตรกร ผ่านโครงการ ‘ไทย ไรซ์ นามา’

ภาคการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในภาคส่วนสำคัญที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกัน “นาข้าว” ก็เป็นแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในภาคการเกษตร โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งสามารถทำให้โลกร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “ไทย ไรซ์ นามา” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในปัจจุบันไปสู่ระบบการทำนาแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการนี้ จะผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรจำนวน 100,000 ครัวเรือนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลางได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.8 ล้านไร่ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2566 โครงการดังกล่าวคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า ภายใต้เทคนิคปลูกข้าวลดโลกร้อน 4 กระบวนการสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย 1. เทคโนโลยีการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบแสงเลเซอร์ (Laser Land Levelling) เป็นการปรับพื้นที่นาให้เรียบเสมอกัน ซึ่งจะทำให้การใช้ทรัพยากรน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

08/07/2019

ก.เกษตรฯนำร่อง 6 จว.ปลูก ‘ข้าว’ ลดโลกร้อน จับมือเยอรมนี-ปรับวิธีทำนาไทยปล่อยก๊าซฯต่ำ

กระทรวงเกษตรฯจับมือ GIZ เปิดโครงการ Thai Rice NAMA ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว-ลดโลกร้อน หวังเปิดตลาดข้าวรักษ์โลก-เพิ่มมูลค่าข้าวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโครงการ Thai Rice NAMA ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 14.9 ล้านยูโร หรือราว 600 ล้านบาท จากรัฐบาลประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก และสหภาพยุโรป ผ่านโครงการ NAMA Facility สำหรับโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในปัจจุบันไปสู่ระบบการทำนาแบบยั่งยืน ให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี (ปี 2561-2566) โดยพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจำนวน 1 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.8 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

28/05/2019

สทนช.เตรียมปรับแนวคิดการจัดการ ‘น้ำ’ ไทย อาศัยระบบนิเวศ-ลดสิ่งก่อสร้าง-ต้านโลกร้อน

สทนช.เตรียมปรับแนวคิดออกแบบผังน้ำไทย อาศัยระบบนิเวศ-นวัตกรรมเยอรมันมาประยุกต์ใช้ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เร่งพัฒนาโครงการสีเขียวด้านน้ำครอบคลุมในทุกมิติ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากการที่ สทนช.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศด้านน้ำ เตรียมนำแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับกับการบริหารทรัพยากรน้ำที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูล และจะนำมาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation: EbA) กลับมาปรับใช้ในประเทศไทย แทนรูปแบบการออกแบบและการก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำเดิมที่มุ่งเน้นแต่สิ่งก่อสร้าง นายสมเกียรติ กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวจะมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการวางผังน้ำ ซึ่ง สทนช.เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 โดยจะดำเนินการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของผังน้ำ ก่อนเสนอกระทรวงมหาดไทยดำเนินการผนวกร่วมกับการวางผังเมืองและประกาศใช้ต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น จะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำในทุกมิติให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ สทนช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เป็นภาคีความร่วมมือด้านการปรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับเชิญจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน ที่อยู่ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP) และโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-NAP) สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและความปลอดภัยนิวเคลียร์ของเยอรมัน (BMU) และหน่วยงานชั้นนำด้านนวัตกรรมของเยอรมนี เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารจัดการ และเพื่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยครอบคลุมงานด้านน้ำและฐานข้อมูลการวางผังเมือง และสุขอนามัย โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องวางแผนเพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ล่วงหน้า […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

23/05/2019

ชี้มาตรการภาษีกระตุ้นผู้ผลิตรถประหยัดน้ำมัน เยอรมันหนุนไทยเพิ่มความเข้มข้น-ลดคาร์บอน

GIZ-สนข. สรุปผลโครงการลดโลกร้อนภาคขนส่ง เผยมาตรการภาษีช่วยกระตุ้นผู้ผลิตทำรถประหยัดน้ำมัน เชียร์เพิ่มความเข้มข้น-ช่วยลดคาร์บอนได้กว่า 10 ล้านตัน ตามสัญญา COP21 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดพิธีปิดโครงการ “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการขนส่งทางบกในภูมิภาคอาเซียน” เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562 พร้อมรายงานความสำเร็จและถอดบทเรียนที่ได้ จากการดำเนินงานด้านการลดการใช้น้ำมันของยานพาหนะและลดการปล่อยมลพิษจากภาคการขนส่ง สำหรับประเทศไทย พบว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของยานพาหนะ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 โดยโครงการฯ ได้เข้ามาผลักดันให้เกิดการปรับปรุงมาตรการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าว พบว่ามาตรการนี้กระตุ้นให้ผู้ผลิตรถยนต์เกิดการปรับตัวที่จะผลิตรถใหม่ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน ส่งผลให้เกิดการลดการใช้น้ำมันเฉลี่ยจาก 7.08 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ในปี 2558 เหลือเพียง 6.75 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ในปี 2560 สำหรับรถใหม่ทุกคันที่ขาย น.ส.คาโรลิน คาโพน ผู้อำนวยการโครงการฯ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีนโยบายการขนส่งยั่งยืนที่พัฒนาไปมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น นโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่โครงการฯ เข้ามาผลักดันให้เกิดการปรับปรุงมาตรการดังกล่าวให้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการลดการใช้น้ำมันเฉลี่ยในรถยนต์ใหม่ทุกคัน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

25/01/2019

EU ยกระดับ 5 ปท.ลุ่มน้ำโขงขนส่งสินค้ายั่งยืน อบรมสิบล้อประหยัดน้ำมัน-ลดปล่อยคาร์บอนฯ

สหภาพยุโรปยกระดับการขนส่งสินค้า-โลจิสติกส์ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง อบรมรถบรรทุกกว่า 600 ราย ประหยัดเชื้อเพลิงได้ 16% มุ่งลดคาร์บอน-รักษาอุณหภูมิโลก กระทรวงคมนาคม และสหภาพยุโรป (EU) ร่วมกันจัดพิธีปิด “โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก EU เพื่อดำเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัยในภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 500 ราย ให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงและเกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย ตลอดจนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการขนส่งสีเขียว สำหรับโครงการดังกล่าว ดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2559 – ม.ค. 2562 และได้ฝึกอบรม SMEs จำนวน 513 รายในภูมิภาค ครอบคลุมพนักงานขับรถบรรทุกมากกว่า 600 คน ซึ่งส่งผลให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 15.9% สำหรับรถหนักวิ่งเปล่า […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

25/01/2019

ไทย-เยอรมันร่วมลดก๊าซเรือนกระจกภาคน้ำเสีย ผุดเครื่องมือช่วยลด 28% ผนึก ‘อจน.’ ต่อยอด

ไทย-เยอรมันดำเนินโครงการลดโลกร้อนในระบบน้ำ-น้ำเสีย 4 ปี ลดได้ 28% ใน 4 พื้นที่นำร่อง “อจน.” เตรียมต่อยอดจัดการน้ำเสียชุมชน องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดพิธีปิดโครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน้ำและน้ำเสีย (WaCCliM) เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 พร้อมเผยผลสำเร็จของโครงการฯ ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนน้ำและน้ำเสียให้แก่ 4 พื้นที่นำร่องของประเทศ ได้มากถึง 7,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือประมาณ 28% เมื่อเทียบกับการดำเนินงานปกติ สำหรับโครงการ WaCCliM ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ให้เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนน้ำและน้ำเสีย สนับสนุนให้มีนโยบายรองรับ และบูรณาการการถอดบทเรียนเข้าสู่แนวทางสากล ในส่วนของประเทศไทยได้รับคำแนะนำทางด้านแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการน้ำเสียใน 4 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

26/11/2018

‘ไทย-เยอรมัน’ จับมือเร่งพัฒนาแรงงานช่างแอร์ ติวใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ-ลดภาวะโลกร้อน

GIZ จับมือ ก.แรงงาน ร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างแอร์-ตู้เย็น ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติครั้งแรก ตั้งเป้าอบรมช่างเทคนิค 2,000 คนใน 2 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 เพื่อพัฒนาฝีมือช่างให้มีความชำนาญ ผ่านการฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA) ของ GIZ นายพสุ ศิริเสรีวรรณ ผู้ประสานงานโครงการ RAC NAMA เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ คิดเป็นกว่า 50% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศ ขณะเดียวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยกว่า 20% ยังเกิดจากภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง โดยมีการผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศเป็นอันดับ 2 ของโลก ทั้งนี้ สารทำความเย็นที่ประเทศไทยใช้กันอยู่ส่วนมากในปัจจุบัน คือสาร HFC ประเภท R134a ซึ่งมีค่าศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) สูงถึง […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

17/11/2018

ผลิต’ข้าวหอมมะลิยั่งยืน’ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับชีวิตเกษตรกร-ลดโลกร้อน

ภาครัฐ-เอกชน 4 ประเทศ ผนึกกำลังพัฒนาระบบการผลิต “ข้าวหอมมะลิยั่งยืน” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท Mars Food จากประเทศอังกฤษ และบริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด (Ebro Foods) จากประเทศสเปน เปิดตัว “โครงการข้าวหอมมะลิยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว จำนวน 1,200 ราย จาก 12 ศูนย์ข้าวชุมชน จ.ร้อยเอ็ด ในการผลิตข้าวหอมมะลิยั่งยืนจำนวน 3,500 ตัน ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะดำเนินงานเป็นระยะเวลา 2.5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวรสชาติดีที่สุดในโลก และไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้าวลำดับต้นๆ ของโลก อย่างไรก็ตามเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตข้าว ยังคงเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำที่สุดในภาคการเกษตร โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง และราคาข้าวที่ผันผวน ดังนั้นกรมการข้าวจึงเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพข้าวที่ยั่งยืน ทั้งนี้ กรมการข้าวมีบทบาทหน้าที่หลักในการวางแผน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

19/07/2018

‘เยอรมนี’ ทุ่ม 690 ล้านหนุนไทยรับมือโลกร้อน แบ่งปันประสบการณ์-หวังพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน

เยอรมนีสนับสนุนงบ 690 ล้านบาท ร่วมจัดตั้งแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน เน้นดำเนินงาน 5 สาขา นโยบาย-พลังงาน-น้ำ-ของเสีย-เกษตร รัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เปิดตัว “แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน” ร่วมกับรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2561 โดยสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) จำนวน 17.9 ล้านยูโร หรือราว 690 ล้านบาท สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงพัฒนาแนวทางในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับแผนงานดังกล่าวจะดำเนินงานเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 ผ่านการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ใน 5 สาขา ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ และการเกษตร ภายใต้การทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย ผ่านหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

26/04/2018
1 2