COP

งานหนักหลังปี 2030 ทั่วโลกเร่งหารือยกระดับลด ‘โลกร้อน’ ก่อนประชุม COP25 ปลายปี

ก่อนที่การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 หรือ COP25 จะถูกจัดขึ้นในปลายปีนี้ ที่เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี สิ่งที่ทั่วโลกจะต้องพูดคุยกันอย่างมากเพื่อให้การดำเนินงานลดโลกร้อนดำเนินต่อไปได้ คือเรื่องของ Paris Agreement Work Programme หรือรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส ที่จะต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะนี้เป็นที่ทราบกันแล้วว่า จากการแสดงความพยายามของแต่ละประเทศ ในการร่วมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส หรือ 1.5 องศาฯ เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม เมื่อประเมินจากเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ที่แต่ละประเทศแสดงเจตจำนงค์ออกมานั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถทำได้ตามเป้าภายในปลายศตรวรรษนี้ “ทุกประเทศตระหนักดีว่าเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ค่อนข้างที่จะห่างไกลกับเป้าที่กำหนดไว้ในความตกลงปารีส มันเลยทำให้หลายประเทศมีการประชุมนอกรอบต่างๆ เช่น Climate Action Summit ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ว่าจะต้องยกระดับการทำงานขึ้นมาอย่างไร” ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ระบุ เขาระบุว่า แม้ในการประชุม COP24 ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วจะถือว่าสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์ แต่ในเรื่องวิธีการปฏิบัตินั้นอาจยังไม่ชัดเจนในทุกเรื่อง จึงเป็นสาเหตุที่จะต้องมีการประชุมย่อยต่างๆ ก่อนที่จะถึงการประชุมปลายปีนี้ เพื่อกำหนดรายละเอียดของการดำเนินงาน รวมถึงการเจรจาเพื่อให้ทุกประเทศยกระดับเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น หรือลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้เพิ่มมากๆ นั่นเอง ทั้งนี้ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/06/2019

การลดอุณหภูมิโลกยังห่างเป้า

รายงาน Emissions Gap Report 2018 ที่เปิดเผยก่อนการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (24th Conference of the Parties of United Nations Framework Climate Change Convention) หรือ COP 24 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานรายงาน Global Warming of 1.5°C ของ IPCC ที่ประเมินผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ครั้งที่ 9 เพื่อเปรียบเทียบระดับการปล่อยก๊าซภายใต้เงื่อนไขตามที่แต่ละประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions: NDC) ซึ่งเป็นพันธสัญญาของแต่ละประเทศ เพื่อทบทวนและลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ยังห่างไกลจากเป้าหมาย (emission gap) ตามที่ข้อตกลงปารีสได้วางไว้ค่อนข้างมาก เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประเทศที่ให้ไว้ ไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายในปี 2030 ดังนั้น ประเทศภาคีต้องเพิ่มความตั้งใจและมุ่งมั่นให้มากขึ้นถึง […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

21/05/2019

ก้าวช้าๆ ที่ยังไม่ชัวร์ กับความคืบหน้าตามมติ COP24

ระหว่างวันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2018 เมืองคาโตวิเช ประเทศโปแลนด์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก หรือ 2018 United Nations Climate Change Conference ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 24 ตามกรอบอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของสหภาพอากาศโลก หรือ COP24 นับเป็นการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 หลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวจากความตกลงปารีสท่ามกลางความผิดหวังของชาวโลก เพราะการถอนตัวของมหาอำนาจระดับแถวหน้าจากความพยายามลดปัญหาโลกร้อน เท่ากับทำให้ความหวังที่จะแก้ปัญหาพลอยริบหรี่ลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก (14.3%) รองจากจีน (29.5%) (1) แต่โชคดีที่จีนยังคงยึดมั่นกับความตกลงปารีส และกลายเป็นหนึ่งในแกนนำเพื่อปรับใช้ข้อตกลงลดภาวะโลกร้อน ถึงขนาดที่จีนรับเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเตรียมงานหลายวาระ เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ก่อนที่การประชุมใหญ่ที่คาโตวิเชจะเริ่มขึ้น (2) ผลของการประชุมที่คาโตวิเช คือ ประเทศสมาชิกจะพร้อมใจกันปรับใช้นโยบายตามความตกลงปารีส ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2020 เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ส่วนประเด็นที่มีความซับซ้อนที่ยังไม่อาจลงรอยกันได้ จะโยกไปหารือกันต่อในการประชุมครั้งนี้ เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการลดคาร์บอนให้มากขึ้น และการให้เงินช่วยเหลือประเทศที่ยากจนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วการประชุม COP24 ถือว่ามีความคืบหน้าอย่างมาก เป็นแรงผลักดันให้ประชาคมโลกมีขวัญกำลังใจขึ้นมาอีกครั้ง […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

26/03/2019

‘คาร์บอน’ ทั่วโลกเพิ่มขึ้น-สวนทางเป้าหมายลด COP24 เคาะมาตรการหลังปี 64 เร่งทำจริงจัง

ปริมาณก๊าซคาร์บอนทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปี-สวนทางความต้องการลดตามเป้า เวที COP24 เห็นตรงกันหลังปี 2564 ต้องทำจริงจัง ร่วมเจรจากติกา-ลดอุณหภูมิโลก นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP24) ตอนหนึ่งว่า นับตั้งแต่การประชุม COP21 เมื่อปี 2558 ที่เกิดความตกลงปารีส ซึ่งหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง แต่ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ความพยายามที่จะลดกลับสวนทางกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นในทุกๆ ปี ทั้งนี้ ในการประชุม COP24 เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันทำข้อตกลงในหลายประเทศ ถึงการเริ่มต้นอย่างจริงจังในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจะเริ่มในปี 2564 ซึ่งมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม 2 ปี โดยมีกติกาที่ที่ร่วมกันตกลงหลักๆ 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.การจัดส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) 2.รายงานด้านการปรับตัว ที่มีเนื้อหาประกอบด้วยสถานการณ์ประเทศ ความเสี่ยง ความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศ 3.กรอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน 4.การใช้กลไกตลาดและการไม่ใช้กลไกตลาด 5.การสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยี […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

05/02/2019

สผ.เผยไทยลด ‘ก๊าซเรือนกระจก’ ไปแล้ว 12% เชื่อได้ตามเป้า-บินร่วม COP24 ทั่วโลกหารือเข้ม

สผ.เผยความก้าวหน้าไทย ลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว 12% เชื่อทำได้ตามเป้า 7-20% ยกคณะร่วมถกเวที COP24 ทั่วโลกหารือเข้มข้น นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการลดก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย ซึ่งพบว่าสามารถลดไปแล้วทั้งสิ้น 45.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็น 12% จากกรณีปกติ นับเป็นสัญญาณที่ดีว่าไทยจะสามารถดำเนินการได้ตามเจตจำนงในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ที่ได้แสดงไว้ต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งต้องการลดให้ได้ 7-20% จากกรณีปกติ ภายในปี 2563 ทั้งนี้ การลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวมาจากเฉพาะมาตรการภาคพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการติดตามผลตั้งแต่ปี 2556-2559 อย่างไรก็ตามตัวเลขของการลดจากภาคอื่นๆ ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในฐานระบบเดียวกัน ซึ่งปัจจุบัน สผ. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียในการพัฒนาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (TGEIS) เพื่อยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่มีความทันสมัยมากขึ้น โดยขณะนี้ได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูล เพื่อใช้สำหรับการจัดทำรายงานความก้าวหน้าต่อไป นางรวีวรรณ กล่าวว่า สผ.ได้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคี UNFCCC สมัยที่ 24 (COP24) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-14 ธ.ค. 2561 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

07/12/2018

นักวิทย์ส่งสารเตือนทั่วโลก เร่งคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศา ก่อนโลกร้อนเลยจุดหวนคืน

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) เปิดเผยรายงานชิ้นสำคัญภายหลังการประชุมที่เมืองอินชอน เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561 ส่งสารถึงทั่วโลกว่า ผู้คนในทุกภาคส่วนทุกระดับกำลังจะต้องร่วมมือกัน “อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน” เพื่อเร่งมือในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส อันเป็นเป้าหมายขั้นสูงตามความตกลงปารีส แทนที่จะเป็นเป้าหมาย 2 องศาฯตามเดิมที่ทุกรัฐบาลยอมรับ ทั้งนี้ เป้าหมาย 1.5 องศาฯ นี้ จะเป็นหลักประกันที่ชัดเจนต่อความยั่งยืนของมนุษย์และระบบนิเวศมากกว่า ซึ่งข้อเท็จจริงนี้จะถูกนำไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) สมัยที่ 24 (COP 24) ในเดือนธันวาคมนี้ ณ เมืองคาโตวิเช่ สาธารณรัฐโปแลนด์ ที่รัฐบาลทั่วโลกจะมาร่วมยกระดับความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในใจความสำคัญของรายงานฉบับนี้ คือผลกระทบที่เราอาจหลีกเลี่ยงได้จากการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 1.5 องศาฯ เมื่อเทียบกับ 2 องศาฯ เช่น น้ำทะเลภายในปี 2100 จะเพิ่มขึ้นน้อยลง 10 เซนติเมตร ช่วงหน้าร้อนที่ทะเลอาร์กติกปราศจากน้ำแข็ง จะเกิดขึ้นในรอบ 100 ปี แทนที่จะเป็นทุกๆ 10 ปี […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

10/10/2018

ชาติรวยปัดรับผิดชอบต้นตอทำลายสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงปารีสเสี่ยงล่มก่อนถก ‘COP24’ ธ.ค.นี้

การประชุม UNFCCC ที่กรุงเทพฯ เร่งกำหนดกรอบเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงปารีส ก่อนการประชุม COP24 ณ เมืองคาโตวิค ประเทศโปแลนด์ จะเริ่มขึ้นในเดือน ธ.ค.ที่จะถึงนี้ การประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 4-9 ก.ย. ได้มีการหารือถึงการอำนวยความสะดวกให้นานาชาติสามารถสรุปหลักเกณฑ์ที่ภาคี 197 ประเทศ จะปฏิบัติตามข้อตกลงปารีส เมื่อปี 2558 เรื่องการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนจะนำไปสู่ประชุมสุดยอดรัฐภาคีของ UNFCCC ครั้งที่ 24 หรือ COP24 ที่เมืองคาโตวิค ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 3-14 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ นายมีเคล กูร์ตีกา ว่าที่ประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 24 (COP24) กล่าวเปิดการประชุมว่า ข้อตกลงปารีสสุ่มเสี่ยงจะหมดความน่าเชื่อถือ ภาคีไม่สามารถขับเคลื่อนได้เร็วเท่าที่ควรจะเป็น จึงต้องมีข้อเสนอและแนวทางที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่ตอนนี้ โดยหัวใจสำคัญของปัญหาอยู่ที่เรื่องการเงิน ซึ่งข้อตกลงปารีสกำหนดไว้ว่าตั้งแต่ปี 2563 จะจัดสรรเงินปีละ 1 แสนล้านดอลลาร์ให้กับประเทศยากจนที่ต้องรับมือกับน้ำท่วม คลื่นความร้อน ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

05/09/2018

COP23 เรียกร้องชาติพัฒนาขยายกรอบระดมทุน คาดเป้า 1 แสน ล.เหรียญไม่พอรับมือ ‘โลกร้อน’

COP23 ตอกย้ำพันธะประเทศพัฒนา ระดมแสนล้านเหรียญต่อปีรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เร่งขยายหาช่องทางแหล่งทุนเพิ่มเติม นายอัศมน ลิ่มสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในเวทีเสวนา “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: ปฏิบัติการรุกรับปรับตัวบนโลกที่เปราะบาง” เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2560 ตอนหนึ่งว่า หนึ่งในผลลัพธ์ที่สำคัญของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP23) คือการเน้นย้ำถึงพันธกรณีและความมุ่งมั่นของประเทศที่พัฒนาแล้ว ในการระดมทุนร่วมกันให้ได้ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายใน ค.ศ.2020 อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้มีการเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วขยายการระดมเงินทุน โดยยกระดับสภาพแวดล้อมภายในประเทศและกรอบนโยบายที่เอื้ออำนวย รวมถึงความพยายามในการสร้างช่องทางเพื่อแบ่งบันกองทุนสาธารณะด้านสภาพภูมิอากาศในสัดส่วนที่มากขึ้นสำหรับกิจกรรมด้านการปรับตัว ตลอดจนสำรวจแนวทางและวิธีการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา ในการประเมินความต้องการ จัดลำดับความสำคัญ และแปลงความต้องการด้านการเงินสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ น.ส.อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า มีการประมาณการกันว่าต้องใช้เงินสูงกว่า 5 หมื่นล้าน-1.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอย่างน้อย สำหรับสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใน ค.ศ.2050 นั่นหมายความว่าคำสัญญาที่ให้เงินทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ภายใน ค.ศ.2020 ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ “เงินทุนและกระแสการเงินทั่วโลกที่ต้องใช้ในสาขาทางเศรษฐกิจสังคมที่มีแนวโน้มรับผลกระทบและความเสี่ยงสูงสุด คือภาคการเกษตร ป่าไม้ ประมง […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

18/12/2017

‘กฟผ.’ ลัดฟ้าสู่เยอรมันร่วมถกโลกร้อน COP23 ยัน ‘ถ่านหิน’ ไม่กระทบเป้าหมายลดก๊าซ ‘ไทย’

รองผู้ว่า กฟผ.บินร่วมประชุมเวทีโลกร้อน COP23 โชว์ผลสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ยันแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่กระทบต่อเป้าหมายประเทศ นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 23 (COP23) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ในระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย.2560 ที่เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายกฎชยุตม์ กล่าวว่า กฟผ.ในฐานะเป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ พร้อมดำเนินตามนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด และการติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 รวมถึงการค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2558 กฟผ.สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 3.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า “สำหรับแผนการลดก๊าซเรือนจกของประเทศไทย ได้ครอบคลุมเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมถึงโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2015) แล้ว ฉะนั้นมั่นใจได้ว่าแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งแผน PDP2015 เป็นการกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าภายใต้หลักของความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีราคาที่เหมาะสม” รองผู้ว่าการ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

17/11/2017

‘ซีเรีย’ พร้อมให้สัตยาบรรณลดโลกร้อน โดดเดี่ยว ‘สหรัฐ’ ไม่เข้าร่วมข้อตกลงปารีส

สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่ยอมลงนามในข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากล่าสุดประเทศซีเรียที่แม้จะมีสงครามกลางเมืองอยู่ในเวลานี้ได้แสดงเจตจำนงว่าจะให้สัตยาบรรณในข้อตกลงดังกล่าว ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 23 (COP23) ที่กำลังจัดในกรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี ผู้แทนจากรัฐบาลซีเรียประกาศกับผู้แทน 196 คนจากชาติอื่นๆ เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า ซีเรียจะลงนามในข้อตกลงปารีส อันเป็นการให้สัตยาบรรณว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก เพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส การลงนามของซีเรียครั้งนี้ ส่งผลให้สหรัฐกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่เข้าร่วมข้อตกลงปารีส ทั้งที่สหรัฐเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากจีน วาดะห์ คัตมาวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลซีเรีย ระบุว่า การลงนามในครั้งนี้เกิดจากรัฐบาลซีเรียต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อย่างไรก็ดี เพื่อให้ไปถึงจุดหมายของข้อตกลงปารีส ซีเรียจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติ ทั้งในด้านเงินทุนและความรู้ทางเทคนิค ทั้งนี้ ซีเรียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 ที่กรุงปารีส เนื่องจากประเทศกำลังตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง ก่อนหน้านี้มีเพียงสองประเทศทั่วโลกที่ไม่ร่วมลงนามในข้อตกลงปารีส คือ นิการากัว และซีเรีย โดยนิการากัวเพิ่งตัดสินใจลงนามไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ กลับประกาศว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าข้อตกลงดังกล่าวสร้างภาระที่หนักอึ้งทางการเงินและเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจของสหรัฐ ถึงแม้ว่าโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐยินดีจะเจรจาเพื่อกลับเข้าร่วมในข้อตกลงปารีสภายใต้เงื่อนไขใหม่ แต่ล่าสุดผู้นำของประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี ได้ออกมายืนยันว่าสหรัฐไม่สามารถจะรับเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามอำเภอใจของตัวเอง […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

16/11/2017