นโยบายอุตสาหกรรม ‘ไต้หวัน’ กับการผลักดัน ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’

ประเทศทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ไต้หวัน เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำของชาติเอเชียที่มีการปรับตัวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไต้หวันได้ตั้งเป้าหมายยุติการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในปี 2025 และผลักดันให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 20% ของการใช้พลังงานทั้งหมด นอกจากนี้จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 50% จากปี 2005 ภายในปี 2050 ด้วยการประกาศใช้นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม 5+2 (5+2 Industrial Innovation Plan) ซึ่งได้แก่ 1. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Smart Machinery) 2. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things (IoT) คือการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบที่สามารถเชื่อมโยงหรือเข้าถึงข้อมูลได้ ด้วยการสั่งการควบคุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ระบบอุปกรณ์ประเภท Smart Light, Smart City เป็นต้น (Asia Silicon Valley) 3. พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) 4. เทคโนโลยีชีวภาพและด้านการแพทย์ (Biotech & Pharmaceutical) 5. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

08/07/2019

“เศรษฐกิจหมุนเวียน” ความหวังของการเปลี่ยนผ่านสู่การดำรงอยู่ที่ยั่งยืน

สารคดี: เมื่อปลาจะกินดาว#17 ผู้เขียน: วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร ระบบเศรษฐกิจ ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาพร้อมๆ กับการที่มนุษย์เริ่มรวมตัวอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เกิดการติดต่อ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน จนเรียนรู้และพัฒนากลไกที่สอดรับกับรูปแบบวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมการปกครองที่แตกต่างกันไปในแต่ละดินแดน วิวัฒนาการของหลักคิดระบบเศรษฐกิจที่เราคุ้นเคยเรื่อยมา ทั้งที่ถูกขนานในนามของทุนนิยม สังคมนิยม หรือที่มีการผสมจนเกิดเป็นรูปแบบใดๆ สิ่งสำคัญที่จะถูกใช้เพื่อแบ่งแยกความแตกต่าง คือหลักการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และฐานคิดของการครอบครองผลประโยชน์ แต่ไม่ว่าในระบบเศรษฐกิจแบบใด สิ่งที่สำคัญกว่าและกลับไม่เคยถูกนับรวมไว้ในสมการ คือศักยภาพทรัพยากรในมุมมองของระบบนิเวศ ที่ทุกชีวิตล้วนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และมีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อการสูบไปใช้ผลิตสินค้าเพื่อการบริโภค ด้วยเป้าหมายเพียงเพิ่มผลกำไร ก่อนสิ่งที่ผลิตขึ้นมาใช้จะถูกทิ้งไปโดยไม่มีใครเหลียวแล ดังที่เราเรียกว่า เศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) อย่างที่ผ่านมา วิธีการใช้ทรัพยากรของเราคือการ Take-Make-Dispose คือ ถลุง (Take) ดึงทรัพยากรจำนวนมหาศาลมาใช้ในราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการ ผลิต (Make) ขายให้ลูกค้านำไปใช้งาน และเมื่อผลิตภัณฑ์หมดประโยชน์แล้วก็ ทิ้ง (Dispose) กลายเป็นขยะ วัฏจักรนี้ดำเนินเรื่อยมาเป็นเวลาหลักศตรวรรษ นับตั้งแต่ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก จวบจนวันที่มนุษย์ได้เห็นทรัพยากรร่อยหรอลงต่อหน้าต่อตา และกำลังมีทีท่าว่าจะหมดไปภายในไม่ถึงช่วงอายุคน จากอัตราการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน รวมกับจำนวนประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นในทุกขณะ ทำให้มีการประเมินว่าภายในปี ค.ศ. 2030 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

30/06/2019

GC ระดมนักคิด-ธุรกิจร่วมถกเศรษฐกิจหมุนเวียน เล็งสร้างรง.รีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกของไทย

GC จัดประชุมใหญ่ด้านศก.หมุนเวียน “Circular Living Symposium 2019” ชูวาระ Upcycling เพิ่มมูลค่าขยะ เตรียมสร้างโรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานสากลแห่งแรกในไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ National Geographic จัดงานประชุมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet” เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 โดยรวบรวมผู้นำความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมแบ่งปันความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเปิดวงแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการ Upcycle เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC เปิดเผยว่า GC ได้มีการนำแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

28/06/2019

ไทยจ่อคลอดแผนที่นำทาง ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เปลี่ยนผ่านวิธีการผลิต-บริโภค ภายในปี 2030

สวทน.เตรียมผุดโรดแมปภาพอนาคต “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้า ปรับสมดุลความยั่งยืน เปลี่ยนรูปแบบวิธีการผลิต-บริโภค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดสัมมนา Focus Group เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของแผนที่นำทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” ของประเทศไทยใน 6 ด้าน คือ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม นโยบายภาครัฐ และค่านิยมหรือคุณค่า เพื่อสร้างภาพอนาคตเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี ค.ศ.2030 นายสุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย มีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อย และสตาร์ทอัพเริ่มให้ความสนใจ และมีการดำเนินรูปแบบการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่ก็ยังมีจำนวนจำกัด เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในระบบรวมทั้งผู้บริโภคยังไม่สามารถเปลี่ยนผ่านจากการผลิตและบริโภคตามระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม มาสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ ในส่วนของข้อจำกัดต่างๆ อาทิ ความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคเพื่อซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

11/04/2019

‘โปรเม-เอรียา’ ร่วมสะท้อนการใช้ชีวิตแบบรักษ์โลกของโปรกอล์ฟระดับโลก

การฝึกซ้อมอย่างหนัก คือ เส้นทางสู่แชมป์กอล์ฟระดับโลกของ ‘โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล’ แต่ในขณะเดียวกัน ‘โปรเม’ ก็กำลังฝึกเทคนิคการใช้ชีวิตแบบนักกีฬารักษ์โลก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) “อาจจะยุ่งยากขึ้นบ้าง แต่ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันเพื่อโลกของเรา” เธอระบุ คลิปออนไลน์ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวจาก เอสซีจี ชวน “ตามติดเทคนิคใหม่ของโปรเม!” เอรียา จุฑานุกาลนักกอล์ฟระดับโลก ผ่านการเปิดมุมมองเรื่อง “การลดการสร้างขยะ” และ “การหมุนเวียนของใช้ให้คุ้มค่า” เช่น เตรียมอาหารให้พอดีสำหรับการรับประทาน พกถุงผ้าส่วนตัว และกระบอกน้ำ รวมถึงลดการใช้หลอด ตลอดจนแบ่งปันเสื้อกีฬาที่ไม่ใช้แล้วให้แก่เด็กๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้สามารถ “ตามติดเทคนิคใหม่ของโปรเม!” ได้ทาง YouTube – SCG Channel : youtu.be/pu-OTj6wg3g หรือ Facebook SCG Fanpage : www.facebook.com/SCGofficialpage และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวปฏิบัติ SCG Circular way ได้ที่เว็บไซต์  www.scg.com/sustainability/circular-economy/  […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

03/04/2019

เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ สู่ผู้ประกอบการพลาสติก งานสัมมนาลูกค้าเอสซีจี

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดงานสัมมนาลูกค้า SCG Chemicals Digest 2019 ภายใต้หัวข้อ “Circular Economy: The Better Way” ดึงภาครัฐ และองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อจุดประกายให้ผู้ประกอบการพลาสติกกว่า 400 คนได้ตระหนักและสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การผลิต การบริโภค จนถึงการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลให้กับธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลกที่ยั่งยืน ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะทางน้ำและอากาศ ตลอดจนการจัดการขยะ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก กระทรวงฯ จึงเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Circular Economy โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ล่าสุดกระทรวงฯ ได้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC) เพื่อวิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนขยะหรือของเสียให้กลับมาเป็นวัตถุดิบหรือพลังงานทดแทน ลดปัญหาขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Circular Economy อย่างเป็นรูปธรรม  แน่นอนว่า การพัฒนาสินค้าพลาสติกจากแนวคิด […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

26/03/2019

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เผยกลยุทธ์มุ่งสู่ ‘บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน’ ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2562 เผยกลยุทธ์ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ ขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิด Circular Economy นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เปิดเผยว่า หนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ใช้รับมือกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมาย คือการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ใช้ให้น้อย ใช้ให้นาน หรือนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับกลยุทธ์ดังกล่าว ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ให้ความสำคัญด้วยการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งกระดาษและพลาสติกให้ใช้งานง่าย โดยใช้ทรัพยากรน้อย แต่ยังคงทนแข็งแรง และสามารถนำกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตซ้ำได้ครบวงจร (Close-loop Packaging) อาทิ ถุงกระดาษรีไซเคิลที่มีคุณภาพและสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี อีกทั้งเมื่อใช้งานแล้วยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติก (R-1) ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ง่าย เนื่องจากผลิตด้วยการนำวัสดุชนิดเดียวกันมาประกบกันหลายชั้น (Multilayer Laminated : Mono Material) จึงมีคุณสมบัติป้องกันความชื้น แข็งแรง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี รวมถึงบริษัทฯ ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะกระดาษและพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้เครือข่ายโรงงานอัดเศษกระดาษในการเก็บขยะพลาสติกเพื่อนำมาผลิตซ้ำ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

21/03/2019

‘เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด’ ดันสนามฟุตบอลสู่ Circular Economy Stadium

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ผลิตต่างก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด โดยการใช้ให้น้อยและนานที่สุด หรือนำกลับมาใช้ซ้ำ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เราสามารถร่วมกันทำในสถานที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า ไม่เว้นแม้แต่สนามกีฬา เช่นเดียวกับสนามเอสซีจี สเตเดี้ยม ที่แต่ละนัดของการแข่งขันจะมีแฟนบอลเข้ามาชมในสนามเฉลี่ยเกือบ 1 หมื่นคน ทำให้สร้างขยะแต่ละครั้งมากถึง 1,000 กิโลกรัม เอสซีจี จึงร่วมกับ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในการผลักดันสนามเอสซีจี สเตเดี้ยม สู่การเป็น Circular Economy Stadium ที่เชิญชวนแฟนบอลร่วมเป็น “แชมป์รักษ์โลก” ด้วยการแยกขยะตามแนวทาง SCG Circular Way โดยเริ่มต้นจากการจัดเตรียมถังขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะพลาสติก กระดาษ เศษอาหาร และขยะปนเปื้อน วางไว้ตามจุดต่างๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะที่ถูกต้องแก่แฟนบอลก่อนจะทิ้งให้ถูกถัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะ (Waste Management) ให้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด “Football’s Coming Home […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

20/03/2019

คัดแยกที่ต้นทาง-จุดเริ่มต้นการจัดการ ‘ขยะ’ ที่สมบูรณ์ ตามแนวคิด Circular Economy

เรื่อง “ขยะ” ถูกให้ความสำคัญจากหลายภาคส่วนกันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยแนวทางหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในระดับสากลว่าเป็นทางออกสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือ การจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีการจัดการและเเยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ง่ายสำหรับการนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ทราบหรือไม่ว่าในประเทศไทยเอง ภาคประชาชนในหลายชุมชนได้ตื่นตัวและลุกขึ้นมาจัดการ “ขยะต้นทาง” อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เกิดวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์ ตัวอย่างของ ระยอง ความร่วมมือของเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมนำขยะมาหมุนเวียนต่อยอดคุณค่า เป็นจุดเริ่มต้นของต้นแบบ Circular Community บุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโขดหินมิตรภาพที่ 42 จ.ระยอง เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ร่วมกับวัดและชุมชนในการสร้างคุณค่าให้ขยะ เช่น ถังขยะในโรงเรียนทุกใบทำมาจากถังสังฆทาน โดยแยกเป็นถังขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ไม้ พลาสติก กล่องนม และกระดาษ โดยเด็กๆ จะแยกขยะตั้งแต่ในห้องเรียน เพื่อให้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นของใช้ได้อย่างสะดวก การรีไซเคิล เช่น กล่องนม นำมาแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนอนุบาล หมวก และพัด ส่วนไม้ไอศกรีม […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

18/03/2019

เอสซีจีชู Circular Way ส่งเสริมพฤติกรรมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดนวัตกรรม Green Meeting

จากความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายภาคส่วนหันมาให้ความสนใจกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี มุ่งการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่ภาคประชาชนเริ่มตื่นตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจัง ด้านองค์กรเอกชนก็ต่างปรับตัว เพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จริง หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อช่วยผลักดันประเทศไทยและอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน เอสซีจี เปิดเผยว่า เอสซีจีมี Passion และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาปรับใช้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Committee) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และนโยบาย ตลอดจนติดตามเรื่อง Circular Economy ในระดับสากลแล้วนำมาปรับใช้ในการสร้างความร่วมมือระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายระดับประเทศ รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการตามแนวทาง Circular Economy ด้วยการใช้นวัตกรรม ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้พนักงานและคู่ธุรกิจนำไปปรับใช้ ภายใต้แนวปฏิบัติ Circular Way โดยเริ่มส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการแยกขยะลงถังขยะ 6 ประเภทที่วางไว้ตามจุดต่างๆ ในเอสซีจี โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดการขยะ (Waste Management) ให้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และก้าวสู่การเป็น […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

14/03/2019
1 2 3