เวลากำลังนับถอยหลัง ยูเอ็นเตือนชาวโลกให้เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนสาย

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังกลายเป็นแนวหน้าสมรภูมิโลกร้อน นักวิชาการนานาชาติกล่าวย้ำให้ทุกประเทศขยับเป้าหมายลดโลกร้อนตามภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) ก่อนกรุงเทพฯจะจมทะเล นาย Ovais Sarmad รองเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) กล่าวในที่ประชุม Asia Pacific Climate Week เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาว่าแม้ว่าประชาคมโลกกำลังเร่งดำเนินนโยบายตามกรอบเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มแข็ง แต่จากการคาดการณ์ของ UNFCCC พบว่า แม้ทุกประเทศจะสามารถดำเนินการตามกรอบเป้าหมายลดโลกร้อนในปัจจุบันของตนได้ แต่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะยังพุ่งไปถึง 3 องศาเซลเซียส สูงเกินกว่าที่ระบบนิเวศของโลกจะรับไหว ดังนั้นนาย Ovais จึงย้ำว่าประชาคมโลกจะต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนให้เร็วที่สุด เพราะจากการประมาณการณ์ของ UNFCCC เมื่อปลายปีที่แล้วพบว่า เรามีเวลาในการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิอากาศโลกเพียงราว 12 ปีเท่านั้น ก่อนที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะทะยานเกิน 1.5 องศาเซลเซียส “เพราะฉะนั้น เราจะต้องดำเนินการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจโลกที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นระบบเศรษฐกิจปลอดคาร์บอนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ทัน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้” นาย Ovais กล่าวเน้น จากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) พบว่าหากอุณหภูมิของโลกพุ่งสูงเกินจุดแตกหัก (tipping point) ที่ 3 […]

Avatar

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์

05/09/2019

ก.เกษตรฯนำร่อง 6 จว.ปลูก ‘ข้าว’ ลดโลกร้อน จับมือเยอรมนี-ปรับวิธีทำนาไทยปล่อยก๊าซฯต่ำ

กระทรวงเกษตรฯจับมือ GIZ เปิดโครงการ Thai Rice NAMA ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว-ลดโลกร้อน หวังเปิดตลาดข้าวรักษ์โลก-เพิ่มมูลค่าข้าวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโครงการ Thai Rice NAMA ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 14.9 ล้านยูโร หรือราว 600 ล้านบาท จากรัฐบาลประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก และสหภาพยุโรป ผ่านโครงการ NAMA Facility สำหรับโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในปัจจุบันไปสู่ระบบการทำนาแบบยั่งยืน ให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี (ปี 2561-2566) โดยพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจำนวน 1 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.8 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

28/05/2019

การลดอุณหภูมิโลกยังห่างเป้า

รายงาน Emissions Gap Report 2018 ที่เปิดเผยก่อนการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (24th Conference of the Parties of United Nations Framework Climate Change Convention) หรือ COP 24 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานรายงาน Global Warming of 1.5°C ของ IPCC ที่ประเมินผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ครั้งที่ 9 เพื่อเปรียบเทียบระดับการปล่อยก๊าซภายใต้เงื่อนไขตามที่แต่ละประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions: NDC) ซึ่งเป็นพันธสัญญาของแต่ละประเทศ เพื่อทบทวนและลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ยังห่างไกลจากเป้าหมาย (emission gap) ตามที่ข้อตกลงปารีสได้วางไว้ค่อนข้างมาก เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประเทศที่ให้ไว้ ไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายในปี 2030 ดังนั้น ประเทศภาคีต้องเพิ่มความตั้งใจและมุ่งมั่นให้มากขึ้นถึง […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

21/05/2019

150 ปีประวัติศาสตร์มลภาวะและปัญหาโลกร้อน…นับถอยหลังจุดจบมนุษยชาติ

“โฮโม เซเปียนส์” ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 200,000 ปีมาแล้ว พัฒนาจนกลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบเราๆ เมื่อ 50,000 ปีที่แล้ว เริ่มแสดงภูมิปัญญาด้วยการเริ่มปฏิวัติเกษตรกรรมเมื่อราว 7,000-10,000 ปีที่แล้ว ก่อกำเนิดอารยธรรมแรกของโลกแถบเมโสโปเตเมีย เมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นมนุษยชาติก็ใช้ชีวิตอยู่ในยุคเกษตรกรรมเรื่อยมา จนกระทั่งเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (ครั้งแรก) ระหว่างปี ค.ศ.1760-1820 ซึ่งมนุษย์เริ่มใช้พลังงานฟอสซิล เช่น ถ่านหิน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการผลิตแบบมหาศาลด้วยโรงงาน และการขนส่งมวลชนที่ใช้พลังไอน้ำ การเผาผลาญเพื่อการเกษตรที่มีวงจำกัด กลายเป็นการเผาผลาญที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อผลิตสินค้าและบริการ นี่คือจุดเริ่มต้นของลัทธิบริโภคนิยมที่จะผลักดันการผลิต และการผลิตผลักดันการเผาผลาญพลังงาน และการเผาผลาญพลังงานผลักดันการสร้างมลภาวะ ในปริมาณมหาศาลแบบที่มนุษยชาติไม่เคยประสบมาก่อน นับตั้งแต่การถือกำเนิดของโฮโม เซเปียนส์ ในปี ค.ศ.1850-1890 หรือหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมผ่านพ้นมาได้ระยะหนึ่ง และโลกเข้าสุ่ยุคโมเดิร์นที่การผลาญพลังงานเริ่มจะถีบตัวเพิ่มขึ้นมา ตอนนั้นอุณหภูมิค่ากลางของโลกอยู่ที่ 13 องศาเซลเซียสเท่านั้น 1859 แม้จะเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของการเผาผลาญพลังงานและสร้างมลภาวะ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มตระหนักแล้วว่า การปล่อยก๊าซจะส่งผลกระทบต่อโลก เช่น John Tyndall นักฟิสิกส์ชาวไอริช ที่ระบุไว้ในปี ค.ศ.1859 ว่าก๊าซบางประเภทที่ปล่อยออกมา ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก นั่นเป็นข้อสันนิษฐานเมื่อ 150 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

15/05/2019

‘ภูฏาน’ เป็นประเทศแรกและประเทศเดียวของโลก ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเท่ากับศูนย์

ฟังไม่ผิดหรอกว่า ประเทศภูฏาน มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ และไม่ใช่แค่มีสภาพการปล่อยคาร์บอนที่เป็นกลาง (carbon-neutral) เท่านั้น แต่ยังติดลบ (carbon-negative) อีกด้วย สาเหตุง่ายๆ ก็คือประเทศนี้มีปริมาณป่าไม้ที่ปล่อยออกซิเจนมากกว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาปีละ 1.1 ล้านตัน อีกทั้งยังส่งออกกระแสไฟฟ้าจากพลังงานที่หมุนเวียนขายให้กับอินเดียอีกด้วย จึงทำให้ภูฏานมีปริมาณปล่อยคาร์บอนติดลบ ขณะเดียวกันหากภูฏานยังผลิตและส่งออกพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอัตรานี้ต่อไป ภายในปี 2020 ภูฏานจะมีส่วนช่วยโลกลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 17 ล้านตันในแต่ละปี (1) เป็นเรื่องน่าทึ่งที่ประเทศเล็กๆ ขนาดเท่ากับ จ.อุบลราชธานี กลับสามารถช่วยโลกได้อย่างมากมายมหาศาล ตรงกันข้ามกับประเทศมหาอำนาจบางประเทศที่หันหลังให้กับความตกลงปารีส และยังเดินหน้าทำลายสิ่งแวดล้อมโลกต่อไป ด้วยข้ออ้างว่า เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน แต่ภูฏานทำให้เห็นแล้วว่า ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไม่ได้วัดกันที่ GDP เท่านั้น แต่ต้องวัดกันที่สวัสดิภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งคำนวณไม่ได้ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว อีกทั้งมูลค่าแฝงของ GDP นั้นเลวร้ายมาก เพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย หมายถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนปริมาณมหาศาลด้วย แน่นอนว่า เมื่อพิจารณาจากตัววัดความเจริญก้าวหน้าแบบสากล ภูฏานเป็นประเทศที่อยู่รั้งท้ายตารางในหลายดัชนี อีกทั้งดัชนีความสุขมวลรวม หรือ GNH ที่ภูฏานใช้เป็นมาตรวัดความสำเร็จของตัวเอง ยังถูกตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือ และความเป็นสากล อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศที่มีประชากรเพียง 750,000 คน คงไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะมุ่งผลักดันกรอบการพัฒนาแนวใหม่ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

27/03/2019

‘คาร์บอน’ ทั่วโลกเพิ่มขึ้น-สวนทางเป้าหมายลด COP24 เคาะมาตรการหลังปี 64 เร่งทำจริงจัง

ปริมาณก๊าซคาร์บอนทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปี-สวนทางความต้องการลดตามเป้า เวที COP24 เห็นตรงกันหลังปี 2564 ต้องทำจริงจัง ร่วมเจรจากติกา-ลดอุณหภูมิโลก นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP24) ตอนหนึ่งว่า นับตั้งแต่การประชุม COP21 เมื่อปี 2558 ที่เกิดความตกลงปารีส ซึ่งหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง แต่ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ความพยายามที่จะลดกลับสวนทางกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นในทุกๆ ปี ทั้งนี้ ในการประชุม COP24 เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันทำข้อตกลงในหลายประเทศ ถึงการเริ่มต้นอย่างจริงจังในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจะเริ่มในปี 2564 ซึ่งมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม 2 ปี โดยมีกติกาที่ที่ร่วมกันตกลงหลักๆ 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.การจัดส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) 2.รายงานด้านการปรับตัว ที่มีเนื้อหาประกอบด้วยสถานการณ์ประเทศ ความเสี่ยง ความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศ 3.กรอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน 4.การใช้กลไกตลาดและการไม่ใช้กลไกตลาด 5.การสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยี […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

05/02/2019

ชี้มาตรการภาษีกระตุ้นผู้ผลิตรถประหยัดน้ำมัน เยอรมันหนุนไทยเพิ่มความเข้มข้น-ลดคาร์บอน

GIZ-สนข. สรุปผลโครงการลดโลกร้อนภาคขนส่ง เผยมาตรการภาษีช่วยกระตุ้นผู้ผลิตทำรถประหยัดน้ำมัน เชียร์เพิ่มความเข้มข้น-ช่วยลดคาร์บอนได้กว่า 10 ล้านตัน ตามสัญญา COP21 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดพิธีปิดโครงการ “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการขนส่งทางบกในภูมิภาคอาเซียน” เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562 พร้อมรายงานความสำเร็จและถอดบทเรียนที่ได้ จากการดำเนินงานด้านการลดการใช้น้ำมันของยานพาหนะและลดการปล่อยมลพิษจากภาคการขนส่ง สำหรับประเทศไทย พบว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของยานพาหนะ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 โดยโครงการฯ ได้เข้ามาผลักดันให้เกิดการปรับปรุงมาตรการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าว พบว่ามาตรการนี้กระตุ้นให้ผู้ผลิตรถยนต์เกิดการปรับตัวที่จะผลิตรถใหม่ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน ส่งผลให้เกิดการลดการใช้น้ำมันเฉลี่ยจาก 7.08 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ในปี 2558 เหลือเพียง 6.75 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ในปี 2560 สำหรับรถใหม่ทุกคันที่ขาย น.ส.คาโรลิน คาโพน ผู้อำนวยการโครงการฯ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีนโยบายการขนส่งยั่งยืนที่พัฒนาไปมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น นโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่โครงการฯ เข้ามาผลักดันให้เกิดการปรับปรุงมาตรการดังกล่าวให้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการลดการใช้น้ำมันเฉลี่ยในรถยนต์ใหม่ทุกคัน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

25/01/2019

EU ยกระดับ 5 ปท.ลุ่มน้ำโขงขนส่งสินค้ายั่งยืน อบรมสิบล้อประหยัดน้ำมัน-ลดปล่อยคาร์บอนฯ

สหภาพยุโรปยกระดับการขนส่งสินค้า-โลจิสติกส์ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง อบรมรถบรรทุกกว่า 600 ราย ประหยัดเชื้อเพลิงได้ 16% มุ่งลดคาร์บอน-รักษาอุณหภูมิโลก กระทรวงคมนาคม และสหภาพยุโรป (EU) ร่วมกันจัดพิธีปิด “โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก EU เพื่อดำเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความปลอดภัยในภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 500 ราย ให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงและเกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย ตลอดจนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการขนส่งสีเขียว สำหรับโครงการดังกล่าว ดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2559 – ม.ค. 2562 และได้ฝึกอบรม SMEs จำนวน 513 รายในภูมิภาค ครอบคลุมพนักงานขับรถบรรทุกมากกว่า 600 คน ซึ่งส่งผลให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 15.9% สำหรับรถหนักวิ่งเปล่า […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

25/01/2019

ไทยเชื่อมั่นในสิบปีลดก๊าซเรือนกระจกได้ 28% ทะลุเป้าสัญญาเวทีโลก-ชี้บรรเทาปัญหาฝุ่นได้

สผ.เผยแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยจะลดได้ 28% ในปี 2573 ทะลุเป้าหมาย 20% ที่สัญญาเวทีโลก พร้อมช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 (NDC Road Map) ว่าจากการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ใน 4 สาขา ได้แก่ พลังงาน คมนาคมขนส่ง การจัดการของเสียชุมชน และอุตสาหกรรม พบว่าในปี 2573 ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 156.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดได้ 28.2% จากกรณีปกติ (BAU) ทั้งนี้ มาตรการหลักของแต่ละสาขา ได้แก่ 1.สาขาพลังงาน ประกอบด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน มาตรการพัฒนาพลังงานทดแทน คิดเป็น 117.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 2.สาขาคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วยมาตรการหลีกเลี่ยงหรือลดการเดินทาง การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง และการปรับปรุงหรือพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในยานยนต์ คิดเป็น 35.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.สาขาการจัดการของเสีย ประกอบด้วยมาตรการจัดการขยะชุมชน และการจัดการน้ำเสียชุมชน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

23/01/2019

สผ.เผยไทยลด ‘ก๊าซเรือนกระจก’ ไปแล้ว 12% เชื่อได้ตามเป้า-บินร่วม COP24 ทั่วโลกหารือเข้ม

สผ.เผยความก้าวหน้าไทย ลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว 12% เชื่อทำได้ตามเป้า 7-20% ยกคณะร่วมถกเวที COP24 ทั่วโลกหารือเข้มข้น นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการลดก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย ซึ่งพบว่าสามารถลดไปแล้วทั้งสิ้น 45.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็น 12% จากกรณีปกติ นับเป็นสัญญาณที่ดีว่าไทยจะสามารถดำเนินการได้ตามเจตจำนงในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ที่ได้แสดงไว้ต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งต้องการลดให้ได้ 7-20% จากกรณีปกติ ภายในปี 2563 ทั้งนี้ การลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวมาจากเฉพาะมาตรการภาคพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการติดตามผลตั้งแต่ปี 2556-2559 อย่างไรก็ตามตัวเลขของการลดจากภาคอื่นๆ ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในฐานระบบเดียวกัน ซึ่งปัจจุบัน สผ. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียในการพัฒนาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (TGEIS) เพื่อยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่มีความทันสมัยมากขึ้น โดยขณะนี้ได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูล เพื่อใช้สำหรับการจัดทำรายงานความก้าวหน้าต่อไป นางรวีวรรณ กล่าวว่า สผ.ได้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคี UNFCCC สมัยที่ 24 (COP24) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-14 ธ.ค. 2561 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

07/12/2018
1 2