‘กรีนพีซ’ เสนอคพ.ยกระดับมาตรฐาน PM2.5 ใช้มานาน 9 ปี-ไม่สอดคล้องสถานการณ์จริง

กรีนพีซเสนอกรมควบคุมมลพิษยกร่างมาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ใหม่ เหลือ 25 มคก./ลบ.ม. ระบุใช้มานาน 9 ปี ไม่สอดคล้องสถานการณ์ตามข้อข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทย ถูกนำมาใช้เป็นเวลา 9 ปีแล้ว ในขณะที่องค์ความรู้ใหม่ๆ สรุปได้ว่า PM2.5 เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ เป็นมลพิษข้ามพรมแดนและปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศได้นาน ซึ่งในปี 2556 องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง แต่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยังไม่วี่แววที่จะยกร่างมาตรฐานใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่อย่างใด ทั้งนี้ กรีนพีซได้เสนอให้ คพ. ยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทย ให้มีเป้าหมายที่เจาะจง วัดได้ ทำได้ สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

16/01/2019

กรีนพีซแถลงอัด ‘กกพ.’ เพิกเฉยข้อมูล-เสียงค้าน สังเวยแหล่งผลิตนม-อนุมัติ ‘โรงไฟฟ้ามวกเหล็ก’

กรีนพีซออกแถลงการณ์ถึง กกพ. อนุมัติ “โรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก” ชี้ละเลย EHIA เพิกเฉยเสียงค้าน สังเวยแหล่งผลิตน้ำนมดิบใหญ่สุดในไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 ต่อกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผ่านความเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่มวกเหล็กได้ทำหนังสือและข้อมูลคัดค้านการอนุมัติโครงการดังกล่าวต่อ กกพ.มาโดยตลอด น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า การพิจารณาผ่านความเห็นชอบโครงการนี้ สะท้อนให้เห็นการเพิกเฉยของหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานของภาครัฐ ต่อความไม่ชอบธรรมและการละเมิดสิทธิของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่เกิดขึ้น “กกพ.ผ่านความเห็นชอบโครงการ ทั้งที่เจ้าของโครงการได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก่อนที่รายงาน EHIA จะผ่านความเห็นชอบของ กกพ. และพร้อมเดินเครื่องหลังจากที่ กกพ. พิจารณาอนุมัติ การกระทำดังกล่าวของ กกพ. จึงถือเสมือนว่าการทำรายงาน EHIA โครงการนี้ไร้ประโยชน์ และการกระทำของ กกพ. ถือเป็นการเพิกเฉยต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด” น.ส.จริยา ระบุ น.ส.จริยา กล่าวว่า […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

17/12/2018

ชาว ‘มวกเหล็ก’ ร้องกกพ.ค้าน EHIA โรงไฟฟ้า ชี้รายงานบกพร่อง-หวั่นกระทบแหล่งน้ำนมดิบ

ชาวมวกเหล็กรวมตัวยื่นหนังสือ กกพ. ค้าน EHIA โรงไฟฟ้า 150 เมกะวัตต์ ชี้รายงานศึกษาบกพร่อง-ขาดส่วนร่วม หวั่นกระทบแหล่งน้ำนมดิบสำคัญของประเทศ ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน พร้อมด้วยชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก เข้ายื่นข้อคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 ให้ยุติการนำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 150 เมกะวัตต์ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทางกลุ่มเห็นว่าในรายงานฯ มีข้อบกพร่องของข้อมูลซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่จำนวนมาก และไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหลายประเด็น ทั้งนี้ ทางกลุ่มระบุว่า รายงานฯ ดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 แต่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่รายงานจะเข้าสู่การพิจารณาของ คชก. ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากกลับไม่ได้รับทราบข้อมูล และไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในระหว่างการจัดทำรายงานฯ จนกระทั่งในวันที่ 22 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

30/11/2018

รู้จักวันงด ‘เนื้อ’ เพื่อสุขภาวะที่ดีของมนุษย์-โลก

11 มิถุนายน World Meat Free Day – วันงดการบริโภคเนื้อสัตว์โลก “ลดเพื่อเพิ่ม … ลด: เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรม เพิ่ม: สุขภาวะที่ดีของมนุษย์และโลก” คือส่วนหนึ่งของข้อความบนโปสเตอร์แสดงวิสัยทัศน์ของกรีนพีซ เรื่องระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม ถึงปี พ.ศ.2593 ซึ่งถูกจัดแสดงพร้อมข้อมูลการรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นมจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ผ่านท้ายเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ครั้งเข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต “เพิ่มสุขภาวะที่ดีของโลก” ประโยคชวนสงสัย การลดบริโภคเนื้อสัตว์จะสามารถช่วยให้โลกแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร ? บริโภคเนื้อสัตว์ เพิ่มก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุโลกร้อน สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้พูดคุยกับ ขวัญ-วัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงประเด็น การลดเพื่อเพิ่ม-ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อความอยู่รอดของเราและโลก ทำไมต้องลด? ประโยคเริ่มต้นบทสนทนา ชายผู้สวมใส่เสื้อยืดสีครีม สกรีนลายเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เอกลักษณ์ของต้นสังกัดในการต่อกรกับอาชญากรทางสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องโลก และทรัพยากรของเราทุนคน เล่าย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2558 ถึงข้อตกลงที่ประเทศต่างๆ เห็นพ้องกัน เพื่อจำกัดระดับอุณภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

11/06/2018

สถานการณ์ ‘ฝุ่นจิ๋ว’ ไม่คลี่คลาย? ปีละ 3 ล้านชีวิต ต้องตายเพราะพิษฝุ่นละออง

ช่วงเดือน ม.ค.2561 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่หลายคนขนานนามมันว่า “ฝุ่นพิษ” แม้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วในเดือน มี.ค. แต่อย่างไรก็ตามฝุ่นพิษนี้ยังมิได้อันตรธานหายไป มันยังอยู่ในชั้นบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มาตรวัดใดมาค้นหาการมีอยู่ของมัน PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น การสันดาปในรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือการเผาไหม้ในการเกษตร ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ฝุ่นพิษดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผม ทำให้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและเส้นเลือดได้อย่างง่ายดาย และเมื่อสะสมในร่างกายนานเข้าจะทำให้เกิดความเจ็บป่วย เช่น โรคหอบหืดและโรคหัวใจ องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศในโลกถึง 3 ล้านคนต่อปี โดย 88% ของผู้เสียชีวิตอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อย และมีการกระจุกตัวอยู่ในแปซิฟิคตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกจึงได้มีการรณรงค์ให้ใช้ค่า PM 2.5 ในการวัดคุณภาพอากาศแทนที่การใช้ค่า PM10 ซึ่งเป็นฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าและอันตรายไม่เท่า PM 2.5 ข้อมูลจากรายงานประจำปีของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ระบุว่าประเทศไทยเริ่มวัดค่า PM 2.5 ในปี 2553 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

02/04/2018

กลุ่มกรีนพีซ บุกจี้นายกฯจัดการมลพิษ PM2.5 ส่งมอบนาฬิกาฝุ่นละออง-แสดงวิกฤติเร่งด่วน

“กรีนพีซ” เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จี้ 8 มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 พร้อมมอบนาฬิกาตัวแทนความเร่งด่วน กลุ่มนักกิจกรรมกรีนพีซ เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2561 เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พร้อมส่งมอบนาฬิกาทรายบรรจุฝุ่นที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ ทั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และหลากหลายจังหวัด ให้กับตัวแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความเร่งด่วนของวิกฤตมลพิษทางอากาศ สำหรับเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึก ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลงมือทำตามวิสัยทัศน์อากาศสะอาดเพื่อเราทุกคน (Safe Air for All) ที่ตั้งไว้ในร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพอากาศ 20 ปี ประกอบด้วย 1.ยกระดับดัชนีคุณภาพอากาศให้ทันสมัย โดยกำหนดให้ PM2.5 เป็นหนึ่งในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ 2.กำหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 และปรอทจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่ (Stationery Sources) รวมถึงตรวจวัดและรายงานการปล่อยจากปล่องโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 3.ตั้งเป้าหมายลดการสัมผัส PM2.5 ในบรรยากาศทั่วไปของกลุ่มประชากรลงอย่างน้อย 30% ภายในระยะเวลา 20 ปี 4.เพิ่มเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศ ให้เป็นตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ 5.กำหนดมาตรการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอาเซียนปลอดหมอกควัน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

22/02/2018

อากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิของทุกชีวิต แล้วเหตุใดมนุษย์จึงเอาแต่รุมชำเรา !!?

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการพูดถึงสภาพอากาศย่ำแย่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งปรากฏตัวอยู่ในรูปสภาพความขมุกขมัวที่ปกคลุมท้องฟ้า ทราบภายหลังจากหน่วยงานรัฐว่านั่นคือ PM 2.5 หรือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กจิ๋ว เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ และเล็กกว่าหลอดเลือดของเรา นั่นทำให้เกิดการแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ หลอดเลือด ได้อย่างสะดวก และยังเป็นสารพิษที่อันตรายต่อร่างกายของมนุษย์อีกด้วย สารทั้งหลายล่องลอยอยู่ในอากาศรอบๆ ตัว ไม่สามารถมองเห็นผ่านตาเปล่าได้ โดยสารทั้ง 3 ชนิด ประกอบด้วย As (สารหนู), Hg (ปรอท), PAHs (โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน) ถูกนำเสนอในรูปแบบของมาสคอตผ่านงานนิทรรศการ “Right to Clean Air – The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา” ซึ่ง กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2561 เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

29/01/2018

ผู้เชี่ยวชาญหนุน ‘ขนส่งสาธารณะ’ จากล้อสู่ราง กระตุ้นพฤติกรรมเดินเท้า ลดมลพิษกลางเมือง

ผู้เชี่ยวชาญหนุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เอื้อคนเมืองเดินเท้ามากขึ้น ช่วยลดปัญหามลพิษและการใช้รถส่วนตัว เล็ง ถ.ราชวงศ์ มีศักยภาพพัฒนาเส้นทางน่าเดิน นายพรสรร วิเชียรประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เปิดเผยในเวทีเสวนา “เมืองน่าอยู่ ยุค 4.0 หรือ 0.4?” จัดโดย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2561 ตอนหนึ่งว่า ปัญหาด้านการคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามารถบรรเทาลงได้ด้วยการให้ความสำคัญต่อระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น และเปลี่ยนจากระบบล้อสู่ระบบราง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนเมืองมีพฤติกรรมการเดินมากกว่าเดิมประมาณ 2 เท่า อย่างไรก็ตาม นายพรสรร กล่าวว่า เส้นทางการเดินใน กทม. ยังมีอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งกีดขวาง สภาพแวดล้อม หรือความปลอดภัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ UddC คิดโครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี เพื่อศึกษาว่าพื้นที่ใดเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เกิดการเดิน โดยวิเคราะห์จากสิ่งดึงดูดการเดินและสภาพของเส้นทาง ซึ่งพบว่าอันดับหนึ่งคือ ถ.ราชวงศ์ มีศักยภาพที่เอื้อให้เดินได้ดีที่สุด หากได้รับการปรับปรุงหรือบริหารจัดการที่ดี “จากการสำรวจระยะทางการเดิน พบว่า คน กทม.มีความพร้อมที่จะเดินประมาณ 10 นาที […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

23/01/2018

เอ็นจีโอภาคใต้แถลงค้าน EHIA ‘โรงไฟฟ้าเทพา’ จวก คชก.ผ่านแบบลวก-ขาดจริยธรรมวิชาการ

“กป.อพช.ใต้” แถลงการณ์คัดค้าน EHIA “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา” ซัด คชก.พิจารณารายงานลวก-ขาดจริยธรรม “กรีนพีซ” ร้องนายกฯ ยุติโครงการทันที นายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคใต้ อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ขนาด 2,200 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2560 ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ความเห็นว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ เนื้อหาส่วนหนึ่งในแถลงการณ์เรื่อง ปกป้องเทพาสงขลาจากถ่านหิน การผ่านรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาของ คชก.อย่างลวกๆ และรีบเร่ง คือปาหี่ที่คนใต้มิอาจยอมรับได้ ระบุว่า การพิจารณาอนุมัติรายงาน EHIA ดังกล่าวเป็นกระบวนการที่มีความฉ้อฉลและไม่เป็นธรรม ขาดจริยธรรมทางวิชาการ จึงขอแสดงจุดยืนที่จะรวมพลังทุกเครือข่ายองค์กรประชาชนในการคัดค้านโครงการฯ ให้ถึงที่สุด เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ และไม่ต้องการให้ภาคใต้เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก “การผ่านรายงาน EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาโดย คชก.อย่างลวกๆ และรีบเร่งในครั้งนี้ ทั้งที่ยังมีประเด็นข้อสงสัย ข้อบกพร่อง […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

20/08/2017

‘กรีนพีซ’ เผยวิกฤตฝุ่นขนาดเล็กปกคลุมทั่วไทย ทะลุปอดพุ่งเข้าหลอดเลือด ปชช.เสี่ยงป่วยมะเร็ง

“กรีนพีซ” เผยข้อมูครึ่งปี 2560 ไทยมีค่าฝุ่นละออง “PM2.5” เกินมาตรฐานทุกสถานี ระบุอันตราย-ตัวการก่อมะเร็ง จี้นับรวมในดัชนีคุณภาพอากาศ-ให้ข้อมูลปชช.ครบถ้วน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงาน “Unmask Our Cities : อัพเดทสถานการณ์มลพิษ PM2.5” เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2560 พร้อมรายงานผลการประมวลค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 19 จุดใน 14 เมืองทั่วประเทศไทย โดยระบุว่าทั้ง 14 เมืองเกินค่าความปลอดภัยตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แสดงให้เห็นว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ไทยมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ PM2.5 ทั้ง 14 เมืองสูงกว่าระดับความปลอดภัยที่ WHO แนะนำไว้ว่าไม่ควรเกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ต่อปี และในจำนวนนี้มี 10 เมืองที่เกินค่ามาตรฐาน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

09/08/2017
1 2