Sunday, August 18, 2019

Relevant topics

คพ.เปลี่ยนมาตรฐานควบคุมน้ำเสีย ‘โรงไฟฟ้า’ กำหนดเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องมลพิษฟอสซิล

คพ.เตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ สอดคล้องแหล่งกำเนิดมลพิษสูง นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในประเทศไทยถูกควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานกลางที่บังคับใช้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท ทำให้ไม่สามารถควบคุมอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีมลพิษสูงอย่างโรงไฟฟ้าได้ คพ.จึงจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต วัตถุดิบ และลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่แท้จริง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการระบายมลพิษทางน้ำออกมาเป็นจำนวนมาก โดยฐานข้อมูลการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด และระบบอนุญาตการระบายมลพิษ ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา...

เลขาฯ ยูเอ็นโวยเป้าหมายลดอุณหภูมิ 2°C อืด ย้ำไม่ควรนำเงินภาษีของทุกคนมาใช้ทำร้ายโลก

เลขาธิการยูเอ็นเรียกร้องทุกประเทศยุติการสนับสนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล-โดยเฉพาะรัฐบาล ย้ำเงินของผู้เสียภาษีไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อทำร้ายโลก อังตอนีอู กูแตรึช เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) กล่าวระหว่างการประชุมสุดยอด R20 Austrian World Summit ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้เชิญชวนผู้นำโลกเข้าสู่การประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศในนิวยอร์กในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ พร้อมกับได้ตอกย้ำว่า ประเทศต่างๆ ไม่ได้ทำอะไรมากพอที่จะบรรลุเป้าหมายความตกลงของปารีสในการรักษาอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซีลเซียส ภายในศตวรรษนี้ กูแตรึช ยังเรียกร้องให้ยุติการสนับสนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการกระทำของรัฐบาลที่สนับสนุนบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล...
- Advertisement -