Tuesday, June 25, 2019
Home Contact

Contact

สามารถติดต่อเราได้ทาง

Contact Details

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


Thai Society of Environmental Journalists (ThaiSEJ)
Thai Journalists Association (TJA)

(+66) 02 243 8739 (main number)
(+66) 02 668 7740 (fax)

Email: greennews@outlook.co.th

About us

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ศูนย์กลางข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

LATEST POSTS

สส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชนลดขยะต้นทาง ต้นแบบขับเคลื่อนพฤติกรรมเลิกใช้ ‘พลาสติก’

อธิบดีกรมสส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชน ต้นแบบขับเคลื่อนโครงการขยะเหลือศูนย์ หยุดปัญหาพลาสติกครองโลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกใช้-นำกลับมาใช้ใหม่ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันคนไทยผลิตขยะออกมา 27.82 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,200...
- Advertisement -