Sunday, June 24, 2018
Home Contact

Contact

สามารถติดต่อเราได้ทาง

Contact Details

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


Thai Society of Environmental Journalists (ThaiSEJ)
Thai Journalists Association (TJA)

(+66) 02 243 8739 (main number)
(+66) 02 668 7740 (fax)

Email: greennews@outlook.co.th

About us

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ศูนย์กลางข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

LATEST POSTS

เผยวิกฤตขยะพิษทะลัก ‘ไทย’ ปีละ 37 ล้านตัน อัด ‘คำสั่ง คสช.’ ทำโรงงานกระจายไร้ขอบเขต

มูลนิธิบูรณะนิเวศเผย "ไทย" มีขยะอุตสาหกรรมสูง 37.4 ล้านต้นต่อปี กำจัดทำได้เพียง 44% แต่กลับนำเข้าเพิ่มมหาศาล อัดคำสั่ง คสช. 4/2559 ทำโรงงานขยายไร้ขอบเขต นางเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยในงานแถลงข่าวเปิดปูมกรณีการนำเข้าขยะพิษ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2561 ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการขยะอุตสาหกรรมอย่างหนัก ทั้งขยะอันตรายและไม่อันตราย โดยมีปริมาณสูงขึ้นทุกปีตามจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้ ในปี...
- Advertisement -