Sunday, November 19, 2017
Home Contact

Contact

สามารถติดต่อเราได้ทาง

Contact Details

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


Thai Society of Environmental Journalists (ThaiSEJ)
Thai Journalists Association (TJA)

(+66) 02 243 8739 (main number)
(+66) 02 668 7740 (fax)

Email: greennews@outlook.co.th

About us

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ศูนย์กลางข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

LATEST POSTS

เปรียบ 3 จังหวัดเป็น ‘รัฐอิสระ’ ‘อีอีซี’ แบ่งแยกประเทศ – ฉีกรัฐธรรมนูญ !?

ระยะเวลากว่าเดือนเศษ นับตั้งแต่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์รับ (ร่าง) พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... (อีอีซี) เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2560 ซึ่งมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอ จนถึงขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ไปแล้วร่วมๆ 20 มาตรา ปฏิเสธไม่ได้ว่า อีอีซี เป็นความคาดหวังครั้งสำคัญของประเทศที่จะนำพาอุตสาหกรรม การลงทุน และตัวเลขทางเศรษฐกิจให้พุ่งทะยานในระยะยาวอย่างยั่งยืน แต่ทว่าก็ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (ร่าง) พ.ร.บ.อีอีซี ถูกจับตามองจากภาคประชาสังคม...
- Advertisement -