Sunday, August 19, 2018

Coming soon…

Explore our recent articles

จ่อดัน ‘เขตสงวนชีวมณฑลระนอง’ ขึ้นมรดกโลก ยกชั้นป่าชายเลนสมบูรณ์สุดของไทย-อาเชียน

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เตรียมเสนอ "เขตสงวนชีวมณฑลระนอง" ป่าชายเลนสมบูรณ์สุดในอาเซียน รวม 7.8 แสนไร่ ขึ้น "มรดกโลกทางธรรมชาติ" คาดใช้เวลา 2 ปี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้มีการลงพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และพื้นที่ชุ่มน้ำ จ.ระนอง รวมพื้นที่ประมาณ 782,342 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอป่าชายเลน จ.ระนอง...

ผลวิจัยยัน ‘โลกร้อน’ เพิ่มวันอันตรายจาก ‘ยุง’ พุ่ง คลุม 94% ของเมืองในสหรัฐฯ

ท่ามกลางผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในนั้นคือปรากฏการณ์ "โรคจากแมลง" ที่กำลังขยายตัวกว้างมากขึ้น ทั้งจากการกัดของยุง เห็บ หมัด หรือพาหะตัวจิ๋วต่างๆ ซึ่งโรคภัยที่เกิดขึ้นเหล่านี้กำลังจะส่งผลกับความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของเราอย่างรุนแรง ตามรายงานล่าสุดจากองค์กรข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์สภาพภูมิอากาศไม่แสวงหาผลกำไร Climate Central พบว่าด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้จำนวน "วันอันตราย" หรือวันที่มีความเสี่ยงของโรคภัยจากยุงขยายเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา ในบรรดายุงหลากหลายสายพันธุ์ที่พบในสหรัฐอเมริกา นักวิจัยให้ความสำคัญไปที่ 2 สายพันธุ์ คือ ยุงรำคาญ (Culex) และยุงลาย (Aedes) ซึ่งทั้งสองสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West...