Sunday, August 18, 2019

Coming soon…

Explore our recent articles

ถามหา “ประชาธิปไตยด้านพลังงาน” ลดทุนผูกขาด แนะชาติอาเซียนเร่งหารือจีนแก้วิกฤตแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จัดเวทีอภิปราย “สถานการณ์ภัยแล้งน้ำโขง : ผลกระทบและทางออก”

ศาลรับพิจารณา ‘คน 8 จว.ลุ่มน้ำโขง’ ยื่นขอคุ้มครองชั่วคราว กฟผ. ซื้อไฟฟ้า ‘ไซยะบุรี’

ศาลปกครองสูงสุดรับพิจารณา เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราว (คำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว) ให้ กฟผ.ระงับหรือชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรีจนกว่าจะมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ

ผวจ.เลยยินดี ‘ประตูน้ำศรีสองรัก’ เพื่อส่วนรวม กลุ่มชาวบ้านชี้ละเลยสัญญาตั้งคณะทำงานร่วม

ผู้ว่าฯเลยเผยยินดีหาก "ประตูน้ำศรีสองรัก" เป็นประโยชน์ส่วนรวม ด้านชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือคัดค้าน ทวงตั้งคณะทำงานตามที่เคยตกลงร่วมกัน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์คณะสื่อมวลชน ณ ด่านศุลกากรเชียงคาน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2562 เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้งในพื้นที่ อ.เชียงคาน จ.เลย โดยสรุปสถานการณ์หลังได้รับรายงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า ตามปกติแล้วในช่วงนี้ของปีที่ผ่านๆ มาระดับน้ำโขงจะอยู่ประมาณ 10 เมตร แต่ปีนี้อยู่ที่ระดับ 3...