Tuesday, June 25, 2019

Coming soon…

Explore our recent articles

สส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชนลดขยะต้นทาง ต้นแบบขับเคลื่อนพฤติกรรมเลิกใช้ ‘พลาสติก’

อธิบดีกรมสส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชน ต้นแบบขับเคลื่อนโครงการขยะเหลือศูนย์ หยุดปัญหาพลาสติกครองโลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกใช้-นำกลับมาใช้ใหม่ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันคนไทยผลิตขยะออกมา 27.82 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,200...

ไทยรายงานความคืบหน้าปล่อยก๊าซเรือนกระจก ย้ำที่ประชุมสหประชาชาติ ปี’58 ลดลงร้อยละ 11

ไทยร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-สร้างความโปร่งใส แจงผลลดก๊าซเรือนกระจกปี 58 จำนวน 40 ล้านตันคาร์บอนฯ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แถลงว่า ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2562 มีการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ครั้งที่...

กังขาใช้ ‘อีไอเอเก่า’ ทำ ‘มอเตอร์เวย์’ เมืองเพชร วิตกผ่าแหล่งเกษตรเกรดเอ พื้นที่ทุ่งนา-ป่าตาล

ชาวอำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายใต้ พบเส้นทางผ่ากลางทุ่งนา-ป่าตาลอุดมสมบูรณ์ พืชท้องถิ่นสัญลักษณ์ประจำเมืองเพชร โครงการทางหลวงหมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ หรือถนนมอเตอร์เวย์ จะเริ่มตั้งแต่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ระยะทาง 119 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนประมาณ 79,000 ล้านบาท โดยได้รับการผลักดันจากรัฐบาลและกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามริมถนนสายหนึ่งใกล้แหล่งเกษตรที่มีทั้งทุ่งนาและป่าตาล ได้มีการติดตั้งป้ายประกาศเรื่องการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานสำรวจจัดทำแผนที่อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณที่จะเวนคืน ทั้งนี้ มีรายงานว่าบริษัทที่ปรึกษาเดิมที่กรมทางหลวงว่าจ้างตัดสินใจยกเลิกสัญญาไปแล้ว เนื่องจากยอมรับว่าถ้ายังใช้เส้นทางเดิมนั้นจะมีปัญหา...