Tuesday, February 19, 2019

Coming soon…

Explore our recent articles

สนช.ไฟเขียวร่าง ‘พ.ร.บ.ป่าชุมชน’ ดึงคนร่วมรัฐ หวังช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ – แนวกันชนลดการบุกรุก

สนช.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ลุยจัดตั้งป่าชุมชน 21,850 แห่งทั่วประเทศ เชื่อเป็นบัพเฟอร์โซนลดการบุกรุกป่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.… เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2562...

ไทยเริ่มใช้ ‘เสื้อผ้าลดโลกร้อน’ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ‘คูลโหมด-เบอร์ 5’ ไม่ต้องรีด อนาคตไม่ต้องซัก

"อบก.-สสท.-กฟผ." พัฒนาเสื้อผ้าคูลโหมด-เบอร์ 5 ใส่เย็นสบาย-ไม่ต้องรีด นำไปใช้แล้วกว่า 100 หน่วยงาน ช่วยลดโลกร้อน-ลดใช้ไฟฟ้า คาดอนาคตพัฒนาไม่ต้องซักเสื้อผ้า ประหยัดน้ำเพิ่ม นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. เปิดเผยว่า ฉลากคูลโหมด ซึ่งเป็นหนึ่งในฉลากคาร์บอนใช้รับรองเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อ...

นักวิชาการแนะออก ‘กฎหมายอากาศสะอาด’ แก้โครงสร้าง-จัดตั้งสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญระบุปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้องแก้ที่กฎหมาย เสนอเพิ่ม "กฎหมายอากาศสะอาด-สำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" กุญแจสู่การขจัดมลพิษ-แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย ศ.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดเผยในเวทีเสวนา "ฝุ่น PM2.5 มีอะไร ไทยพร้อมล้อมวงครั้งที่ 3" จัดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...