คพ.ตั้งงบฟื้นฟู ‘คลิตี้’ 582 ล้าน เอ็นจีโอ ซัดแผนกำจัดมลพิษไร้ผล

คพ.เดินหน้าฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ตั้งราคากลาง 582 ล้านบาท เสนอราคา 28 มิ.ย.นี้ ด้านเอ็นจีโอชี้แผนฟื้นฟูไม่เหมาะสม กำจัดสารตะกั่วไม่หมด-เสี่ยงรั่วไหลกลับมาปนเปื้อนอีก

นายวิจารย์ วิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้ดำเนินการจัดประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ในราคากลางจำนวนทั้งสิ้น 582 ล้านบาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โดยกำหนดให้มีการเสนอราคาในวันที่ 28 มิ.ย.2559

สำหรับขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่ ทำการก่อสร้างหลุมฝังกลบและฝังกลบตะกอนและดินที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว ดูดตะกอนท้องน้ำและตะกอนหน้าฝายดักตะกอนเดิม ฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิมโดยการปิดคลุมด้วยดินหรือวัสดุที่มีค่าตะกั่วไม่เกินมาตรฐาน ทำการก่อสร้างฝายดักตะกอนในลําห้วยคลิตี้ เป็นต้น

นายวิจารย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งจะมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

“สิ่งที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการประกวดราคา คพ.ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูระยะที่ 2 ในปี 2559–2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ” อธิบดี คพ.กล่าว

ด้าน นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา กล่าวว่า หลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาสั่งให้ คพ.เร่งฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ภายใน 3 เดือน แต่กว่าจะเริ่มก็ผ่านไป 3 ปี และชาวบ้านกะเหรี่ยงคลิตี้ล่างซึ่งเป็นผู้ฟ้องก็ไม่ได้ทราบแผนและรายละเอียดในโครงการฟื้นฟูเลย แม้จะมีการตั้งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาคี แต่เมื่อไม่มีรายะเอียดโครงการชาวบ้านก็ไม่ทราบจะติดตามได้อย่างไร

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า ชาวบ้านต้องการให้ลำห้วยคลิตี้ปราศจากมลพิษอย่างแท้จริง ให้สามารถกลับไปใช้น้ำและจับสัตว์น้ำกินได้ดังแต่ก่อน โดยการดูดหรือขุดลอกสารพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่ออกทั้งหมด แล้วจึงไล่ขุดลอกในลำห้วยเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ไม่ใช่ขุดลอกเพียงบางจุดตามแผนของ คพ.

นอกจากนี้ในส่วนของตะกอนตะกั่วจากการขุดลอกต้องนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักของเสียอุตสาหกรรม โดยบริษัทและโรงงานกำจัดมลพิษภายนอก ไม่ใช่นำไปเพียงฝังกลบไว้ในพื้นที่เหนือลำห้วยคลิตี้ เพราะหากมีการรั่วไหลก็จะลงสู่ลำห้วยคลิตี้โดยตรง และกลับมาสู่หมู่บ้านคลิตี้ใหม่

“ในระหว่างการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ไม่เสร็จสิ้นและชาวบ้านยังไม่สามารถใช้น้ำในลำห้วยและจับสัตว์น้ำได้ดังเดิม คพ.ต้องเยียวยาจัดน้ำสะอาดและอาหารแทนสัตว์น้ำ ตลอดจนเยียวยาด้านชุมชนสังคมแก่ชาวบ้านคลิตี้” นายสุรพงษ์ กล่าว