วัดป่าหลวงตาบัวฮุบที่รัฐร่วม 1,000 ไร่ ส.ป.ก.จ่อยึดคืนทั้งหมด ลุ้น 15 วัน ยุบวัด

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. พบวัดป่าหลวงตาบัวฯ รุกที่รัฐกว่า 931 ไร่ ตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว คาด 15 วันชัด ยึดคืนทั้งหมดหรือไม่

ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าที่ดินในความครอบครองของวัดป่าหลวงตาบัวญาณ สัมปันโน ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาตินั้น ใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ไปจากการยื่นขอครั้งแรก และยังพบว่ามีการบุกรุกที่ดินรัฐอีกเกือบ 1,000 ไร่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ.กาญจนบุรี ได้เข้าไปปักป้ายบริเวณหน้าวัดป่าฯ ริมถนนสาย 323 กาญจนบุรี-ไทรโยค 1 จุด และภายในวัดอีก 1 จุด เพื่อแจ้งว่าที่ดินจำนวน 931 ไร่ ผืนดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.ห้ามบุรุกโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด

สำหรับวัดป่าฯ ได้รับอนุญาตใช้ที่ดิน ส.ป.ก.จำนวน 391 ไร่ แต่จากตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกที่ดินรัฐเพิ่มอีกกว่า 931ไร่ รวมเนื้อที่ครอบครองทั้งหมด 1,322 ไร่

นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ส.ป.ก.ได้ออกหนังสืออนุญาตการใช้ที่ดินจำนวน 391 ไร่ ให้กับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2546 โดยมีเงื่อนไขเพื่อประกอบกิจการทางพุทธศาสนาเป็นหลัก แต่กลับพบว่าวัดป่าฯ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ผิดระเบียบ และเงื่อนไขของ ส.ป.ก.

ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ หนังเสือ เขี้ยวเสือ เขาสัตว์ ซากสัตว์ดอง ซากลูกเสือโคร่งแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น อาหารเสริมพลังเสือ เขากวางอ่อน จึงเชื่อได้ว่ามีเจตนาจะเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์เสือ เพื่อการค้า ตลอดจนการเก็บค่าเข้าชมสัตว์ และการแสดงเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ภายในบริเวณวัด

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างวัดป่าฯ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก.หรือไม่ ตลอดจนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบบริเวณวัดที่โดนบุกรุกทั้งหมด และมีหนังสือเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) จังหวัดกาญจนบุรี ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของวัดป่าฯ แห่งนี้ว่าเป็นไปตามหลักการของพุทธศาสนาหรือไม่

นอกจากนี้ ให้ทบทวนการจัดตั้งวัดป่าฯ ว่าสมควรจะอนุญาตต่อหรือไม่ โดยแจ้งให้ ส.ป.ก.กาญจนบุรี ให้ทราบภายในระยะ 15 วัน