ชำแหละบริษัท “ภูเขาหกลูก” คู่กรณีพิพาท ‘เกาะนาคาน้อย’ ภูเก็ต

… สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ชื่อของ “บริษัทภูเขาหกลูก” กลายเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนอย่างรวดเร็ว ภายหลังตกเป็นคู่กรณีกับตระกูลใหญ่อย่าง “หิรัญพฤกษ์” ด้วยปมพิพาทเรื่องที่ดิน บนเกาะนาคาน้อย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

“บริษัทภูเขาหกลูก” ได้อ้างสิทธิการครอบครองที่ดินจำนวน 24 ไร่ บนเกาะนาคาน้อยอย่างถูกต้อง โดย ชาญวิทย์ กิจเลิศสิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทภูเขาหกลูก ยืนยันว่า เมื่อปี 2557 ได้ซื้อที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 24 ไร่ ในราคา 42 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2559 “บริษัทภูเขาหกลูก” แห่งเดียวกันนี้ ยังได้ยื่นฟ้องทายาทตระกูล “หิรัญพฤกษ์” 2 ราย ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท ภายหลังทายาทตระกูลดังโพสต์ข้อความจนทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง

ก่อนหน้านั้นเพียง 1 วัน คือในวันที่ 7 เม.ย.2559 ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พูดเต็มปากเต็มคำว่า จากการตรวจสอบของคณะทำงานระดับจังหวัดภูเก็ต พบว่าเอกสารสิทธิทั้ง 24 ไร่ ของบริษัทภูเขาหกลูก น่าจะเป็น “ส.ค.1 บิน”

“ใบแจ้งการครอบครองที่ดินจำนวน 24 ไร่ ที่บริษัทภูเขาหกลูกนำมาอ้างสิทธินั้นไม่น่าจะใช่ของจริง น่าจะเป็น ส.ค.บินมาจากที่อื่น แต่เราก็จะต้องตรวจสอบทั้งสองฝ่าย” อธิบดีกรมป่าไม้ ระบุ

น่าสนใจว่า “บริษัทภูเขาหกลูก” เป็นใคร-มีที่มาที่ไปอย่างไร

ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัทภูเขาหกลูก จำกัด (SIX MOUNTAINS CO.,LTD.) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มี “ชาญวิทย์ กิจเลิศสิริวัฒนา” เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ 99.9960%

ปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจประเภออสังหาริมทรัพย์อยู่ โดยบริษัทตั้งอยู่ที่ 5 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 13 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

สำหรับงบการเงินแบบสรุปรายปี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2558 พบว่า บริษัทมี “สินทรัพย์” รวม 85,082,084.23 บาท แบ่งเป็น เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 302,084.23 บาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 84,780,000.00 บาท

ในส่วนของ “หนี้สิน” รวมทั้งสิ้น 80,020,000.00 บาท แบ่งเป็น เงินกู้ยืมระยะสั้น 80,000,000.00 และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20,000.00 บาท

ข้อมูลยังระบุว่า ในปี 2554-2557 บริษัทมีทรัพย์สินประมาณ 7 ล้านบาท แต่ในปี 2558 ปรากฏทรัพย์สินในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 84.7 ล้านบาท และมีรายการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาทด้วย

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2555-2558 พบว่าบริษัทไม่มีรายได้แต่อย่างใด

จากการตรวจสอบยังพบว่าชื่อของ “ชาญวิทย์” ได้ไปปรากฏในตำแหน่ง “กรรมการ” ของ บริษัทสุวินทวงศ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด (SUWINTAWONG S & C CO.,LTD.) ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ สมศักดิ์ กิติพราภรณ์  ประธานกรรมการผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์

บริษัทแห่งนี้ มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท ทำธุรกิจซื้อ-ขายที่ดิน มาตั้งแต่เดือน มี.ค.2548