อุทยานฯ อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จัด ‘คิวอาร์โค๊ด’ เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน

กรมอุทยานฯ อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จัด “คิวอาร์โค๊ด” 147 อุทยานทั่วประเทศ เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2559 นายธัญญา เนติธรรมกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เปิดแถลงข่าวการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านคิวอาร์โค้ด (QRCode) เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยว ภายหลังพบว่าอุทยานแห่งชาติทั้ง 147 แห่งทั่วประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

นายธัญญา กล่าวว่า กรมอุทยานฯ จะนำคิวอาร์โค๊ด (Quick Response Code) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยว โดยทุกๆ อุทยานจะมี 1 คิวอาร์โค๊ด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้โทรศัพท์มือถือไปสแกนเพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานของอุทยานฯ นั้นๆ

นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังจัดโครงการประกวดคลิปวิดิโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจอนุรักษ์” สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ได้ร่วมกันเผยแพร่สถานที่ วามงดงามของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในอุทยานแห่งชาติทั้ง 147 แห่งของประเทศไทย โดยติดตามรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ www.dnp.go.th