กนพ.เคาะราคาค่าเช่าที่ดิน ศก.พิเศษ เฟส 2 ‘ป่าบุญเรือง’ จ.เชียงราย รอด!

กนพ.เคาะราคาเช่าที่ดินตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว เฟส 1 ค่าเช่าไร่ละ 2.4-4 หมื่นบาท ปรับขึ้นทุก 5 ปี ปีละ 15% ขณะที่เฟส 2 เสนอให้ “บิ๊กตู่” ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพิกถอนที่ดินจังหวัดนครพนม 1,860 ไร่ เชียงราย 2,052 ไร่ กาญจนบุรี 8,193 ไร่

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2559 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบอัตราค่าเช่าที่ดินรายปีของที่ดินราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ประกอบด้วยจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา และหนองคาย จำนวน 24,000-40,000 บาทต่อไร่ต่อปี ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ และให้ปรับเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 5 ปี

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบปรับลดค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ราชพัสดุลง 50% ตามข้อเสนอของภาคเอกชน จากอัตราเดิมราคาอยู่ที่ 320,000-600,000 บาท เหลือเพียง 160,000-300,000 บาทต่อไร่ และกำหนดเงื่อนไขการชำระครั้งเดียวหลังจากทำข้อตกลงและการผ่อนชำระรายปี โดยปีแรกถึงปีที่ 5 ให้ยกเว้นการผ่อนชำระ จากนั้นในปีที่ 6-10 ให้ทยอยผ่อนชำระ คิดอัตราดอกเบี้ยตามกลไกตลาด โดยต้องคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาพื้นที่ให้เสร็จภายใน 177 วัน

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบกำหนดแปลงที่ดินเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะ 2 (เฟส2)ได้แก่ จ.นครพนม จำนวน 1,860 ไร่ ตั้งอยู่ใน ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.เชียงราย จำนวน 2,052 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.สถาน อ.เชียงของ และ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.กาญจนบุรี จำนวน 8,193 ไร่ ตั้งในพื้นที่ ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำรายละเอียดเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 44 เพื่อถอนสภาพที่ดินสาธาณะบางส่วนที่เป็นที่บุกรุกใน จ.เชียงราย และ จ.นครพนม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เจรจาซื้อที่ดินจากเอกชนเพื่อเปลี่ยนสถานะมาเป็นใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส เพื่อซื้อจากภาคเอกชน 2,277 ไร่

อนึ่ง ก่อนหน้านี้มีความพยายามจะใช้พื้นที่ป่าชุ่มน้ำบุญเรือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 3,012 ไร่ เพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ามกลางการคัดค้านของชาวบ้านและนักวิชาการ เนื่องจากป่าบุญเรืองมีความอุดมสมบูรณ์สูง เป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง และป่าผืนนี้ยังมีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี

สำหรับพื้นที่ใน จ.เชียงราย ที่ สศช.เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพิกถอนสภาพที่ดินนั้น อยู่ใน ต.สถาน อ.เชียงของ คาดว่าเป็นที่หนองครวญช้างไห้ พื้นที่ประมาณ 500 ไร่