เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : นกน้ำโขง

การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างผิดธรรมชาติ นับจากที่มีการสร้างเขื่อนไซยะบุรี การระเบิดเกาะแก่ง และการขุดลอกหน้าดิน ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งกับคน ปลา พืชผัก รวมทั้งนกนานาชนิดที่หากินอยู่ตามสันดอนทรายริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเสี่ยงจากการถูกคุกคามสถานที่ทำรังวางไข่และพื้นที่หากิน จำนวนไข่และลูกนกเกิดใหม่ลดลงอย่างน่าใจหายจนอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นตัวบ่งชี้อนาคตของระบบนิเวศในแม่น้ำโขงที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “นกน้ำโขง”
ผลิตโดย วิชัย จันทวาโร
โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559
จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม