เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : อัมสเตอร์ดัมบางกอก

ผลจากโครงการขยายขนาดความกว้างของคลองเพื่อสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ำในพื้นที่คลองหลัก 9 แห่งในกรุงเทพมหานคร ทำให้บ้านเรือนกว่า 12,000 หลังที่สร้างรุกล้ำพื้นที่ริมคลองต้องถูกรื้อและจัดระเบียบใหม่ภายใต้โครงการ ‘บ้านมั่นคง’ ของหน่วยงานรัฐ แต่คนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งมองว่า บ้านหลังใหม่ไม่ใช่ความมั่นคงของชีวิตระยะยาว พวกเขาจึงลุกขึ้นมากำหนดแผนผังชีวิตใหม่ เพื่อให้บ้านริมคลองของพวกเขาเป็นเหมือนคลองในเมืองอัมสเตอร์ดัม

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “อัมสเตอร์ดัมบางกอก”
ผลิตโดย วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559
จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม