ยังไม่ดับ วันที่ 6 “ไฟไหม้กากเคมีวินโพรเสส” – พบสารพิษปนเปื้อนในอากาศเพิ่ม

ยังไม่ดับ วันที่ 6 “ไฟไหม้กากเคมีวินโพรเสส – กรมควบคุมมลพิษ เพิ่มจุดตรวจ-รัศมีการตรวจวัดระดับสารพิษในอากาศรอบจุดเกิดเหตุ “ตรวจเจอสารพิษในอากาศเพิ่ม ระบุ “ส่งผลระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองตาและผิวหนัง” 

นายกเศรษฐาลงพื้นที่ครึ่งชั่วโมง สั่ง 6 ข้อ ให้ 3 กระทรวงทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ “คุมสถานการณ์ให้กลับมาปกติ-หาทางเยียวยา-ลงทะเบียนเยียวยากับศูนย์ดำรงธรรม-จัดการกากก่อนฤดูฝน-หามาตรการป้องกันในอนาคต-จัดการคนผิด” 

“คำสั่งจากเฉพาะรายงานราชการ-ไม่ยอมพบชาวบ้าน-น่าผิดหวัง ผอ.บูรณะนิเวศ ให้ความเห็น

(ภาพ : คพ.)

ยังไม่ดับวันที่ 6”

สถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ คงเหลือบริเวณโกดังที่ 3 ที่พบเพลิงลุกไหม้ในชั้นกองกากตะกรันอลูมิเนียม และมีกลุ่มควันปกคลุมโดยรอบโรงงาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดการปนเปื้อนสารพิษในอากาศล่าสุด วันนี้ (27 เม.. 2567) ส่วนหนึ่งของการดำเนินการติดตามสถานการณ์กรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานของบริษัทวินโพรเสสจำกัดจังหวัดระยองร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โกดัง 4-5 ไฟดับหมดแล้ว อุณหภูมิ 70 องศา เจ้าหน้าที่ยังฉีดน้ำเลี้ยง ป้องกันปะทุ ควันแทบไม่มี โกดัง 3 Aluminium Dross ยังมีควันออกมา 

ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดสารเคมี จะมีควันออกมาเป็นจำนวนมาก หากประชาชนได้กลิ่นเหม็น ระคายเคืองตา และจมูก ให้รีบอพยพทันทีชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สส.ระยอง พรรคก้าวไกลรายงานผ่านโพสต์เฟสบุ๊ก

(ภาพ : คพ.)

เพิ่มจุดตรวจตรวจเจอสารพิษในอากาศเพิ่มคพ.

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณรอบโรงงานในพื้นที่ชุมชน ในช่วง 300 เมตร ถึง 7 กิโลเมตร และได้เพิ่มเติมจุดตรวจวัดที่ได้รับการร้องเรียนไปจนถึง 25 กิโลเมตร

วันที่ 26 เมษายน 2567 รายงานผลเพิ่มเติมในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 . จำนวน 13 จุดยังคงตรวจพบไอระเหยสารเคมีปริมาณเล็กน้อย

ในพื้นที่ตำบลบางบุตร หมู่ที่ 4 และ 8 และตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2 3 และ 11 จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ แอมโมเนีย (Ammonia) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride) เบนซีน (Benzene) ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) เมทิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan) ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide) มีเทน (Methane) ไดคลอโรมีเทน(Dichloromethane) ฟีนอล (phenol) และฟอสฟีน (Phosphine)

ในพื้นที่ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2 3 และ 11 พบเมทิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan) และหมู่ที่ 11 พบ ฟอสฟีน (Phosphine) อยู่ในระดับที่จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจระคายเคืองตาและผิวหนัง

สำหรับในช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา 19.20 – 21.00 . ตรวจพบสารบางชนิดปริมาณเล็กน้อยในกลุ่มเดิม

(10 ชนิด) ที่ตรวจพบในช่วงบ่าย และพื้นที่ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 3 และ 11 พบสารเมทิลเมอร์ แคปแทน (Methyl Mercaptan) และสารฟอสฟีน (Phosphine) และในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตรวจพบสารฟอสฟีน (Phosphine) ที่อยู่ในระดับที่จะส่งผลระบบทางเดินหายใจระคายเคืองตาและผิวหนัง

วันที่ 27 เมษายน 2567 ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 . ได้ขยายจุดตรวจวัดที่ได้รับการร้องเรียนเพิ่มเติมครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหนองบัว ตำบลบางบุตร ตำบลละหาร และตำบลตาสิทธิ์ จำนวน 18 จุด

ตรวจพบไอระเหยสารเคมีปริมาณเล็กน้อยชนิดเดิมที่ตรวจพบเมื่อวานนี้ จำนวน 10 ชนิด ในพื้นที่ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 2 และ 11 ตำบลละหาร หมู่ที่ 1 และตำบลตาสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ตรวจพบเมทิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan) และ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nirogen Dioxide) ที่อยู่ในระดับที่จะส่งผลระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองตาและผิวหนัง

คำแนะนำสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้สังเกตอาการตนเอง หากเกิดอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันที สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก และบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ควรพักที่ศูนย์อพยพในพื้นที่ อบต.หนองบัว หรือ อบต.บางบุตรเพื่ออยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์อพยพ

หากประชาชนจุดใดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม สามารถแจ้งประสานผ่านทาง อบต. ทั้ง 4 แห่ง เพื่อกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปตรวจวัดเพิ่มเติมคพ. ระบุ

(ภาพ : EARTH)

6 ข้อคำสั่งนายกฯ เศรษฐา

ผม พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องลงมาติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมี อุตสาหกรรม บริษัท วินโพรเสสครับ ตอนนี้แม้จะดับไฟและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วแต่กลิ่นของสารเคมีในพื้นที่ยังคงรุนแรงมาก

โรงงานนี้อยู่กลางชุมชน ผมจึงเป็นห่วงทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโรงงาน และพื้นที่ใกล้เคียง ผมจึงมีข้อสั่งการไปแล้ว ดังนี้ครับ

1. ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์จนเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมจัดทำแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ระยอง ศูนย์ดำรงธรรม อ.บ้านค่าย อบต.หนองบัว อบต.บางบุตร เพื่อเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูเยียวยาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศตามชุมชน และรายงานผลให้ทราบ เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน

4. เร่งจัดการนำกากอันตรายในพื้นที่ไปกำจัดให้ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจทำให้วัตถุอันตรายรั่วไหลออกนอกพื้นที่ โดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน

5. ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบูรณาการตรวจสอบโรงงานประเภทนี้ทั่วประเทศ และจัดทำแนวทาง และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในพื้นที่อื่น ๆ อีก

6. ขอให้กรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหาผู้กระทำผิดเพื่อมาลงโทษและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยครับนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เปิดเผยผ่าน x

(ภาพ : EARTH)

“คำสั่งจากเฉพาะรายงานราชการ-ไม่ยอมพบชาวบ้าน-น่าผิดหวังผอ.บูรณะนิเวศ

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ให้ความเห็นผ่านโพสต์มูลนิธิบูรณนิเวศ ตั้งข้อสังเกตว่า ตกใจที่ท่านใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง สั่งการบนรายงานหน่วยงานรัฐเท่านั้นโดยอ่านจากกระดาษที่เตรียมมา ไม่ยอมพบชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบที่รอพบ ระบุน่าอายและน่าผิดหวัง

คือท่านอ่าน ท่านใช้วิธีอ่านว่า รัฐบาลจะทำการนี้ๆๆๆ สั้นมากๆ โดยท่านไม่ได้รู้เลยว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไร ความเสียหายเป็นอย่างไร ผลกระทบอย่างไร ทั้งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบระยะสั้นระยะยาว ทั้งหมดควรจะเป็นอย่างไร แล้วท่านมาอ่านตรงนี้ มันน่าเสียใจตรงที่ว่า มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความจริง ท่านถูกกำกับให้พูด ท่านถูกบอกแนวทางว่าต้องพูดอย่างไร เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นผู้นำของประเทศ แล้วไม่รู้ข้อเท็จจริง แล้วให้คนมาเตรียมคำพูดแบบนี้ สำหรับเรา เราว่ามันน่าอายและน่าผิดหวังมาก

อ่านความเห็นฉบับเต็ม (https://www.facebook.com/photo/?fbid=816382603854662&set=pcb.816386877187568