“ผลการเจรจาน่าพอใจ” พีมูฟประกาศยุติการชุมนุม 24 วันหน้าทำเนียบ

พีมูฟประกาศยุติการชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล ระบุผลการเจรจากับรัฐบาล “น่าพอใจ” หลายเรื่องมีความคืบหน้า ด้านภูมิธรรมรับปากเดินหน้าโฉนดชุมชนทันทีหลังจากกลับมาจากยูเออี

“จะติดตามการแก้ไขปัญหาตามที่ได้ตกลงให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว” พีมูฟระบุ

(ภาพ : ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม)

ประกาศยุติการชุมนุม 24 วัน 

เย็นวันนี้ (28 ก.พ. 2567) เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ ประกาศยุติการชุนนุมเนื่องจากผลการเจรจากับรัฐบาลมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในเรื่องโฉนดชุมชน การแก้ปัญหากรณีเร่งด่วนอาทิ กรณีชาวบ้านบางกลอย และชุมชนคลองโยง รวมถึงปัญหารายกรณีของทางพีมูฟ ซึ่งเครือข่ายฯ เดินทางมาปักหลักชุมนุมบริเวณตึก ก.พ.ร. ตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ 5 ก.พ. 2567 เป็นเวลากว่า 24 วัน

“เกือบหนึ่งเดือนเต็ม การรวมตัวกันทวงสิทธิของเราเกิดผล เมื่อรัฐบาลเริ่มตอบรับข้อเรียกร้องของเราทีละเล็กละน้อยในแต่ละวัน การประชุมกลไกแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับรัฐบาลเริ่มเดินหน้า ข้อเรียกร้องเชิงนโยบาย อาทิ รัฐสวัสดิการ การคุ้มครองชาติพันธุ์ การจัดการทรัพยากร ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า รวมถึงข้อเรียกร้องกรณีพื้นที่ปัญหาเร่งด่วนเริ่มคืบหน้าจนเห็นแนวทางชัดเจน และที่สำคัญที่สุด เราได้ยืนยันตอกย้ำต่อรัฐบาล และสังคมว่าเรายังต้องการสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบ โฉนดชุมชน และขอปฏิเสธทุกแนวทางที่รัฐยัดเยียดให้ยอมรับแล้วจำกัดสิทธิ์ แย่งยึดผืนดินไปจากมือประชาชน 

เราขอขอบคุณ และชื่นชมตัวแทนรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานในส่วนที่รับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน ที่ได้เร่งเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหา และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายจนเห็นทางออก ขอขอบคุณสาธารณชนที่ให้การสนับสนุนอาหาร และอุปกรณ์จำเป็น จนทำให้เราสามารถยืนหยัดปักหลักชุมนุมยื้อเยื้อได้ด้วยท้องที่อิ่ม และกำลังใจที่เต็มเปี่ยม ขอขอบคุณหลายฝ่ายที่แวะเวียนกันมาให้กำลังใจอย่างไม่ขาดสาย 

พีมูฟยืนยันจะติดตามการแก้ไขปัญหาตามที่ได้ตกลง และมีแนวทางชัดเจนกับรัฐบาลในการชุมนุมครั้งนี้ให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว วันนี้เราจะเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างภาคภูมิใจในดอกผลแห่งการต่อสู้ สั่งสมกำลังเพื่อการเคลื่อนไหวครั้งใหม่จนกว่าสิทธิ์ที่เราทวงถามจะกลับมาอยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริง ขอประกาศยุติการชุมนุม ณ บัดนี้” แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เรื่อง ประกาศยุติการชุมนุมพีมูฟทวงสิทธิ ระบุ

(ภาพ : ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม)

ความคืบหน้าเป็นที่พอใจ-มองเห็นแนวทางชัดเจน

เวลาประมาณ 13:00 น. ตัวแทนจากพีมูฟ 4 คน ได้เข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เกี่ยวกับผลการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่ไ้ด้ประชุมร่วมกับ ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วานนี้ 

“ที่ประชุมวันนี้พีมูฟได้ชี้แจงผลการเจรจาว่าเป็นไปด้วยดี มีความชัดเจนในแนวทางโฉนดชุมชน ให้เป็นไปตามผลการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ ในวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา จะมีการทำหนังสือบันทึกผลการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบครั้งนี้ไปยังแต่ละชุมชน เพื่อเป็นหลักประกัน ไม่ให้เกิดการคุกคาม และละเมิดสิทธิมนุษชนในพื้นที่ต่าง ๆ ดังที่ผ่านมา” พีมูฟ ระบุ

(ภาพ : เดลินิวส์)

พร้อมเริ่มประชุมเดินหน้าโฉนดชุมชนทันที หลังกลับจากยูเออี

“ทางรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน หลังรองนายกรัฐมนตรีกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในที่ประชุมจะมีรองนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัย เป็นประธาน ร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนภาคประชาชนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยวาระที่จะหารือคือเรื่องหลักเกณฑ์ และมาตรการขับเคลื่อนโฉนดชุมชน  และปรับปรุงร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน ให้เป็นปัญจุบันและมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้พีมูฟยืนยันว่ามีพื้นที่สมาชิกพีมูฟที่ยื่นขอจัดตั้งโฉนดชุมชนทั้งสิ้น 199 ชุมชน

นอกจากนั้น จะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยเร็วหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน เนื่องจากต้องนำแนวทางและมาตรการขับเคลื่อนโฉนดชุมชนเข้าพิจารณาเห็นชอบใน คทช. ด้วย

ส่วนการแก้ไขปัญหารายกรณีทั้งสิ้น 266 กรณีในพีมูฟ ให้เป็นไปตามผลการประชุมคณะอนุกรรมการที่ดินทั้งระบบ ซึ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธาน และมีผลสรุปการประชุมเป็นไปด้วยดี” ขบวนการประชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ระบุ

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดเดินทางไปยังกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในวันนี้ (28 ก.พ. 2567) เพื่อติดตามผลการการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 13 (The WTO’s 13th Ministerial Conference: MC13) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 ก.พ. 2567