สืบแถลงค้าน “เพิกถอนป่าอุทยานทับลาน กว่า 2.6 แสนไร่ มอบให้ สปก.”

บอร์ดอุทยานชาติไฟเขียวเพิกถอนป่าอุทยานทับลาน กว่า 2.6 แสนไร่ มอบให้ สปก. มูลนิธิสืบฯ ออกแถลงการณ์คัดค้านระบุข้ามขั้นตอนสวนทางทั้งยุทธศาสตร์ชาติ นโยายป่าไม้ชาติขัดภารกิจหลักกรมอุทยาน

สืบเนื่องจากการเพิกถอนดังกล่าวถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 1/2567 วานนี้ (25 .. 2567) เป็นวาระเพื่อรับทราบ มติครม. 14 มี.. 2566 ตามข้อเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

วันนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการเพิกถอนดังกล่าว ด้วย 3 เหตุผล

1.เสนอเข้าที่ประชุมเป็นวาระเพื่อทราบ ถือว่าข้ามขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดของบอร์ดบอร์ดเคยข้อเสนอแนะเรื่องนี้ชัดเจน

2.ไม่เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี และ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ที่ให้เพิ่มป่าธรรมชาติเป็น 35% และไม่น้อยกว่า 25% พื้นที่ประเทศ ตามลำดับ)

3.ขัดต่อภารกิจหลักกรมอุทยานฯ (ที่ต้องอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิม และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์)

มูลนิธิสืบฯ จึงขอคัดค้าน และขอให้มีการทบทวนภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรระบุในหนังสือคัดค้าน

(ภาพ : สคทช.)