7 ร่าง “พรบ.อากาศสะอาด”

เปิด 7 ร่าง “พรบ.อากาศสะอาด” สำหรับสาธารณะพิจารณา หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเป็นเอกฉันท์ “รับหลักการ” ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่ คณะรัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐา เป็นผู้เสนอ

พร้อมอีก 6 ร่างฯ คือร่างจากเครือข่ายอากาศสะอาด (ภาคประชาชนกว่า 22,000 รายชื่อ) และ 5 ร่างจาก 5 พรรคการเมือง (พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคก้าวไกล และพรรคประชาธิปัตย์) เมื่อ 17 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา

ร่าง “พรบ.อากาศสะอาด” รัฐบาลเศรษฐา (ปยป.)

ดาวน์โหลด ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ปยป

ร่าง “พรบ.อากาศสะอาด” เครือข่ายอากาศสะอาด (ภาคประชาชน)

ดาวน์โหลด ร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณการ เครือข่ายอากาศสะอาด

ร่าง “พรบ.อากาศสะอาด” พรรคก้าวไกล

ดาวน์โหลด ร่าง พรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน พรรคก้าวไกล

ร่าง “พรบ.อากาศสะอาด” พรรคเพื่อไทย

ดาวน์โหลด ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พรรคเพื่อไทย

ร่าง “พรบ.อากาศสะอาด” พรรคภูมิใจไทย

ดาวน์โหลด ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน ภูมิใจไทย

ร่าง “พรบ.อากาศสะอาด” พรรคประชาธิปัตย์

ดาวน์โหลด ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ประชาธิปัตย์

ร่าง “พรบ.อากาศสะอาด” พรรคพลังประชารัฐ

ดาวน์โหลด ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พลังประชารัฐ