4 ข้อเสนอ “ทางออกแลนด์บริดจ์” จาก “พะโต๊ะ” ถึง “เศรษฐา” ณ ครม.สัญจร

สั่งทบทวนการศึกษาโครงการทั้งหมดศึกษาใหม่ที่มีทางเลือกการพัฒนาตั้งคณะกรรมการที่มีทุกภาคส่วนเป็นกลไกดำเนินงาน” ข้อเสนอ “แลนด์บริดจ์” จาก “เครือข่ายพะโต๊ะ ยื่นถึง นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน วันนี้ (23 ม.ค. 2567) ระหว่างการประชุม ครม.สัญจร ระนอง

(ภาพ : เครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ)

(ภาพ : เครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ)