นายกเศรษฐายอมพบกลุ่มค้านแลนด์บริดจ์ “ให้พบ 15 นาที-พร้อมกลุ่มหนุน”

เผยนายกฯ เศรษฐามีกำหนดการพบเครือข่ายรักษ์พะโต๊ะกลุ่มคัดค้านแลนด์บริดจ์” พรุ่งนี้ ตามที่เครือข่ายฯ ยื่นร้องขอ โดยให้เวลา 15 นาทีหลังประชุมครม.-ก่อนอาหารกลางวัน ด้วยเงื่อนไขให้พบที่ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ ส่งตัวแทน 30 คนเข้าพบ และพบพร้อมตัวแทนกลุ่มสนับสนุน

เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นยื่นเศรษฐาแลนด์บริดจ์จะกระทบพลเมืองชั้นสองอย่างเรารุนแรงจะให้เราไปอยู่ที่ไหน

ด้านรองนายกฯ ประชุมร่วม กรอ.ใต้ เตรียมเสนอครม.พิจารณา “21 โครงการ Quick Win-616 ล้านบาท

(ภาพ : ไทยคู่ฟ้า)

ให้เวลา 15 นาที

จากการประสานงานกับทีมงานของนายกรัฐมนตรี ได้รับการยืนยันว่าหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเวลาประมาณไม่เกิน 12:00 . นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพบกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น คาดว่าใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ก่อนเดินทาง ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ จึงขอให้ส่งตัวแทนไม่เกิน  30 คนเข้าพบที่

ศูนย์ดำรงธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

สมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยกับตัวแทนกลุ่มรักษ์พะโต๊ะ ที่เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และตัวแทนกลุ่มรักษ์พะโต๊ะซึ่งคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ วันนี้ (22.. 2567) เพื่อติดตามสถานการณ์การชุมนุม ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดระนอง พรุ่งนี้

หน่วยงานด้านการข่าวยืนยันว่าไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงสามารถพูดคุยทำความเข้าใจได้ทุกกลุ่มเพราะส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่ผู้ชุมนุมมืออาชีพส่วนใหญ่เข้ามาร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์เป็นหลัก

โดยมีรายงานว่า กลุ่มเครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ จำนวน 100 คน จะเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาเป็นจำนวน 400 คนด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดให้พักรอที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง” news.ch7 รายงาน

ทั้งนี้ การประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้กำหนดจัดขึ้นที่หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง อ.เมืองระนอง ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

(ภาพ : เครือข่ายไทยพลัดถิ่น)

ไทยพลัดถิ่นระนองยื่นเศรษฐาจะให้เราไปอยู่ที่ไหน

ในฐานะพลเมืองผู้ไร้สิทธิ์แทบทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการการเมือง และรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆทัวไปแบบพลเมืองปกติ ที่พวกเราจะต้องทนรับกับสภาพเช่นนั้นอย่างหวานอมขมกลืนมาอย่างยาวนาน และต่อโครงการนี้ เราแทบไร้สิทธิ์ที่จะแสดงออกใดๆ เพื่อให้ภาครัฐได้รับรู้ถึงความทุกข์ร้อนของพวกเรา

โอกาสที่ท่านและคณะรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองในครั้งนี้คงเป็นโอกาสเดียวที่พวกเราจะส่งเสียงให้ท่านได้รับรู้และรับทราบความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับพวกเรา

ในฐานะพลเมืองชั้งสอง จึงยื่นหนังสือฉบับนี้ให้ท่านได้รับทราบเบื้องต้นว่าพวกเราคนไทยพลัดถิ่นในตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองคือกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งในที่สุดแล้วพวกเราคงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่แห่งนี้อีกต่อไปแล้วท่านจะให้พวกเราไปอยู่ที่ไหน

จึงขอให้ท่านได้เห็นถึงรายละเอียดของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบดังกรณีของพวกเรา และได้โปรดนำประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการนี้ต่อไป

ส่วนหนึ่งของจดหมายที่ ทม สินสุวรรณ ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ยื่นถึงนายกฯ เศรษฐา เรื่องเรื่อง ท่านจะให้พวกเราไปอยู่ที่ไหน หากสร้างท่าเรือน้ำลึกที่อ่าวอ่าง ภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์ ระนองชุมพรวันนี้ (ดูจดหมายฉบับเต็มด้านล่าง

(ภาพ : The Reporters)

เตรียมเสนอครม.พิจารณา “21 โครงการ Quick Win-616 ล้านบาท

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นการประชุมนอกรอบกับภาคเอกชน จัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจาก ครม.สัญจร จ.ระนองเพื่อไปดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่

โดยเฉพาะโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือ โครงการ Quick win รวมทั้งหมด 21 โครงการ วงเงินรวมกว่า 616.9 ล้านบาท ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในวันพรุ่งนี้ (23 ..2567)

โดยโครงการสำคัญที่มีความพร้อม และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี แยกเป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนี้