“แถลงคว่ำร่างผังเมืองใหม่ กทม.” เครือข่ายภาคปช.-สภาผู้บริโภค-กรณ์-ก้าวไกล

แถลงคว่ำในวันที่กทม.จัดเวทีรับฟังครั้งสุดท้าย วันนี้ (6 .. 2567) ชี้เป็นการรับฟังที่ผิดขั้นตอน สาระผังกระทบประชาชนแต่ไม่มีกระทั่งการแจ้งผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ชาวมีนบุรียันจะโดนเวนคืนไม่มีการแจ้ง เช่นเดียวกับชาวชุมชนเอกชัยที่เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครอง

กรณ์ จาติกวณิช ระบุ “เป็นผังที่ผู้ได้ประโยชน์คือนายทุนอสังหาจากการขยายถนน 148 สาย ด้าน สส.ก้าวไกล ระบุ “รับฟังโดยไม่มีกระบวนการทำให้ประชาชนเข้าใจรับรู้

(ภาพ : สภาผู้บริโภค)

แถลงคว่ำ วันรับฟังครั้งสุดท้าย

สภาผู้บริโภค เครือข่ายภาคประชาชน พรรคการเมือง และประชาชน ร่วมกันคัดค้านร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ชี้ขัดมาตรา 9 ... ผังเมืองขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่แรกไม่รับฟังชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดถนนจี้จัดทำร่างผังเมืองใหม่โดยมีกระบวนการรับฟังประชาชนตั้งแต่ต้น

วันที่ 6 มกราคม 2567 กรุงเทพมหานครจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) หลังจากที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้วรวม 4 ครั้ง 

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ติดประกาศแสดงรายการเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมและเปิดโอกาสให้ผู้ไม่เห็นด้วยคัดค้านภายใน 90 วันก่อนที่จะประกาศบังคับใช้ผังเมืองฉบับปรังปรุงครั้งที่ 4 โดยในเวทีมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบออกมาคัดค้านและแสดงความไม่เห็นด้วย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขยายถนนและถูกเวนคืนที่ดิน โดยไม่ได้แจ้งหรือรับข้อมูลจาก กทม. มาก่อน

จากปัญหาดังกล่าว เครือข่ายภาคประชาชน สภาผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนพรรคการเมือง รวมถึงประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจึงออกมาร่วมกันคัดค้านและคว่ำร่างผังเมืองของกรุงเทพมหานคร พร้อมกับเรียกร้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นและให้ประชาชนเข้ามาร่วมร่างผังเมืองอย่างแท้จริง

(ภาพ : สภาผู้บริโภค)

ผิดขั้นตอน

การร่างผังเมืองที่นำมารับฟังความคิดเห็นในวันนี้มีกระบวนการที่ผิดขั้นตอนไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนซึ่งกระบวนการที่ถูกต้องควรจะต้องรับฟังประชาชนก่อนว่าต้องการผังเมืองแบบใด

ดังนั้น การร่างผังเมืองจนเสร็จแล้วค่อยมาสอบถามความเห็นของประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จึงถือเป็นการผิดขั้นตอนโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ สภาผู้บริโภค กล่าว

(ภาพ : สภาผู้บริโภค)

จะเวนคืนตัดใหม่ขยายถนนบอกถามประชาชนหรือยัง

ก้องศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี เครือข่ายชุมชนปกป้องคุณภาพชีวิตคนเมือง กล่าวในทำนองเดียวกันว่า ประชาชนบางส่วนที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบไม่เคยรู้เรื่องการร่างผังเมืองฉบับวิปริตนี้ ทั้งที่ตามกฎหมายผังเมือง มาตรา 9 ระบุว่า การวางและจัดทำผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ และผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้คำนึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบในผังแต่ละประเภท และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึง โดยมีข้อมูลเพียงพอต่อการที่ประชาชนจะเข้าใจถึงผลกระทบต่อตัวเอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องแจ้งแนวทางการเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายต่อประชาชนหรือชุมชนด้วย

ผมขอถามว่า ในการร่างผังเมืองที่ขีดเส้นการเวนคืนถนน 148 สาย ระยะทาง 600 กว่ากิโลเมตร ที่พาดผ่านหลังคาบ้านประชาชน แต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลย แล้วใครเป็นคนขีดเส้นถนนกว้าง 12 เมตร 16 เมตร 20 เมตร 30 เมตร 40 เมตร ถามประชาชนหรือยัง ช่วยมาถามประชาชนก่อนได้ไหม ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากถนนที่กว้างขึ้น นอกจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์นายก้องศักดิ์กล่าว

จะเวนคืน ไม่เคยมีการแจ้งชาวมีนบุรี

รัชนี บูรณภาธนะ เจ้าของที่ดินในซอยเสรีไทย 66 เขตมีนบุรี เล่าถึงความเดือดร้อนที่จะได้รับจากร่างผังเมืองฉบับดังล่าวว่า เจ้าหน้าที่วางผังเมืองขีดเส้นถนนทาบที่ดินในซอย 66 เต็มพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา เป็นถนนทั้งหมด ซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นมรดกของคุณพ่อที่ต้องการให้ลูก 4 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ทราบเลยว่าการวางผังเมืองจะมีผลกระทบต่อบ้านของตัวเอง โดยผู้วางผังเมืองไม่เคยแจ้งให้ทราบแม้แต่ครั้งเดียวว่าจะมีการเวนคืนและตัดถนนพาดผ่านที่ดินผืนดังกล่าว ถือเป็นการกระทำโดยพละการโดยแท้ จึงขอคัดค้านร่างผังเมืองฉบับดังกล่าว 

คนจะวางผังเมืองทำไมไม่ไปดูว่าที่ดินของใคร และเขายินยอมหรือไม่ ข้าพเจ้าขอให้ลบแผนการสร้างถนนบนที่ดินของข้าพเจ้าออกโดยเร็ว โดยข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้ทำถนนโดยเด็ดขาดนางรัชนีกล่าว

เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครอง

ผู้ได้รับผลกระทบอีกกลุ่มหนึ่งนำโดย ดาริณ สิริสุวรรณกิจ พร้อมด้วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแนวเวนคืน ฉ.4 ที่จะมีการตัดถนน กล่าวว่า พื้นที่เอกชัย 31/1 บ้านถูกเวนคืนโดย พ...เวนคืน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งตนไม่เคยได้รับจดหมายแม้แต่ฉบับเดียวและไม่เคยรับรู้ว่ามีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ไม่เคยรับรู้อะไร ตอนนี้ทางกลุ่มกำลังรอจดหมายจาก กทม. เพื่อที่จะนำไปยื่นต่อศาลปกครอง

เวนคืนบ้านเราทำแบบนี้ได้หรือ ก่อสร้างถนน 1 หมื่นล้าน ไม่มีแม้แต่กระดาษใบเดียวที่จะแจ้งประชาชน ไม่เคยได้รับจดหมายแม้แต่ฉบับเดียว ไม่เคยรับรู้ว่ามีเวทีรับฟังความคิดเห็น ไม่เคยรับรู้อะไร คุณจะมาเอาบ้านเราไป แต่คุณยังไม่บอกเราเลยนางดาริณย้ำ

(ภาพ : สภาผู้บริโภค)

ผังที่ผู้ได้ประโยชน์คือนายทุนอสังหากรณ์ จาติกวณิช

กรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคกล้าที่ร่วมแถลงในฐานะตัวแทนภาคประชาชน กล่าวว่ากระบวนการและสาระของผังเมืองที่ กทม. เสนอมีปัญหา สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างฯ โดยกระบวนการที่มีไม่ได้ทำให้ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่ กทม. นำเสนอ ควรรับฟังประชาชนว่า แบบที่ กทม. เสนอมีข้อบกพร่องอย่างไรไม่ได้มีการถามประชาชนอย่างจริงจังว่าแบบที่ประชาชนต้องการคืออะไร

เจตนารมณ์ของการวางผังเมือง ที่มาของร่างนี้ และประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงแผนผังของ กทม. ฉบับนี้ เห็นได้ชัดว่าผู้ได้ประโยชน์มากสุดคือนายทุนและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะขยายถนน 148 เส้นทาง วัตถุประสงค์สำคัญคือการเพิ่มโอกาสสร้างตึกสูงในพื้นที่อยู่อาศัยที่มีความแออัด ซึ่งรวมทั้งการลดพื้นที่ซับน้ำของ กทม. ที่เป็นการเปิดช่องจากนายทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขยายพื้นที่ได้กรณ์กล่าว

รับฟังโดยไม่มีกระบวนการทำให้ประชาชนเข้าใจรับรู้สส.ก้าวไกล

ภัณฑิล น่วมเจิม สส.พรรคก้าวไกล เขตคลองเตยวัฒนา ระบุว่า การร่างผังเมือง ฉบับนี้ไม่มีกระบวนการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง มีประชาชนจำนวนมากไม่เข้าใจและไม่รับรู้เรื่องผังเมือง ซึ่งตามหลักการแล้ว ผังเมืองเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันของชาว กทม. เนื่องจากมีผลกระทบต่อชีวิตโดยตรง จึงอยากให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกิดขึ้นอย่างแท้จริง และมีวิธีการในการสื่อสารให้ประชาชนทำความเข้าใจกับรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองมากขึ้น

โดยภาพรวม เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประเด็นการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  จบด้วยความไม่พึงพอใจของ เครือข่ายภาคประชาชน สภาผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เครือข่ายผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานภาคประชาชน และประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่แสดงความไม่เห็นด้วยต่อรูปแบบการจัดการที่แทบไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ในการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) และเรียกร้องให้มีการ ปรับปรุงในขั้นตอน กระบวนการ และเนื้อหาของการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ใหม่

(ภาพ : สภาผู้บริโภค)