ยื่นกรมทะเล “ยุตินิคมอุตสาหกรรมจะนะ”

ชาวชุมชนชายฝั่งจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา กว่า 40 คนร่วมเดินทางมายื่นหนังสือถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียกร้องให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ สนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างเขตคุ้มครองทางทะเลและดูแลปกป้องพื้นที่ของตนเอง รวมถึงการบรรจุแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ 14 ข้อที่ชุมชนร่วมกันทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของตนเอง

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบรายงานชุมชนซึ่งชาวจะนะและกรีนพีซ ประเทศไทยร่วมกันเก็บข้อมมูลมากว่า 2 ปี โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย ที่ สำนักงานทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เมื่อ 21 .. 2566

ภาพโดย : วิศรุตวีระโสภณ / Thai​ News​ Pix

(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)
(ภาพ : วิศรุต​ วี​ระ​โสภณ / Thai​ News​ Pix)