“ผลเจรจาน่าพอใจ-ยุติการชุมนุม” สมัชชาคนจนประกาศ

สมัชชาคนจนประกาศยุติการชุมนุม 31 วัน บ่ายโมงวันนี้ เผยผลเจรจาอยู่ในระดับ “น่าพอใจ” ยันพร้อมกลับมาใหม่หากรัฐบาลไม่ทำตามข้อตกลง 

ด้านธรรมนัส รมว.เกษตรฯ หัวหน้าทีมเจรจารัฐบาลยัน รัฐบาลจริงใจจะเร่งแก้ตามผลเจรจา – ประชุมนัดแรก 6 คณะกรรมการภายใน พ.ย. นี้ – เริ่มจากสางปัญหาเก่า

(ภาพ : สมัชชาคนจน)

ประกาศยุติการชุมนุม

วันนี้ (8 พ.ย. 2566) หลังจากกลุ่มสมัชชาคนจน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาของรัฐ เดินทางมาปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเจรจา และเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่สมาชิกของสมัชชาคนจนต้องเผชิญมาเป็นเวลานาน 

การเจรจาระหว่างสมัชชาฯ และรัฐบาลดำเนินมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด วานนี้ (7 พ.ย. 2566) ได้มีการกำหนดวันประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการตามที่สมัชชาฯ เรียกร้องแล้ว ทางสมัชชาฯ จึงออกมาเปิดเผยว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ทางสมัชชาฯ จึงตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้ เวลาประมาณ 13:00 น.

โดยในช่วงเช้า ราว 09:00 น. ไพฑูรย์ สร้อยสด เลขาธิการสมัชชาคนจน อ่านแถลงการณ์สมัชชาคนจน ฉบับที่ 7 โดยเนื้อหาสรุปถึงผลการดำเนินการท้ังหมดตั้งแต่สมัชชาคนจนเดินทางมาปักหลักชุมนุมเมื่อ 8 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะถยอยกันเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้ หลังจากมีความพอใจถึงผลการเจรจาระหว่างสมัชชาฯ และรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มสมัชชาคนจนไม่มีความคืบหน้า ทางสมัชชาฯ ยืนยันว่าจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน

“แม้ว่าตลอดระยะเวลากว่า 30 วันที่ผ่านมา รัฐบาลได้มอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นตัวแทนการเจรจา และผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง 

โดยนายกรัฐมนตรีมีการลงนามตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน มีภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรองประธาน รวมถึงมีการกำหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการฯ ตามที่สมัชชาคนจนเรียกร้องแล้ว 

แต่ถ้าหากว่าการประชุมของคณะกรรมการฯ ทั้งหมดไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ พวกเราขอประกาศว่า หลังฤดกาลเก็บเกี่ยว สมัชชาคนจนก็พร้อมที่จะกลับมาทวงผลการเจรจาตามที่รัฐบาลตกลงกับพวกเราไว้” เลขาธิการสมัชชาคนจน กล่าว

(ภาพ : ONE31)

พอใจ 6 ข้อเรียกร้อง มีความคืบหน้า

“ร่วม 1 เดือนที่เรารวมตัวกันมาปักหลักเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาสมัชชาคนจน โดยเรามีข้อเรียกร้องดังนี้

1. ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเปิดการเจรจากับสมัชชาคนจน เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนเป็นรายกรณี หากมีกรณีปัญหาใดที่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ ให้รัฐบาลจัดการแก้ไขปัญหาโดยทันที

2. นำผลการเจรจาจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและสมัชชาคนจน เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาสมัชชคนจนรายกรณี

3. ให้นำผลการเจรจาจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน เรื่อง แนวทางการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสมัชชาคนจนที่ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ในระหว่างที่รอการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคน

4. นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ต้องมีสัดส่วนตัวแทนรัฐบาล และสมัชชาคนจนเท่ากัน

5. ต้องนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนทั้ง 7 คณะ เข้าที่ประชุมครม. โดยต้องให้ที่ประชุมมีมติรับทราบ

6. กำหนดให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนทั้ง 7 คณะมีการประชุมนัดแรก เพื่อวางแนวทาง และกรอบระยะเวลาให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและสมัชชาคนจน ซึ่งจากการประชุมวานนี้ ยังมี 2 คณะกรรมการที่ยังไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่แน่ชัดได้ คือ 

  1. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ที่เป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบปัญหารายกรณีย่อย 28 กรณี ที่มีรองนายกฯ ภูมิธรรม เวชยชัย เป็นประธาน แต่ได้กำหนดคร่าว ๆ ไว้ว่าจะต้องดำเนินการประชุมภายในวันที่ 24 พ.ย. 2566 
  2. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำหนดว่าจะต้องประชุมครั้งแรกภายในวันที่ 30 พ.ย. 2566

ถึงแม้ว่าผลการเจรจาถือเป็นที่น่าพอใจรัฐบาลได้ดำเนินการตามที่ทางสมัชชาฯ เรียกร้อง สำหรับวันประชุมของคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะที่เหลือ สมัชชาคนจนหวังว่ารัฐบาลจะเร่งกำหนดวันและเวลาประชุมที่ชัดเจน” ไพฑูรย์ กล่าว

(ภาพ : สมัชชาคนจน)

ธรรมนัสยัน รัฐบาลจะเร่งแก้ตามทิศเจรจา

หลังจากทางสมัชชาคนจนอ่านแถลงการณ์เรียบร้อยแล้ว ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขึ้นเวทีและกล่าวว่า ตนรับรู้ว่าที่ทางสมัชชาฯ มาเรียกร้องในครั้งนี้ก็มาจากความยากลำบากที่สะสมมาอย่างยาวนาน ยืนยันว่าทางรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหา และจะสะสางปัญหาของทางสมัชชาให้อย่างแน่นอน

“ตั้งแต่ผมมาสัมผัสกับพี่น้องมวลชนที่มาปักหลักชุมนุมจุดนี้มา 31 วันเต็ม ๆ ผมเข้าใจดีว่าถ้าพี่น้องไม่เดือดร้อนก็คงจะไม่มานั่งตากแดด ตากลม ตากฝนอยู่ ณ จุดนี้แน่ หลายท่านไม่สบาย มี 1 ท่านเสียชีวิต ไม่ใช่เรื่องที่พวกเรามีความสุข 

ขอยืนยัน ว่ารัฐบาลชุดนี้มีความใส่ใจ สนใจ มีความปรารถนาที่ดี และมีความจริงใจที่จะร่วมในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเราทั้ง 2 ฝ่ายมีความเข้าใจกัน และเข้าใจเหตุผลซึ่งกันและกันอย่างดี 

ตอนนี้รัฐบาลแล้วตัวเองรับรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนแล้ว หลังจากนี้จะสะสางปัญหาเก่าสานต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชาวบ้านทุก ๆ คน

สำหรับคณะกรรมการ 6 คณะ ในส่วนของกระทรวงพลังงานจะจัดประชุมนัดแรกวันที่ 16 พ.ย. จากนั้นคณะกรรมการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อในวันที่ 20 พ.ย. ต่อมากระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะจัดสรรเวลาในการประชุมตามลำดับ และจะมีกรอบเวลาแจ้งกับพี่น้องกลุ่มสมัชชาคนจนรับทราบอย่างชัดเจน” ธรรมนัส กล่าว