“Supalai Self-Proved” วิถีรักษ์โลกแบบ “ศุภาลัย”

[GreenAdvertorial]

ศุภาลัย เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Supalai Self-Proved” ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำได้จริง ก่อสร้างรักษ์โลกตอกย้ำนโยบายและทิศการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ภายใน 3 ปี ด้วยดัชนีรักษ์โลก “Supalai Waste Meter”

(ภาพ : Supalai)

นโยบายทิศเป้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ

บริษัทฯ มีการวางแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ภายใน 3 ปี และพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ  

โดยหนึ่งใน Mission ที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง หรือ Waste Management โดยร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจก่อสร้าง ช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการก่อสร้าง พร้อมการวางแผนจัดการที่ดีของโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของศุภาลัย เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณความสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง และสามารถจัดการกับเศษวัสดุก่อสร้างให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด จนกลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งมอบความห่วงใยในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผย

(ภาพ : Supalai)

Supalai Waste Meter” มาตรวัดดัชนีความรักษ์โลก

Supalai Waste Meter คือมาตรวัดปริมาณขยะจากการก่อสร้างตามโครงการต่างๆ ของศุภาลัย ซึ่งศุภาลัยเดินหน้าทำให้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ด้วยหลากหลายมาตรการ

จากนโยบายของบริษัทฯ สู่กลยุทธ์การลงมือปฏิบัติจริงในการคิดและพัฒนาต่อยอดการก่อสร้างสู่กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “Built For Real Life – บ้านที่คิดจากชีวิตจริงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ คัดสรรวัสดุการก่อสร้างเน้นประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสริมแกร่งโครงการ Waste Management ในกระบวนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเดินหน้าบริหารเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด

ซึ่งปัจจุบันได้นำนวัตกรรมมาใช้ในโครงการต่างๆ ของศุภาลัยแล้ว พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดและแบ่งปันประสบการณ์ลงมือทำจริงสู่สาธารณะ รวมถึง

การลดการใช้ – การต่อท่อแบบใหม่ ใช้วัสดุน้อยลง เช่น การคำนวณปริมาณท่อตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแบบ Shop Drawing , การใช้ท่อ Made to Order เพื่อให้พอดีกับการใช้ , การคิดค้นการต่อท่อแบบใหม่โดยใช้ท่อ 4 ทาง ,      การใช้ท่อระบบดับเพลิงแบบไร้ข้อต่อ ซึ่งสามารถลดการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นและลดปริมาณขยะเศษท่อไปได้เทียบเท่าความยาวหลายร้อยกิโลเมตร นอกจากนี้ยังออกแบบพื้นที่ให้พอดีกับขนาดกระเบื้อง เพื่อให้เหลือเศษกระเบื้องน้อยที่สุด

หาวิธีใช้ซ้ำด้วยวัสดุหมุนเวียน เช่น การเปลี่ยนฐานที่วางอิฐมวลเบาจากการใช้พาเลทไม้มาเป็นพาเลทพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้ ลดขยะพาเลทไม้เทียบเท่าต้นไม้  จำนวน 18,157 ต้น

นำกลับมาใช้ใหม่ การนำคอนกรีตที่เหลือมาทำ Subbase ถนน , การรีไซเคิลเศษวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สายรัดวัสดุก่อสร้างนำไปสานเป็นตะกร้า หรือเศษอิฐมวลเบานำไปทำเป็นกระถางต้นไม้ประหยัดน้ำ

โดยโครงการแรกที่มีการดำเนินการคือ ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัยพัฒนาการ และจะใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินการในโครงการต่อๆ ไปของบริษัท ด้วยเชื่อว่าจะเป็นข้อพิสูจน์ว่า แนวคิดการก่อสร้างรักษ์โลกนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง และศุภาลัยก็เป็นบริษัทอสังหาฯ ที่คิดและทำเพื่อความยั่งยืนของโลกจริงกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าว

(ภาพ : Supalai)
(ภาพ : Supalai)

“Supalai Self-Proved” ตอกย้ำวิถียั่งยืนแบบศุภาลัย

ในแคมเปญประกอบด้วยภาพยนตร์ โฆษณา ที่เล่าผ่านเกรต้าเด็กสาวคนหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่จริงจังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมผู้ไม่เชื่อว่าบริษัทอสังหาฯ จะสามารถทําเรื่องยั่งยืนเพื่อโลกได้จริง

ในขณะที่ท่อสี่ทางซึ่งเป็นตัวแทนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของศุภาลัยพยายามอธิบายถึงสิ่งต่างๆที่ศุภาลัยคิดและทํา

ก่อนที่สุดท้ายจะชวนเด็กสาวพร้อมกับคนดูไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองกับ Waste Meter ที่ไซต์ก่อสร้างโครงการต่างๆ ของศุภาลัย ที่ศุภาลัยกล้าเอามาวัดให้ทุกคนได้เห็นว่าสามารถลดปริมาณขยะได้จริงๆ แล้วยังบังคับตัวเองไม่ให้สร้างขยะเกินมาตรฐานการก่อสร้างอีกด้วย

เราเชื่อว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม หากทุกคนร่วมกันลงมือทำ และสิ่งที่เราทำก็คือหนึ่งข้อพิสูจน์ที่เกิดขึ้นจริงผู้รับผิดชอบแคมเปญ  “Supalai Self-Proved” กล่าว

ทั้งนี้ สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณา “Supalai Self-Proved” ได้ทาง https://youtu.be/IiQWsHHeFuA และดูรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ https://srangdee.supalai.com/selfproved/

(ภาพ : Supalai)
(ภาพ : Supalai)