Klook ประกาศ “ยุติขายบัตรท่องเที่ยวทารุณสัตว์” รวมในไทย

ก้าวหน้าก้าวแรก จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัทธุรกิจท่องเที่ยวเทรนด์ท่องเที่ยวอนาคตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ระบุ

(ภาพ : องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย)

ประกาศนโยบายไม่ขายบัตรท่องเที่ยวทารุณสัตว์

Klook แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับโลกประกาศการตัดสินใจในการยุติการขายบัตรท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการขายโปรแกรมสถานที่ท่องเที่ยวหรือประสบการณ์ที่แสวงประโยชน์จากสัตว์ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก

นับเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Klook ในการกำหนดนโยบายใหม่ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เลิกขายการแสดงโชว์ที่เกี่ยวข้องกับ ช้าง โลมา และเสือ จนกว่าผู้ประกอบการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน นโยบายนี้จะมีกำหนดบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม พ.2566

นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม Klook จะไม่สามารถพบตัวเลือกในการซื้อบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้ในประเทศไทยอีกต่อไป เช่น โชว์โลมาพัทยาดอลฟินาเรียม โชว์โลมาภูเก็ต
ทัวร์ว่ายน้ำกับช้างที่หาดลัคกี้ สวนเสือพัทยาภูเก็ตแฟนตาซีและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมาก

ในขณะที่บริษัทท่องเที่ยวระดับโลกอีกหลายรายอย่าง Airbnb, Booking.com, Intrepid และ World Expeditions ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายไปแล้วก่อนหน้า โดยตอบสนองกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม ไม่สนับสนุนการใช้สัตว์เพื่อสร้างความบันเทิงโดยได้ยุติการขายบัตรโชว์การแสดงที่ทำกำไรจากการทรมานสัตว์ อีกกว่า 130 แห่งทั่วโลกองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WAP) ประเทศไทย เปิดเผย วันนี้ (21 .. 2566)

ก้าวแรกที่ก้าวหน้าองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ออสเตรเลีย

เรายินดีกับความก้าวหน้าของ Klook และจัดว่าเป็นก้าวแรกในการจัดการสวัสดิภาพสัตว์

เราหวังอย่างยิ่งที่จะเห็น Klook มุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หยุดขายแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่แท้จริง เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเมื่อจองกิจกรรมการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์ม

เราสนับสนุนให้ Klook เดินหน้ายกเลิกกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับช้างต่อไป เช่น การอาบน้ำและการให้อาหารช้าง และจะกลายมาเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสัตว์ป่าอย่างแท้จริงซูซาน มิลธอร์ป หัวหน้าฝ่ายรณรงค์สัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศออสเตรเลีย กล่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

เทรนด์ใหม่ ท่องเที่ยวไม่ทารุณสัตว์องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ออสเตรเลีย

การยกเลิกกิจกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสัตว์ไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวที่ไปในทิศทางเดียวกันกับกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในประเทศไทยจากข้อมูลผลสำรวจสวนดุสิตโพลในปี พ.. 2565 พบว่า 76 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าการแสดงโชว์ช้างเป็นการทารุณกรรมสัตว์” หทัย ลิ้มประยูรยงค์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์สัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวเสริม

การจัดการนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่เอาจริงเอาจังของบริษัทท่องเที่ยวอย่าง Klook และแพลตฟอร์มออนไลน์ท่องเที่ยวอื่นๆ จะช่วยตัดเม็ดเงินที่จะไปสนับสนุนต่อยอดการทำธุรกิจที่ใช้สัตว์ป่าเพื่อสร้างความบันเทิง ซึ่งเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับการนำสัตว์มาฝึกด้วยวิธีการโหดร้ายทารุณเพื่อให้แสดงพฤติกรรมที่ผิดไปจากธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทท่องเที่ยวจะต้องให้ความรู้ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า ผ่านการเพิ่มตัวเลือกของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่าแทน

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ซึ่งหมายถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจสถานบริการ บริษัทท่องเที่ยว แพลตฟอร์มออนไลน์
และนักท่องเที่ยว จะต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของตัวเอง

ความโปร่งใสระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น การแสดงจุดยืนในการต่อต้าน
การทารุณกรรมสัตว์ ผ่านการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ป่า ในทางหนึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีสถานะทางการตลาดที่มั่นคงและช่วยสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ” WAP ระบุ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย