“ภูมิธรรม-พัชรวาท” แม่ทัพงานสิ่งแวดล้อม ครม.เศรษฐา

เปิดคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 229/2566 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน วันนี้ (13 .. 2566)

รองนายกฯ “ภูมิธรรม เวชยชัย” ดูแล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสำนักงานคณะกรรมมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รองนายกฯ พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ ดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ภาพ : ทส./ พรรคเพื่อไทย)