เครือข่ายนครนายกขยับต่อ ‘ยื่นสทน.-ผู้ว่าฯ’ ยกเลิกโครงการ-ค้านเวทีรับฟัง

ขอให้ยกเลิกโครงการปฏิกรณ์นิวเคลียร์ องครักษ์และคัดค้านการจัดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง และครั้งที่สามหนังสือจากสมาคมพลเมืองนครนายก ถึงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ลงวันที่ 12 .. 2566 ระบุ

มี 6 เหตุผลที่สทน. ควรยกเลิกโครงการและการจัดเวทีรับฟังฯ ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการโดยเร่งด่วนผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล นายกสมาคมพลเมืองนครนายก ระบุในหนังสือฯ ซึ่งสำเนาคณะรัฐมนตรี รมว.อุดมศึกษาฯ บอร์ดนิวเคลียร์ชาติ และบอร์ดสิ่งแวดล้อมชาติ

อีกความเคลื่อนไหว จรัล รุ่งเรือง ตัวแทนภาคประชาชน นำโดยเครือข่ายคนรักษ์นครนายก มรดกธรรมชาติพร้อมประชาชนชาวนครนายก จะเข้ายื่นหนังสือขอให้ยกเลิกโครงการปฏิกรณ์นิวเคลียร์ องครักษ์และคัดค้านการจัดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง และครั้งที่สามต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10:00 . ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกรายงานข่าวเปิดเผย

(ภาพ : ธนัญชัย แก้วโสวัฒนะ / Thai News Pix)