เปิด 9 จุดแก้ไข ‘ประชาชน-การมีส่วนร่วมในการจัดทำอีไอเอ’ ร่างประกาศ สผ.66

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เผย มีการเปลี่ยนแปลง 9 จุด สำหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำอีไอเอ หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ในประกาศ สผ.เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566” 

กำหนดชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะ พรุ่งนี้ (31 สิงหาคม 2566) เวลา 9.30 – 12.00 . ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex (Meeting number : 2550 177 2526 / Password : 987123 / https://onepgov.webex.com/onepgov/j.php… )

ดูเอกสารประกอบการประชุม : https://rb.gy/tnki9

ประกาศ สผ.แนวทางการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ หลักการเหตุผลและกำหนดการ

Presentation ชี้แจงแนวทาง pp 2566_31 สค 66

(ภาพ : ThaiPost)