เปิดวอร์รูม “จัดการไฟป่า-หมอกควัน PM2.5 เชียงใหม” รับฤดูฝุ่น 2566

เปิดวันนี้ “ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่” รับฤดูฝุ่น 2566

ประกาศเป้า “จุดความร้อน/พื้นที่เผาลด 20%-10 พื้นที่พิเศษ” ยังใช้ FireD จัดการไฟป่า-พื้นที่เผา

(ภาพ : ไทยรัฐ)

เปิดวอร์รูม

วันนี้ (11 ม.ค. 2566) นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

“เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันและมลพิษด้านฝุ่นละออง ตลอดจนใช้ในการอำนวยการ สั่งการ ติดตาม ควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รววเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ” นิรัตน์กล่าวย้ำภารกิจศูนย์

(ภาพ : WEVO สื่ออาสา)

ประกาศเป้า “จุดความร้อน/พื้นที่เผาลด 20%-10 พื้นที่พิเศษ”

“จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายจุด Hotspot ปี2566 ค่าคุณภาพอากาศที่เกินมาตรฐาน และพื้นที่เผาไหม้ลดลง 20% ของค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง

ทั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่บริหารจัดการพิเศษ 10 พื้นที่ เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าและเกิดเป็นประจำทุกปี

  1. ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
  2. อ.แม่ออน รอยต่อ อ.สันกำแพง
  3. บริเวณเขื่อแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด
  4. ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
  5. อ.สะเมิง
  6. อ.สันทราย
  7. ต.บ้านปง อ.หางดง
  8. อ.ฮอด รอยต่อ อ.ดอยเต่า
  9. อุทยานแห่งชาติออบหลวง
  10. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

พื้นที่เหล่านี้ เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าและเป็นพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซากประจำทุกปี พร้อมให้แต่ละอำเภอที่มีพื้นที่รอยต่อร่วมกันให้ทำแนวกันไฟ ลาดตะเวน เฝ้าระวังเป็นพิเศษ” รายงานข่าว WEVO เปิดเผย

(ภาพ : WEVO สื่ออาสา)
(ภาพ : WEVO สื่ออาสา)

ยังใช้ FireD จัดการไฟ

“ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงใช้ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการโดยใช้ แอพพิเคชั่น FireD เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลหรือการลงทะเบียนขอใช้ไฟจำเป็นเท่านั้น 

ผู้ที่ต้องจัดการเชื้อเพลิง จะต้องแจ้งคำร้องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และลงทะเบียนในระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลคำร้องไปพิจารณา เพื่อพิจารณาสภาพอากาศในปัจจุบัน สถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ผลการพยากรณ์คุณภาพอากาศที่คาดการณ์ล่วงหน้า 3 วัน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า กำนดให้จัดการเชื้อเพลิง 200ไร่ ต่อ 1 จุด / วัน

พร้อมประกาศ กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่า และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร

ทั้งนี้ เปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการประชุมทุกเช้าวันพุธ และช่วงเวลาไหนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)เกินค่ามาตรฐาน จะมีการประชุมทุกวัน” รายงานข่าวเปิดเผย

(ภาพ : WEVO สื่ออาสา)