เครือข่ายอนุรักษ์ชายหาด แถลงการณ์ ย้ำ ทส. ร่างเอกสารลงนามก่อน 9.00 น.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย กุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย จนท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเจรจากับ กลุ่มอนุรักษ์ชายหาด Beach for life 

โดยทางกลุ่ม Beach for life ได้ยื่นเงื่อนไขให้ตัวแทนเพื่อหารือกับ วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส เพื่อร่างเอกสารที่จะลงนามร่วมกัน 

(ภาพ : Beach for life)

แถลงการณ์ ฉบับที่ 2

6 ธ.ค 65 เวลา 18.55 น. กรรณิการ์ แพแก้ว นักสื่อสารภาคพลเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อ่านถ้อยแถลงหน้ากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมว่า

“แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด ฉบับที่ 2 หน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยล่าสุดจากการพูดคุยของรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เลขาธิการสำนักนโยบายและแผน บอกว่า

จะรับข้อเสนอของเครือข่ายเพียงลมปากนั้นไม่เพียงพอ และไม่เป็นหลักประกันใดๆสำหรับพี่น้องเครือข่าย ดังนั้น ต้องทำเป็นหนังสือชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมระบุกำหนดเวลาที่ชัดเจน และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมีความจริงใจกับพี่น้องในการที่ต้องลงนามในหนังสือฉบับนี้ด้วย 

ร่วมกับรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เลขาธิการสำนักนโยบายและแผน

เรายืนยันว่าเป็นข้อเรียกร้องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการได้ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญตามที่ตัวแทนหน่วยงานที่มาเจรจากล่าวอ้าง

ถ้าภายใน 09.00 น. ไม่มีความคืบหน้าใดจาก นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ ทางเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด และกลุ่ม Beach for life จะยกระดับการกดดัน เพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องด้วยการปักหลักหน้ากระทรวงทรัพอย่างไม่มีกำหนดเวลา” กรรณิการ์ แพแก้ว แถลง

(ภาพ : GreenNews)