“สร้างแล้ว 14 – กำลังจะสร้าง 11” เขื่อนบนน้ำโขงจากจีนถึงเวียดนาม วันนี้ 

สรุปสถานการณ์ล่าสุด (ธ.ค. 2565) “การสร้างเขื่อนบนลำน้ำโขง” โดยเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ผ่านรายงาน-หนังสือ “สรุปสถานการณ์แม่น้ำโขง สำหรับลูกหลานแม่น้ำโขง” 

พร้อมรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินการในแต่ละเขื่อน รวมถึง 14 เขื่อนบนลำน้ำโขงตอนบนในประเทศจีน และ 11 เขื่อนบนแม่น้ำโขงตอนล่าง ในไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และปลายทางก่อนแม่น้ำโขงไหลสู่ทะเลในเวียดนาม

“การรวบรวมสถานการ์ในลุ่มแม่น้ำโขง มันเป็นหน้าที่ของพวกเรา เป็นหน้าที่ของนักวิจัย หน้าที่นักข่าว หน้าที่ NGO นักสิ่งแวดล้อม ที่จะรวบรวมและอธิบายให้สังคมเห็น 

ให้ทุกคนเห็นว่า ทุกคนเป็นเจ้าของปัญหาเหมือกันในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช่ประชาชนไทย ที่จ่ายค่าไฟฟ้าด้วยซ้ำ แต่มันอาจจะหมายถึงประชาชนที่สิงคโปร์ที่เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า ที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากลาว มันเป็นเรื่องของทุกคน Everyone matters ไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่มีบ้านติดกับแม่น้ำโขงเท่านั้น” 

เพียรพร ดีเทศ ผู้อำนวยการรณรงค์ประเทศไทย องค์กรแม่น้ำนานาชาติ (International Rivers) หนึ่งในคณะผู้จัดทำหนังสือฯ เปิดเผยเจตนาการจัดทำในวาระการเปิดตัวหนังสือวานนี้ (1 ธ.ค. 2565) ทางช่องทางออนไลน์

แผนที่เขื่อนแม่น้ำโขง

ภาพ : MYMEKONG

ข้อมูลเขื่อนขั้นบันไดแม่น้ำโขงตอนบนจีน

ภาพ : MYMEKONG

ตารางอัปเดตเขื่อนแม่น้ำโขงตอนล่าง

ภาพ : MYMEKONG
ภาพ : MYMEKONG
ภาพ : MYMEKONG
ภาพ : MYMEKONG
ภาพ : เพียรพร ดีเทศ

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่​ :  https://www.mymekong.org/wp-content/uploads/2022/12/IR-Mekong-Situations-Update-2022-Ebook.pdf