ยื่นจี้ต่อ กงสุลอเมริกาเชียงใหม่ “กรณีสลายชุมนุมเอเปค”

‘ราษฎรหยุด APEC 2022’ ยื่นกงสุลอเมริกา จ.เชียงใหม่ เรียกร้องให้รับผิดชอบฐานะหนึ่งประเทศเขตเศรษฐกิจ APEC “กรณีใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม 18 พ.ย. 2565” ด้วยการร่วมกดดันรัฐบาลไทยให้ “ปฏิรูป คฝ.-ยุติ BCG Model” 

กงสุลรับหนังสือ-รับปากประสานต่อ

(ภาพ :ราษฎรหยุดเอเปค)

ยื่นกงสุลฯ เชียงใหม่

หลังยื่น 8 สถานฑูตฯ สมาชิกเอเปคในกรุงเทพวานนี้ เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. วันนี้ (29 พ.ย. 2565) ราษฎรหยุด APEC 2022 นำโดยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช. ภาคเหนือ) และ คณะก่อการล้านนาใหม่ ได้เดินทางไปยังสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา ในฐานะประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในการประชุม APEC2022 ด้วยการกดดันรัฐบาลไทย ให้ทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 และขอให้ยกเลิกข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างประชุม APEC ในระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 2565

“เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ราษฎรหยุด APEC 2022 ได้เคลื่อนขบวนเพื่อติดตามข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 

1) ต้องยกเลิกนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) รวมถึงระเบียบกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ 

2) ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่มีความชอบธรรมที่จะลงนามข้อตกลงร่วมกับผู้นำกลุ่ม APEC และจะต้องยุติบทบาทในการเป็นประธานการประชุม APEC โดยทันที และ 

3) ประยุทธ์ต้องยุบสภาและเปิดทางให้มีการเลือกตั้ง พร้อมกับจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชน 

ซึ่งในระหว่างการเคลื่อนไหวของราษฎรหยุด APEC 2022 เพื่อผลักดันข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้น ได้เกิดการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน จนทำให้มีผู้ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุ 25 ราย และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือพายุ บุญโสภณ นักกิจกรรมกลุ่มดาวดินที่ถูกยิงด้วยกระสุนยางเข้าที่ดวงตา จนสูญเสียตาข้างขวา ขณะที่การผลักดัน BCG ก็ผ่านไปได้ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชน” พชร คำชำนาญ ตัวแทนราษฎรหยุด APEC 2022 กล่าว

(ภาพ :ราษฎรหยุดเอเปค)

ย้ำ 4 ข้อเรียกร้อง

“ราษฎรหยุด APEC 2022 เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกากดดันให้รัฐบาลให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง ได้แก่ 

  1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาแสดงการยอมรับผิดและออกมาขอโทษกับกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
  2. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และชดใช้ค่าเสียหายทั้งร่างกายและสิ่งของที่สูญเสียไป
  3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการหาตัวผู้สั่งการและผู้กระทำความผิดในการสลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุ จากการสลายการชุมนุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 และมาลงโทษ ทั้งทางวินัยและทางอาญา
  4. ปฏิรูปการควบคุมการชุมนุมให้สนับสนุนการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมแก่ประชาชน โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ตำรวจใช้ความรุนแรงกับประชาชนอีก โดยอย่างน้อยต้องมีการเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมทุกนาย ทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งในเครื่องแบบ และนอกเครื่องแบบ ต้องถูกระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเป็นผู้สร้างสถานการณ์ความรุนแรงเสียเอง และให้ยึดหลักการสิทธิมนุษยชนในการชุมนุมตามหลักสากลและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เอื้อต่อประชาชนในการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม” หนังสือเรียกร้องของกลุ่มฯ ระบุ

“การชุมนุมระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 2565 เป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธตามหลักสากล และพวกตนต้องการมีส่วนร่วมโดยการยื่นข้อเรียกร้องและความคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้นำประเทศต่างๆ ในการประชุม APEC รวมถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ ‘เราไม่ใช่แค่ผู้บริโภค แต่เราคือผู้ได้รับผลกระทบด้วย’ และยืนยันจะขับเคลื่อนเพื่อติดตามข้อเรียกร้องต่อไป เนื่องจากการสลายการชุมนุมของ คฝ. ขัดต่อหลักการสากล

“เราควรมีสิทธิในการแสดงออกในฐานะประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ไม่เห็นหัวพวกเรา เราทนกันมาตลอด 8 ปี และไม่สามารถรับได้อีกที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ฟอกขาวตัวเอง และฟอกเชียวให้นายทุนผ่านการใช้ประเทศเขตเศรษฐกิจ APEC เป็นเครื่องมือ เราขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนในวันนั้นขัดต่อ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ฝ่าฝืนหลักความได้สัดส่วนและความจำเป็น คฝ. ใช้อาวุธที่ร้ายแรง ผิดหลักสากล ใช้กระสุนยางยิงในระยะประชิด ขัดขวางการทำงานของสื่อมวลชน ซึ่งหมายถึงเป็นการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วย เราจะเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทรราชย์เผด็จการให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเราจะเคลื่อนไหวเพื่อหยุด BCG Model ที่ได้มาด้วยเลือดของประชาชน” ตัวแทน ราษฎรหยุด APEC 2022 ย้ำ

(ภาพ :ราษฎรหยุดเอเปค)

กงสุลรับหนังสือ-รับปากประสานต่อ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า หลังรับหนังสือร้องเรียน ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ และกล่าวว่า “จะนำเรียนผู้รับผิดชอบระดับสูงต่อไป หากจะมีการดำเนินการอย่างไรจะประสานงานภายหลัง”

ดูหนังสือถึงกงสุล : จดหมายถึงกลุ่มประเทศ APEC 2022

 

(ภาพ :ราษฎรหยุดเอเปค)
(ภาพ :ราษฎรหยุดเอเปค)
(ภาพ :ราษฎรหยุดเอเปค)