ผู้ว่าอุดรรับปากจะขอข้อมูลบริษัท “เหมืองโปแตช” ให้ตามที่ชาวบ้านขอ

ยื่นผู้ว่าฯ อุดร “ขอข้อมูล-ความคืบหน้า-ความชัดเจนกรณีประชาคม” กรณีเหมืองโปแตช อุดร

ยื่นหนังสือ-ขอคำตอบความคืบหน้าประทานบัตร-ความชัดเจนกรณีประชาคมมิชอบ เหมืองโปแตช อุดรฯ

ผู้ว่าฯ รับปากจะเร่งดำเนินการขอข้อมูลจากบริษัทที่ยื่นสัมปทาน แต่แจง “ไม่เกี่ยวศาลปกครอง”ด้านตัวแทนชาวบ้านชี้ “ส่อปัดความรับผิดชอบ-จะจับตาใกล้ชิด” 

(ภาพ : คนอุดรสู้เหมือง)

กลุ่มอนุรักษ์สวล.อุดรธานี ยื่นหนังสือ

วันนี้ (27 ต.ค. 2565) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ที่ประกอบด้วยชาวบ้านจาก 3 ตำบล ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี ต.ห้วยสามพาด และต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความคืบหน้าของกระบวนการขอประทานบัตรเหมืองแร่โปแตช ของ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รวมทั้งขอให้ตรวจสอบการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมขอบันทึกการประชุมกรรมการจังหวัดอุดรธานี และสุดท้ายทางชาวบ้านขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้ออมถ้ามีการทำเหมืองแร่ขึ้นในพื้นที่

“เราต้องการข้อมูลที่ภาครัฐไม่เคยเปิดเผย โดยทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ เคยยื่นทำหนังสือขอข้อมูลมาหลายครั้ง แต่ทุกครั้งทางหน่วยงานภาครัฐก็พากันเงียบหาย ไม่เคยนำข้อมูลมาให้ชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงความคืบหน้าของโครงการเหมืองแร่โปแตชนี้แต่อย่างใด” พิกุลทอง โทธุโย สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี กล่าว

(ภาพ : คนอุดรสู้เหมือง)

4 ข้อเรียกร้อง

“1. ขอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอประทานบัตรที่ 1-4/2547 โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ของ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้ยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานี และรวมถึงขอทราบความคืบหน้าล่าสุดของกระบวนการดังกล่าว 

2. ให้ตรวจสอบรายชื่อ บุคคล และการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่คำขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ว่ามีการจัดขึ้นเมื่อใดเป็นไปตาม พรบ. แร่ พ.ศ. 2560 หรือไม่ และเป็นไปตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือไม่ อย่างไร

3. ขอบันทึกการประชุมกรรมการจังหวัดอุดรธานี ในคราวที่มีการเรียกสมาชิก อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ไปร่วมประชุมและให้กลับความเห็นมาสนับสนุนเหมืองโครงการเหมืองแร่โปแตช ทั้ง ๆ ที่การประชุมสภา อบต.ห้วยสามพาด มีความเห็นค้านการทำเหมืองแร่โปแตช ไปแล้ว

4. ขอทราบแผนงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการทำเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด และหน่วยงานภายในจังหวัดอุดรธานี” หนังสือเรียกร้องระบุ

(ภาพ : คนอุดรสู้เหมือง)

ผู้ว่าฯ รับปาก “จะขอข้อมูลจากบริษัทเหมือง”

“จะดูแลเรื่องที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ส่งจดหมายข้อเรียกร้องมา 

จะดำเนินการจัดการให้ตามที่ชาวบ้านต้องการคือ ส่งเอกสารที่เป็นหนังสือเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี นั้น โดยเร็วและให้ไวที่สุด” วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวหลังจากรับหนังสือราวเวลา 10:00 น. 

(ภาพ : คนอุดรสู้เหมือง)

ชี้ผวจ. “ส่อผลักความรับผิดชอบ” จะคอยจับตา

“แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะรับข้อเรียกร้องของชาวบ้าน แต่ก็พยายามอ้างว่าการสัมปทานเหมืองแร่โปแตช กรณีฟ้องศาลปกครองกับดำเนินการเป็นคนละขั้นตอนกัน 

เราอยากให้นำข้อเรียกร้องของชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้ทบทวนและทำประชาคมตามจริง ไม่ใช่การกล่างอ้างแต่กลับไปทำประชาคมในค่ายทหารซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

ดังนั้นสิ่งที่ผู้ว่าราชการฯอ้างว่าสัญญาสัมปทานเหมืองแร่กับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่าเป็นคนละส่วนกันนั้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการฯพยายามผลักความรับผิดชอบ ดังนั้นเรื่องนี้ชาวบ้านจะยังคอยจับตาเฝ้าดูว่าการดำเนินการของผู้ว่าราชการฯนั้นจะทำตามที่รับปากหรือไม่” พิกุลทองกล่าว

(ภาพ : คนอุดรสู้เหมือง)