จับตาเวทีรับฟัง “สมุย” วันนี้ อีกโครงการ “กำแพงกันคลื่น” กรมโยธาฯ

กรมโยธาฯ เดินหน้าดันโครงการฯ จัดเวทีรับฟังต่อที่หาดบางมะขาม ท่ามกลางกระแส “คนสมุยไม่เอากำแพงกันคลื่น” ที่เริ่มคุกรุ่นหลังเวทีรับฟังครั้งแรกที่หาดแม่น้ำ

(ภาพ : googlemap)

โยธาฯ เดินหน้าดันต่อ

โครงการศึกษาและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งตำบลเเม่น้ำเเละตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการศึกษาเเละออกเเบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยกรมโยธาธิการ

โครงการฯ ทั้งสองพื้นที่นั้นเกิดจากการร้องขอโดยเทศบาลเมืองสมุย ซึ่งไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดได้ จึงร้องขอการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการ ทำให้กรมโยธาธิการได้กำหนดศึกษาและออกแบบโครงการดังกล่าวใน 2 พื้นที่ชายหาดของเกาะสมุย

27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา กรมโยธาธิการได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ที่ชายหาดแม่น้ำ โดยมีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งหมด 11 แนวทาง ให้แก่ประชาชนได้พิจารณาเลือกและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางเลือกต่างๆ โดยมีดังนี้

 • กำหนดแนวถอยร่น
 • การปลูกป่าชายหาด ป่าชายเลน
 • การถ่ายเททราย
 • เติมทรายชายฝั่ง
 • ปักรั้วไม้ดักทราย
 • เขื่อนถุงทราย
 • เขื่อนหินเรียงใหญ่
 • เขื่อนหินเกเบี้ยน
 • กำแพงคอนกรีตกันคลื่น
 • เขื่อนคอนกรีตขั้นบันได
 • รูปแบบผสมผสาน (ผสมผสานโครงสร้างป้องกันชายฝั่งหลายรูปแบบในพื้นที่เดียวกัน)

หลังการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาในพื้นที่หาดเเม่น้ำ เเละ จะดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ หาดบางมะขามในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้ รายงานข่าวเปิดเผย

(ภาพ : Beach for Life)

เริ่มกระหึ่ม “ไม่เอากำแพงกันคลื่นสมุย”

1 ตุลาคม 2565 ประชาชนชาวสมุยได้ร่วมกันจัดเวทีเพื่อชี้เเจ้งข้อมูลเเก่ประชาชนในพื้นที่รอบชายหาดบางมะขาม เกาะสมุย เพื่อเตรียมความพร้อมค้าน “กำเเพงกันคลื่น” ที่จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นี้ 

“ประชาชนในพื้นที่รอบเกาะสมุยกังวลใจเป็นอย่างยิ่งต่อโครงการดังกล่าว เพราะการดำเนินการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นเเเละการป้องกันชายฝั่งที่ผ่านมาของกรมโยธาธิการนั้น ทำให้ชายหาดหายไป มีการให้ข้อมูลผลกระทบสิ่งเเวดล้อมที่ไม่รอบด้าน เเละการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นทำให้สูญเสียพื้นที่ชายหาด เเละทำลายการท่องเที่ยวอย่างที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือ ที่จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

ความกังวลใจดังกล่าวนำมาซึ่งการเปิดเวทีประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อม ชี้เเจ้งข้อมูลเเก่ประชาชน ก่อนถึงเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ มีการขึ้นป้ายรอบหมู่บ้านพื้นที่โครงการศึกษา เพื่อรณรงค์เเละเเสดงจุดยืน “คนสมุยไม่เอากำเเพงกันคลื่น” 

ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ บรรยากาศเป็นอย่างไร เเละมีความคืบหน้าอย่างไร Beach for life ชวนเพื่อนๆติดตาม เเละให้กำลังคนสมุยสู้กำเเพงกันคลื่น” กลุ่มรักษ์ชายหาด Beach for Life รายงานผ่านหน้าเพจ

นายพะโยม บุญธัม หนึ่งในประชาชนที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นกล่าว กล่าวว่า ที่ผ่านมากำแพงกันคลื่นได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ต่างๆทั้งสมุยเองและชายหาดอื่นๆ ดังนั้นการดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นนั้นประชาชนในสมุยจึงไม่เห็นด้วยและกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่ง เพราะเกาะสมุยเป็นพื้นที่เกาะที่ต้องอาศัยหาดทรายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การเกิดขึ้นของกำแพงคลื่นจึงเป็นการทำลายการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของเกาะสมุย

หลังจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นหาดแม่น้ำผ่านไป ประชาชนในพื้นเกาะสมุยที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการเริ่มขึ้นป้ายพร้อมข้อความ “ไม่ต้องมาสร้างเขื่อนยาว 3 กิโลให้นะ ขอบคุณที่หวังดี แต่ไม่น่ารักเลย มันทำลายชายหาด ! ใครนะช่างคิด รู้นะคิดอะไรอยู่ จุ๊บๆ” ข้อความดังกล่าวสะท้อนความห่วงกังวลของประชาชนต่อโครงการของกรมโยธาธิการอย่างถึงที่สุด และในวันที่ 4 ตุลาคม นี้ จะถึงคราวของเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อศึกษาและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดบางมะขาม”กลุ่มอนุรักษ์ชายหาด Beach for Life เปิดเผย 

(ภาพ : Beach for Life)

ไม่มีหลักเกณฑ์ดำเนินการ สำหรับเกาะอย่างสมุย

“ในปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆทีเกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อการการพิจาณาเลือกมาตรการ รูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพชายฝั่งทะเล และการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

ซึ่งในพื้นที่ชายหาดต่างๆที่อยู่ในเขตแผ่นดิน นั้นมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมอยู่  แต่สำหรับพื้นที่เกาะ อย่างเช่นเกาะสมุย และที่อื่นนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ในลักษณะดังกล่าวกำหนด ซึ่งยิ่งทำให้การดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บนพื้นที่เกาะสมุย โดยกรมโยธาธิการฯ นั้นมีความน่าห่วงกังวลอย่างยิ่ง

หลังจากนี้พื้นที่ชายหาดทั้งสองแห่งของเกาะสมุยจะมีมาตรการอะไรในการป้องกันชายฝั่ง ก็ขึ้นอยู่กับคนสมุยที่จะเลือกชะตามกรรมของชายหาดแม่น้ำและบางมะขาม” อภิศักดิ์ ทัศนี ระบุประเด็นน่าจับตากรณีโครงการฯ กำแพงกันคลื่นสมุย ผ่านบทความ

 

(ภาพ : Beach for Life)
(ภาพ : The Citizen Plus)