“เป้าลดก๊าซฯ รบ. ไม่ต่างจากที่เราปล่อยอยู่ เราไม่ได้พยายามอะไรเลย” TCJA

“รัฐกำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกอย่างไม่จริงจัง เราคาดการณ์ตัวเลขปล่อยก๊าซไว้สูงเกินจริงไปมาก ต่อให้เราลดก๊าซจากการคาดการณ์ที่ 555 MTC มา 40% ก็ไม่ได้ต่างไปจากที่เราปล่อยในปัจจุบัน เราไม่ได้พยายามอะไรเลย”

กฤษฏา บุญชัย ผู้ประสานงาน Thai Climate Justice for All (TCJA) และเลขาธิการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กล่าวในเวที “โลกร้อนแห่งปีของรัฐบาล” Thailand Climate Action Conference (TCAC) ที่ปิดฉากลงวานนี้ (6 ส.ค. 2565) เป็นหนึ่งใน 5 ข้อสังเกตุที่กฤษฏากล่าวบนเวที พร้อม 3 ข้อเสนอต่อนโยบายและการจัดการโลกร้อนของรัฐบาลไทยในเวทีดังกล่าว

ด้าน รมต.ทส. แถลงปิด TCAC “สำเร็จ-เกิดความร่วมมือ-การจัดงานช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อีก 67.90 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”

(ภาพ : TCJA)

5 ข้อสังเกตุ

“1. ปัญหาโลกร้อน สาเหตุจากทุนอุตสาหกรรมนิยมบนฐานพลังงานฟอสซิล ซึ่งน้องเกรต้า ธุนเบิร์ก ได้ชี้ว่า เรายังไม่มีระบบการเมืองและเศรษฐกิจโลกในเวลานี้ที่แก้ปัญหาโลกร้อน แล้วเรายังแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยทุนนิยมคาร์บอนกระนั้นหรือ เราควรตั้งคำถามและหาคำตอบใหม่ที่ไปไกลกว่าทุนนิยม (กลไกตลาดคาร์บอน)

2. เวที TCAC ยังเป็นแค่เวทีกลุ่มธุรกิจคาร์บอน  ขณะที่ปัญหาโลกร้อนกระทบต่อผู้คนมากมายทั้งชุมชนที่อยู่กับนิเวศ เกษตรกรรายย่อย คนเมือง กลุ่มเปราะบาง ชายขอบ ประชาสังคม แต่เวที TCAC ยังไม่ใช่เวทีแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ได้เปิดให้เสียงหลากหลาย ให้เกิดพื้นที่กลุ่มต่างๆ  โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโลกร้อนได้มาพูดคุย นำเสนอ ถกแถลง (ไม่ใช่มาฟัง) เพื่อกำหนดเป้าหมาย ออกแบบนโยบายร่วมกัน 

3. เวทีโลกร้อน มันควรมีพลังความห่วงใยและเนื้อหาสาระในการปกป้องโลก ระบบนิเวศธรรมชาติ ความหลากหลายชีวภาพ ความสูญเสีย เสียหายที่ผู้คนประสบ การปรับตัว สร้างภูมิคุ้มกัน แต่ TCAC ยังอยู่แต่ธุรกิจที่กำลังไปอีกทาง ไม่ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่เราต้องเร่งผลักดัน

4. TCAC ยังไม่ได้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรม ทั้งความเป็นธรรมต่อนิเวศ ต่อประชาชน ต่อคนรุ่นถัดไป เรามีนโยบาย โครงการ อุตสาหกรรมมากมายที่ทำลายระบบนิเวศ ทรัพยากร ชีวิตผู้คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำลังปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต แต่กำลังกระทบสิทธิการดำรงชีพ จัดการป่าของชุมชนในพื้นที่ป่า…แต่กำลังบอกว่าเรากำลังบรรลุคาร์บอนเป็นกลาง…ซึ่งเป็นความย้อนแย้งมาก

5. รัฐกำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกอย่างไม่จริงจัง เราคาดการณ์ตัวเลขปล่อยก๊าซไว้สูงเกินจริงไปมาก ต่อให้เราลดก๊าซจากการคาดการณ์ที่ 555 MTC มา 40% ก็ไม่ได้ต่างไปจากที่เราปล่อยในปัจจุบัน เราไม่ได้พยายามอะไรเลย” กฤษฏากล่าว

(ภาพ : ทส.)

3 ทางออก

“ทางออกที่เราต้องสร้างคือ

  1. รู้ร้อนรู้หนาว ต่อหายนะนิเวศ และความทุกข์ยากของผู้คนจากปัญหาโลกร้อนและความไม่เป็นธรรม เร่งช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา สร้างภูมิคุ้มกันการปรับตัว ปกป้องระบบนิเวศ และผู้คนอย่างจริงจัง
  2. สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมประชาชนอย่างแท้จริง สร้างกระบวนสนทนาออกแบบนโยบายสาธารณะร่วมกัน
  3. ผลักดันให้เปลี่ยนแปลงนโยบาย โครงสร้าง การพัฒนา ธุรกิจ ไม่ให้ทำลายนิเวศ ประชาชน สร้างความยั่งยืนและเป็นธรรมนิเวศและสังคมให้เกิด

เมื่อเรามีเจตจำนงค์ที่ชัด มีเป้าหมายที่ถูกต้องบนความยั่งยืนและเป็นธรรม มีพลังสังคมขับเคลื่อนกว้างขวาง เราจึงจะกู้วิกฤติโลกร้อนได้ด้วยมือประชาชน” กฤษฏา กล่าว

(ภาพ : ทส.)

“ความสำเร็จ” รมต.ทส. แถลงปิด TCAC

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงความสำเร็จ “The Way Forward ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand’s Climate Actions: The Way Forward)” ในการจัดการประชุม การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) 

“การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตลอดการจัดงาน คิดเป็น 67.90 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการประชุม (Carbon Neutral Event)” รมว.วราวุธ สรุปส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดงาน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน วานนี้ (6 ส.ค. 2565) เวลา 14.30 น. 

“สิ่งที่เราทำไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด Climate change ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของเราทุกคน

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมขอให้เวทีแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนในการขับเคลื่อน และตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่โครงการที่ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศ สู่การขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่ แต่ละจังหวัด แต่ละชุมชน และสู่ประชาชน ด้วยการเริ่มต้นง่าย ๆ จากตัวเราทุกคน จากการปรับวิถีชีวิตประจำวัน 

แม้สุดท้ายแล้วก๊าซเรือนกระจกจะไม่มีวันหมดไป แต่สามารถลดลงได้จากเทคโนโลยี และความร่วมมือของทุกคน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เพื่อต่อยอดและผลักดันไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065 ต่อไป” รมว.ทส.กล่าว

ชมเวทีย้อนหลัง 

ภาพบรรยากาศวันปิดงาน TCAC (ภาพ : ทส.)