พบ ‘ขยะเทศบาล’ 130 ตันนำเข้าจากออสเตรเลีย สั่งส่งกลับ-ดำเนินคดี

ท่าเรือแหลมฉบังตรวจพบโรงงานกระดาษ “อินเตอร์ แปซิฟิก เปเปอร์” นำเข้า “ขยะเทศบาล” จากออสเตรเลีย 130 ตัน 

แจ้งนำเข้าเศษกระดาษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ของจริงมีทั้งขยะผ้า บรรจุภัณฑ์อาหาร หน้ากากอนามัย ซองยา สเปรย์กระป๋อง ฯลฯ รวม 20-30 % เป็นขยะเทศบาลตามกฎหมาย

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สั่งส่งกลับ-หาทางดำเนินคดี ด้านบริษัทอ้างไม่เคยเกิดมาก่อน-จะเข้มงวดตรวจสอบ

(ภาพ : คพ.)

ตรวจพบที่ท่าเรือแหลมฉบัง

“วานนี้ (วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖๕) คพ.ร่วมกับ กรมศุลกากร เข้าตรวจสอบสินค้าขาเข้าที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิก เปเปอร์ จำกัด ที่สำแดงว่าเป็นเศษกระดาษ (waste paper-mixed paper) พิกัดศุลกากร 4704.90.00 น้ำหนักประมาณ 130 ตัน ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ผลการตรวจสอบสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์พบว่า สินค้ามีลักษณะคล้ายกันทุกตู้ โดยเป็นเศษกระดาษและมีวัสดุชนิดอื่นปะปน เช่น กระเป๋าผ้า ซองบรรจุภัณฑ์อาหาร หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมอนามัย สเปรย์กระป๋อง ซองยา เป็นต้น รวมวัสดุเจือปนประมาณ 20-30 % 

เข้าข่ายเป็นขยะเทศบาล พิกัด 3825.10.00 ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562” อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผย

(ภาพ : คพ.)

สั่งส่งกลับ-ดำเนินคดี

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้สั่งการให้ติดตามการดำเนินคดีและส่งกลับสินค้าขยะเทศบาลกลับประเทศต้นทางโดยเร็ว ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 

คพ.จะประสานขอให้กรมศุลกากรดำเนินการกับผู้นำเข้าฯ ให้ส่งกลับสินค้าขยะเทศบาลกลับประเทศต้นทางโดยเร็ว และจะประสานกรมการค้าต่างประเทศให้แจ้งไปยังหน่วยงานของประเทศต้นทางเพื่อเน้นย้ำกฎระเบียบในเรื่องนี้ เพื่อให้มีการกำกับบริษัทเอกชนคู่ค้าในประเทศต้นทางมิให้ส่งสินค้าที่เข้าข่ายเป็นขยะเทศบาลมายังประเทศไทยอีก” อธิบดีคพ. กล่าว

(ภาพ : คพ.)

อ้างนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ

“คพ. และกรมศุลกากรได้หารือร่วมกับบริษัทอินเตอร์ แปซิฟิก เปเปอร์ จำกัด 

บริษัทฯ ชี้แจงว่าจะนำสินค้าดังกล่าวไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษม้วนที่โรงงานในอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ที่ผ่านมานำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ประมาณ 4 % เท่านั้น ที่เหลือใช้เศษกระดาษภายในประเทศ สาเหตุที่นำเข้าเนื่องจากเศษกระดาษเยื่อขาวในประเทศไม่เพียงพอ 

ก่อนหน้านี้ได้เคยนำเข้ามาแล้วซึ่งในสัญญาซื้อขายจะกำหนดให้มีวัสดุเจือปนไม่เกิน 1 % โดยน้ำหนัก โดยสิ่งเจือปนจำพวกเศษพลาสติกที่ถูกคัดแยกที่โรงงานจะส่งไปเป็นเชื้อเพลิงเสริมที่โรงปูนซีเมนต์  

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการให้ถูกต้องต่อไป ในส่วนประเด็นความผิดทางกฎหมายให้เป็นไปตามการดำเนินการของกรมศุลกากร และบริษัทฯ จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้อีก” อธิบดีคพ.กล่าวเพิ่มเติม

(ภาพ : คพ.)