จับตาหมอกควันข้ามแดนภาคใต้ “ก.ค.-ก.ย.” 5 รมต.สิ่งแวดล้อมประชุมรับมือ

อธิบดี คพ. รายงานที่ประชุม “หมอกควันข้ามแดน” ของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ (บรูไน-อินโด-มาเลเซีย-สิงคโปร์-ไทย) เผยไทยเตรียมรับมือมลพิษหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าพรุภาคใต้ 

จะมีการใช้แบบจำลองคาดการณ์สถานการณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน ตลอด 3 เดือน ฤดูมลพิษหมอกควันข้ามแดนใน 5 ประเทศอาเซียนตอนล่าง (กรกฎาคม-ตุลาคม)

(ภาพ : คพ.)

ฤดูหมอกควันข้ามแดน อาเซียนล่าง

“ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี เป็นช่วงหน้าแล้งของภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง มีโอกาสเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ ทั้งป่าพรุภายในประเทศและป่าพรุบริเวณเกาะสุมาตรา ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง

เพื่อเตรียมความพร้อมภายในประเทศ  คพ.ได้จัดประชุมหน่วยงาน ทส.ในพื้นที่ภาคใต้ ในการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองภาคใต้ ปี 2565 รมว.ทส. ได้ให้นโยบายให้ทุกหน่วยงานกำหนดแผนและร่วมมือร่วมใจในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ 

โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับประชาชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังไฟไหม้ป่าพรุ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและการท่องเที่ยว” อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอาเซียนล่าง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมไทย 

“พบจุดความร้อนเล็กน้อยในภาคใต้เวียดนาม กัมพูชา เกาะสุมาตราและเกาะกาลิมันตัน ไม่พบร่องรอยหมอกควันสำคัญ” สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน และสภาพภูมิอากาศวันนี้ (6 ก.ค.2565) จากภาพถ่ายดาวเทียมของ Asean Specialised Metreorological Center (ภาพ : asmc.asean.org)

5 รมต.สิ่งแวดล้อมอาเซียนล่าง หารือรับมือ

ไทยเตรียมใช้แบบจำลองคาดการณ์ล่วงหน้า 7 วัน

4 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 23 (23’d MSC) ร่วมกับ ดาโต ฮาจิ มูเอช จูอันดา ฮาจิ อับดุล ราชิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ดร. สิติ นูร์บายา บาการ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดาโต้ ศรีตวน อิบราฮิม ตวน มาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำประเทศมาเลเซีย และ เอมี่ คอร์ รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐในกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อรับรองผลการประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 23 (4 กรกฎาคม 2565) 

“ในที่ประชุมได้รายงานการดำเนินงานของแต่ละประเทศในการเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันข้ามแดนในอาเซียนตอนล่าง 

ซึ่งประเทศไทยได้มีการเตรียมดำเนินงานเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ และการรับมือสถานการณ์และแก้ไข ปัญหาหมอกควันข้ามแดน รวมถึงการใช้แบบจำลองคาดการณ์สถานการณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า 7 วันในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณากลยุทธการจัดการป่าพรุในพื้นที่อาเซียนตอนล่าง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟจากป่าพรุโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ มีการจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป” อธิบดี คพ. กล่าว

(ภาพ : asmc.asean.org)