เผย “ความยั่งยืนสวล.” ปัจจัยตัดสินใจโภชนาการ ผู้บริโภคเอเชียแปซิฟิกวันนี้

ผลสำรวจเอกชน “ความยั่งยืนทางโภชนาการในเอเชียแปซิฟิก” เผย 4 ใน 5 ของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิก “เคยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ”

“ขยะ-รีไซเคิล เป็นประเด็นที่แคร์มากที่สุด โดยเฉพาะคนไทย-ฟิลิปินส์ ผู้บริโภคต้องการทางเลือก-โดยเฉพาะโภชนาการจากพืช และมองว่า “รัฐ-เอกชน-ผู้บริโภค” บทบาทเท่ากันในการสร้างทางเลือก” ผลสำรวจเผย ด้าธุรกิจโภชนาการรับลูก ปรับทิศ Go Green

(ภาพ : GlobeScan)

ทัศนคติผู้บริโภค 11 ประเทศ

การสำรวจความยั่งยืนทางโภชนาการในเอเชียแปซิฟิกปี 2565 จัดทำโดย “เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น” บริษัทเอกชนข้ามชาติด้านโภชนาการ ในเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสำรวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อเรื่องโภชนาการที่มีความยั่งยืน การปฏิบัติด้านโภชนาการที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะลงมือทำ และการให้ความสำคัญของความพยายามรักษาความยั่งยืนในบริษัททางโภชนาการ

โดยสำรวจประชากร 5,500 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 75 ปี ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

“พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ (4 ใน 5) ในเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (79%) และตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ (78%)” ผลสำรวจซึ่งเผยแพร่วันนี้ (28 มิ.ย.2565) ระบุ

(ภาพ : Herbalife Nutrition)

“ขยะ-รีไซเคิล” ประเด็นที่แคร์มากที่สุด

โดยเฉพาะคนไทย-ฟิลิปินส์

“เมื่อถามถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่พวกเขาพิจารณาเป็นอันดับแรก ๆ คือ ปริมาณขยะที่ถูกสร้างขึ้น (65%) และ ปริมาณ/วัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ใช้ (62%) เมื่อพวกเขาตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์โภชนาการนั้นหรือไม่ 

3 ใน 4 (76%) ของผู้ตอบแบบสอบถามยังรู้สึกว่าการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้มีผลต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนาการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งในฟิลิปปินส์ (93%) และไทย (89%) มีความรู้สึกต่อเรื่องนี้มากที่สุด” ผลสำรวจเผย

(ภาพ : Herbalife Nutrition)

เกือบ 80% ยินดีจ่ายเพิ่ม

“ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกเกือบ 80% ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่ากับตัวเลือกด้านโภชนาการที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

เมื่อแบ่งตามประชากรกลุ่ม Gen Z/มิลเลนเนียล (80%) มีแนวโน้มที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่ากับผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกด้านโภชนาการที่มีความยั่งยืนเมื่อเทียบกับกลุ่ม Gen X/บูมเมอร์ (76%) 

เมื่อถามว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายเพิ่มเท่าไร 70% ตอบว่าระหว่าง 1% และ 10% ขณะที่อีก 18% ยินดีที่จะจ่ายมากกว่าระหว่าง 11% ถึงสูงสุด 15%” ผลสำรวจเผย

ต้องการทางเลือก-โดยเฉพาะโภชนาการจากพืช

“ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการเลือกโภชนาการที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

เกือบ 9 ใน 10 (88%) ของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเลือกโภชนาการที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า สิ่งที่พวกเขาวางแผนว่าจะทำเป็นลำดับแรก ๆ มีดังนี้

  • เลือกผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยที่สุดหรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (67%)
  • ลดปริมาณขยะที่เกิดจากทางเลือกโภชนาการส่วนบุคคล (66%)
  • เลือกผลิตภัณฑ์โภชนากรที่ปลูก จัดหา และผลิตมาด้วยวิธีที่ยั่งยืน (53%)
  • เลือกผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ผลิตโดยบริษัทที่มีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน (53%)
  • บริโภคอาหารจากพืชมากขึ้นแทนการบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์ (42%)

7 ใน 10 (68%) ของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกรู้สึกว่าการที่บริษัทด้านโภชนาการมีทางเลือกผลิตภัณฑ์จากพืชถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่เพียงเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มบริโภคอาหารจากพืชมากขึ้นในช่วง 12 ปีข้างหน้า 70% กล่าวว่าพวกเขาต้องการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น ขณะที่ 64% เชื่อว่าทางเลือกอาหารจากพืชถือเป็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า” ผลสำรวจเผย

(ภาพ : Herbalife Nutrition)

“รัฐ-เอกชน-ผู้บริโภค” บทบาทเท่ากันในการสร้างทางเลือก

“เกี่ยวกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการทำให้ตัวเลือกด้านโภชนาการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น 35% กล่าวว่าองค์กรต่าง ๆ เช่น บริษัทด้านโภชนาการ มีบทบาทสำคัญที่สุด ขณะที่ 34% เลือกให้ผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญ และอีก 31% เลือกรัฐบาล ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทุกภาคส่วนต่างมีความสำคัญเกือบเท่า ๆ กัน ในการมีลงมือทำเพื่อเป้าหมายทางโภชนาการที่ยั่งยืน

สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือ 9 ใน 10 (90%) ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าโครงการรีไซเคิลของบริษัทโภชนาการมีส่วนในการส่งเสริมให้พวกเขาสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนของบริษัทนั้น ๆ แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้” ผลสำรวจระบุ

(ภาพ : Herbalife Nutrition)

ธุรกิจโภชนาการรับลูก ปรับทิศ Go Green

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกส่งผลกระทบต่อเราทั้งหมด ซึ่งกระตุ้นผู้บริโภคทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกให้หันมามองเห็นความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโภชนาการ 

พวกเราตระหนักถึงความเร่งด่วนด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนี้และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำในส่วนของเราในการช่วยปกป้องโลกเพื่ออนาคต เช่น การใช้โปรตีนและส่วนผสมที่ทำจากพืชมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา การลดการใช้พลาสติกและปริมาณบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มความพยายามด้านการรีไซเคิลผ่านกิจกรรม Simply Recycle Challenge ในเอเชียแปซิฟิกกิจกรรม Simply Recycle Challenge เป็นโครงการริเริ่มใหม่ที่ให้ผู้จัดจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมกันนำกระป๋องผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้แล้วมารีไซเคิล โครงการนี้ริเริ่มเพื่อถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกของเราในสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้มากกว่า 50 ล้านครั้งภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีของบริษัท” สตีเฟน คอนชี รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจีน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น กล่าว