ประกาศยื่นฟ้อง’แวกซ์ กาเบ็จ’หลังไฟไหม้กากอุต-ผลตรวจมลพิษไม่เกินมาตรฐาน

ชี้มลพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้กากอุตสาหกรรม 6,000 ถัง (ขนาด 200 ลิตร) เป็นความผิดตามพรบ.สิ่งแวดล้อม-พรบ.วัตถุอันตราย ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สามารถยื่นฟ้องได้

อธิบดีคพ.ประกาศยื่นฟ้องบริษัทฯ หลังลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม “แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล” ต้นเหตุเพลิงไหม้-ปล่อยสารพิษ ในราชบุรี ตลอดวันนี้ (17 มิ.ย. 2565)

แต่เบื้องต้น ผลตรวจระดับมลพิษ 5 จุดในรัศมี 8 กม. รอบโรงงาน ยังไม่พบเกินมาตรฐาน

(ภาพ : คพ.)

คุมเพลิงได้ หลังไฟปะทุอีกครั้ง

“จากลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานประเภทรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม (106) บริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โกดังเก็บกักกากอุตสาหกรรม ประเภทกากน้ำมัน และกากสี ประมาณ 6,000 ถัง ถังละ 200 ลิตร 

โดยได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 03.10 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2565 และยังฉีดน้ำเลี้ยงให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อป้องกันการประทุขึ้นมาอีก แต่เกิดประทุอีกครั้งเมื่อ 09.30 น. และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาไม่นาน” อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในช่วงเย็นวันนี้

(ภาพ : คพ.)

เข้าข่ายความผิดตาม พรบ.สิ่งแวดล้อม–พรบ.วัตถุอันตราย

“หลังจากที่ควบคุมเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) ที่ 8 และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมลพิษจากสารเคมี (UCER) คพ. กำลังตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสียหาย 

เพื่อรวบรวมในการเรียกให้บริษัท แว็กกาเบ็จ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งค่าเสียหายของประชาชนที่เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายของทุกภาคส่วนที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา และค่าเสียหายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรา 96 และ 97 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังมีความผิดตามพ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ร.บ. การสาธารณสุข  และ พ.ร.บ. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อไป” อธิบดี คพ. กล่าว

(ภาพ : คพ.)

แต่ ตรวจเบื้องต้น ระดับมลพิษไม่เกินมาตรฐาน

“จากตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่รอบนอกโรงงานทางทิศตะวันออก ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน รัศมี 8 กิโลเมตร จำนวน 5 จุด รายละเอียดประกอบด้วย 

จุดที่ 1 ที่ อบต. น้ำพุ ม.2 ระยะห่าง 8 กิโลเมตร พบมีกลิ่นควัน วัดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ในช่วง 0.03-0.05 ppm (หนึ่งส่วนในล้านส่วน) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ที่กำหนดไว้  0.20 ppm 

จุดที่ 2 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ระยะห่าง 2.8 กิโลเมตร ไม่พบกลิ่นควัน 

จุดที่ 3 บริเวณบ้านคุณธนู งามยิ่งยวด ม.8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระยะห่าง 800 เมตร พบมีกลิ่นควันเล็กน้อย 

จุดที่ 4 บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน สวนพุทธา ด้านทิศตะวันออก ระยะห่าง 240 เมตร พบมีกลิ่นควันรอยมาเป็นช่วงๆ และ 

จุดที่ 5 บริเวณทิศเหนือของโรงงาน ในพื้นที่ ม.8 ต.รางบัว และ ม.9 ต.จอมบึง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ประชาชนแจ้งว่าได้รับกลิ่นในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำ ทำให้มีอาการแสบตา ระคายเคืองผิว ขณะตรวจสอบไม่พบกลิ่นควัน 

ทั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงการตรวจวัดทั้ง 5 จุด ซึ่งตรวจไม่พบไอระเหยสารเคมี (VOCs) พร้อมทั้งได้ประสานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมแผนเฝ้าระวังสุขภาพและรับเรื่องผลกระทบจากประชาชน และ ศปก.พล ที่ 8 จะติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป” อรรถพล กล่าว

(ภาพ : คพ.)