“คลองไทย อันดามันมรดกโลก ไปด้วยกันไม่ได้” ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์

บทสัมภาษณ์ “ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์” มูลนิธิอันดามัน ว่าด้วย เมกะโปรเจกต์ คลองไทย อันดามันมรดกโลก พะยูน โลกร้อน เศรษฐกิจ และ อนาคตคนใต้

อพิเชษฐ์ สุขแก้ว รายงาน

“พะยูนเนี่ย ประมาณการณ์กันว่า ทั้งประเทศไทยมีอยู่ไม่เกิน 250 ตัว 210 ตัวอยู่ในทะเลฝั่งอันดามัน เขากำลังเสนอให้เป็นมรดกโลก

ก็ได้ข่าวมีความพยายามผลักดันของกลุ่มบางกลุ่มที่จะให้มีการขุดคลองเชื่อมระหว่างอันดามันกับอ่าวไทย

พะยูนนี่ไม่ต้องพูดถึง หมดแน่ ถ้ามีคลองไทยตามแผนที่เขาว่า ยังไม่นับรวมถึงการที่ต้องมีอพยพหมู่บ้านอีกจำนวนมาก ตามแนวเส้นทาง คนเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหน

เรื่องการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันก็อาจจะจบด้วย ปีหนึ่ง 500,000 ล้าน ที่กระจายรายได้ไปเยอะมากเลยนะ” ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์