เตือนระดับน้ำโขงจะเพิ่มหนึ่งสัปดาห์ 0.5-2 เมตร เริ่มพรุ่งนี้ เหตุเขื่อนจีน-ลาว-ฝน

“แม่น้ำโขงจะเพิ่มระดับต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์ เชียงรายเพิ่มราว 2 เมตร 7 จังหวัดอีสานเพิ่มครึ่งเมตรขึ้นไป เริ่มพรุ่งนี้ (22 เม.ย.)” กอนช.ประกาศ

เหตุเขื่อนจีน–ลาวระบายน้ำและฝนตกท้ายเขื่อน เตือนคนริมโขงทั้ง 8 จังหวัดเฝ้าระวังผลกระทบ-ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

(ภาพ : คสข.)

“ระดับน้ำที่สถานีจิ่งหง (ประเทศจีน) เพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่อง จากวันที่ 18-21 เม.ย. 2565 ประมาณ 2 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องมาจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน..

คาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 22-29 เม.ย.2565 ดังนี้

  1. ช่วงเหนือเขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว บริเวณสถานีเชียงแสน จ.เชียงราย ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมระดับน้ำเพิ่มขึ้นสะสมในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 1.9–2.0 เมตร
  2. ช่วงท้ายเขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว บริเวณต้งแต่สถานีเชียงคาน จ.เลย ลงมาถึงสถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 0.5 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี

ขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขง โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น” กองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกาศเตือน วันนี้ (21 เม.ย.)

ประกาศ กอนช.

ประกาศ ปภ.

ระดับแม่น้ำโขง วันนี้ จากรายงานกรมอุตุฯ