ไร้แววตอบรับจากรัฐบาล พีมูฟเพิ่มเป็น 15 ข้อเรียกร้อง หวังได้คำตอบ 24 ม.ค.

พีมูฟแถลงเพิ่มอีก 3 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ประเด็น “สัญชาติ-ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า-โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ” จากเดิม 12 เป็น 15 ข้อเรียกร้อง ยอมรับ ยังไม่มีวี่แววสัญญาณตอบรับใด ๆ จากรัฐบาล แต่เชื่อประชุม 24 ม.ค. กับประวิตรจะได้คำตอบที่พอใจ นำไปสู่มติครม.อังคารหน้า (25 ม.ค.)

(ภาพ : พีมูฟ)

ยอมรับ ยังไม่มีสัญญาณตอบรับ

“ตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ยื่นหนังสือถึง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. เมื่อวานนี้ มีข้อเรียกร้องทั้งสิ้น 12 ข้อ

ที่ต้องมีแนวนโยบายที่ชัดเจน และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบนั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้ได้รับมอบอำนาจจากพลเอกประวิตร มารับหนังสือข้อเรียกร้องของประชาชน แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพ และการเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ

ในการปักหลัก ณ องค์การสหประชาชาติวันนี้ พวกเราให้เวลารัฐบาลมาตลอดหนึ่งคืนเพื่อรอท่าทีและการประสานงานที่ชัดเจนจากผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องทั้ง 12 ข้อ แต่ยังไร้วี่แววว่าจะได้รับการตอบสนอง” แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เช้าวันนี้ (21 ม.ค. 2564) เรื่อง รัฐบาลต้องตอบรับข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมโดยเร่งด่วน ระบุ

(ภาพ : พีมูฟ)

เพิ่ม 3 ข้อเรียกร้อง : สัญชาติ-ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า-โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ

“เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของ ขปส. และประชาชนกลุ่มอื่นๆ เป็นไปอย่างครอบคลุมทุกมิติ ขปส.ขอเพิ่มข้อเรียกดังต่อไปนี้

ข้อเรียกร้องที่ 13 สิทธิสถานะบุคคล ให้มีมติคณะรัฐมนตรีสั่งการเร่งรัดแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

2.1 เครือข่ายการแก้ไขสัญชาติไทย 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา

2.2 เครือข่ายลาวอพยพ จังหวัดอุบลราชธานี

2.3 เครือข่ายชาวเลอันดามัน จังหวัด พังงา กระบี่ ระนองสตูล ภูเก็ต

2..4 เครือข่ายไทลื้อ จังหวัดพะเยา และคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์

ข้อเรียกร้องที่ 14 ผลักดันให้มีระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ตามที่ภาคประชาชนเสนอกฎหมายระบบสวัสดิการถ้วนหน้า

ข้อเรียกร้องที่ 15 เร่งรัดแก้ไขปัญหาประชาชนผู้ได้ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ กรณีอ่างน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี, กรณีโครงการแก้มลิงทุ่งทับใน จ.นครศรีธรรมราช, กรณีอ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง, กรณีอ่างน้ำห้วยน้ำรี จ.อุตรดิตถ์, กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาว จ.ลำปาง และโครงการผันแม่ยวม จ.แม่ฮ่องสอน” แถลงการณ์ขปส. ระบุ

(ภาพ : พีมูฟ)

หวังประชุม 24 ม.ค. นำไปสู่คำตอบที่เรียกร้อง “มติครม.”

“จุดยืนของ ขปส. คือ ต้องมีหนังสือตอบรับที่ชัดเจนลงนามโดยพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ เพื่อเป็นหลักประกันว่าประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. ได้รับข้อเรียกร้องทั้งหมดของ ขปส. ทั้งหมดแล้ว โดยนำหนังสือตอบรับดังกล่าวมาชี้ต้องผู้ชุมนุม ณ องค์การสหประชาชาติ ภายในเวลา 13.00 น. วันนี้

ขปส. ยืนยันว่าการเปิดโต๊ะเจรจาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส.ที่มีพลเอกประวิตร
วงศ์สุวรรณ เป็นประธานจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 เพื่อให้ทันต่อการนำมติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 25 มกราคมนี้

เราขอส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลว่าทุกชั่วโมงของความล่าช้า และเพิกเฉยของรัฐบาล คือเวลาทุกชั่วโมงที่จะเกิดการเดินทางของพี่น้องเครือข่ายมาร่วมสมทบอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ความไร้เสถียรภาพ และเอกภาพของรัฐบาลชุดนี้ ทุกนาทีที่ล่าช้าอาจหมายถึงคราวอวสานของรัฐบาล และหากยังไร้ท่าทีที่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวเราจะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลไปติดตามในเวลา 13.00 น. วันนี้” พีมูฟแถลง ณ องค์การสหประชาติ กรุงเทพฯ เช้าวันนี้ (21 ม.ค. 2565)

(ภาพ : มติชน)

เดินหน้า กิจกรรมชุมนุมวันที่สอง

“กิจกรรม “พีมูฟทวงสิทธิ สร้างอำนาจกำหนดชีวิตประชาชน” DAY-2 พีมูฟ x รัฐสวัสดิการ พบกับการแสดงดนตรีโดย เอ้ The Voice และ น้ำ คีตาญชลี
ไฮไลท์วันนี้คือล้อมวงเสวนา “สร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยรัฐสวัสดิการ” ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรงเทพฯ
.
กิจกรรมช่วงกลางวัน รอสัญญาณตอบรับจากรัฐบาลรายชั่วโมงว่ามีท่าทีอย่างไรต่อหนังสือที่ยื่นไปเมื่อวาน แล้วประเมินการเคลื่อนไหว และรอพี่น้องเครือข่ายขึ้นมาสมทบเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ต่อไป” ตัวแทนพีมูฟเปิดเผย