เสียงจากปากคลองไทย 9A

ท่ามกลางกระแสผลักดันเมกะโปรเจกต์ระดับชาติ “โครงการคลองไทย 9A” ในสภาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมา คนในพื้นที่ที่ถูกคาดหมายให้ก่อสร้างโครงการรับรู้และคิดเห็นเช่นไร 

ฟังจากปาก วิจัย ขำทิพา “ครูเราะหีม” ชาวบ้านและครูสอนศาสนาแห่งบ้านแหลมไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา ตรัง 

อพิเชษฐ์ สุขแก้ว รายงานจากตรัง ต้อนรับปีเสือ ปีที่หลายเสียงคาดว่ากระแสผลักดันเรื่องนี้น่าจะร้อนแรงขึ้นอีกระดับ

 

วิจัย ขำทิพา (ภาพ : อพิเชษฐ์ สุขแก้ว)

ชมบทสัมภาษณ์ผ่านรายงาน