คืบอีกนิด ‘ชดเชยเขื่อนหัวนา’ เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติเงินชดเชย 11 ม.ค.

รายงานข่าวจากที่ประชุมร่วม “รัฐ-ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ” วันนี้ (28 ธ.ค.2564) เปิดเผยว่าจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยกรณี “เขื่อนหัวนา” ในสัปดาห์ที่สองของปีใหม่

ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มโนนสังข์พอใจ มอบกุหลาบแดงให้กำลังใจคนทำงาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการถึงรายละเอียดของ “เงินชดเชย” ที่จะนำเข้าครม. ว่าจะครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนากี่รายและเป็นจำนวนเงินเท่าไร และครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดทุกกลุ่มหรือไม่ และอย่างไร

(ภาพ : เพจกลุ่มโนนสังข์ นักสู้เพื่อความเป็นธรรม จากเขื่อนหัวนา)

ยืนยัน นำเข้าครม. สัปดาห์ที่ 2 ม.ค. 2565

“วันนี้ (28 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. ดร.เศกสกล อัตถาวงค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏร กรณีปัญหาของราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผอ.สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกกรณ์ (นายสุธัญญ์ ฤทธิชาป) ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน (นายชีวิน อินทรานุกกูล) ผู้อนวยการส่วนกรรมสิทธิที่ดิน กรมชลประทาน (นายอานนท์ ยิ้มแก้ว) ตัวแทนกลุ่มโนนสังข์ (กลุ่มนายกฤษกร ศิลารักษ์) และรักษากการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญดด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โดยประธานได้ชี้แจงผลความคืบหน้ากรณีดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือสอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2565 ซึ่งกลุ่มราษฏรพอใจ พร้อมทั้งอวยพรและให้กำลังใจรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการ” รายงานข่าวจากสำนักนายกฯ เปิดเผย

(ภาพ : เพจกลุ่มโนนสังข์ นักสู้เพื่อความเป็นธรรม จากเขื่อนหัวนา)

กลุ่มโนนสังข์ เฮ มอบกุหลาบแดง

“ชาวบ้านเขื่อนหัวนา เฮ …รัฐบาลลุงตู่ เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ !!!!

วันนี้ (28 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. ดร.เศกสกล อัตถาวงค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนกระทรวงเกษตร ฯ กรมชลประทาน และ ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการของกรมชลประทานและ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในการนำเรื่องเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา โดยเฉพาะการขออนุมัติงบประมาณที่จะมีขั้นตอนหลายอย่าง

โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากฝายหัวนา 

ต่อมา วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือถึงกระทรวง ต่างๆ เพื่อขอความเห็น กรณีการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากฝายหัวนา 

จากนั้นกระทรวง ต่างๆ ทยอยตอบหนังสือเสนอความเห็น ต่อการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน ฯ กลับคืนมายัง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และเมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้รับหนังสือตอบกลับครบทุกกระทรวงแล้ว ก็จะรวบรวมความเห็นของกระทรวง ต่างๆ แนบประกอบในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการนำเรื่องการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนผลกระทบจากเขื่อนหัวนา จะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นี้ 

หลังการประชุมเสร็จสิ้นลง ชาวบ้านได้มอบกุหลาบแดง ให้แก่ ดร.เศกสกล อัตถาวงค์ และ ผู้แทนกระทรวงเกษตร ฯ กรมชลประทาน และ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อให้กำลังใจ ในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านต่อไป” รายงานข่าวแสดงการตอบรับต่อผลประชุมวันนี้ของกลุ่มโนนสังข์ ผ่านโพสต์เฟสบุ๊กเพจของกลุ่ม

(ภาพ : เพจกลุ่มโนนสังข์ นักสู้เพื่อความเป็นธรรม จากเขื่อนหัวนา)

ไม่ชัด จะครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบกี่กลุ่ม

เขื่อนหัวนา เป็นโครงการของโขงชีมูล ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2533 เป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาด 14 บานประตูกั้นแม่น้ำมูล ขณะที่ก่อสร้างเขื่อนส่งผลให้ชาวบ้าน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.กันทรารมย์ อ.เมืองศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อ.อุทุมพรพิสัย และอ.ยางชุมน้อย ของจังหวัดศรีสะเกษ สูญเสียที่ดินทำกินเพราะถูกน้ำท่วมกว่า 10,000 ไร่

ที่ผ่านมาประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อทวงสิทธิที่ดินทำกินเป็นเวลา 30 ปี ก่อนที่คณะรัฐมตรีมีมติอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนเยียวยา (รอบแรก) เมื่อวันที่ (18 พฤษภาคม 2564) เป็นจำนวนเงิน 62 ล้านบาท พื้นที่ 628 ไร่ รวม 104 แปลง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนาฯ เฉพาะพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโนนสัง กลุ่มราษีไศล และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

ปัจจุบันจำนวน 1,000 ไร่ คือพื้นที่ที่มีสัญญาณจากภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ของคณะกรรมการกำกับการจ่ายเงินค่าชดเชย ซึ่งกำลังอยู่ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าชดเชย เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ประชาชนบางส่วนได้รับเงินค่าชดเชยแล้ว ทว่ายังเหลืออีกประมาณ 9,000 ไร่ โดยเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนที่ต้องสำรวจตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอปัญหาในพื้นที่ ทวงคืนสิทธิที่ดินที่หายไป 

รายละเอียดการแก้ปัญหากรณีการชดเชยเขื่อนหัวนา : https://greennews.agency/?p=25066