เขาค้อ ลันตา ภูจองนายอย ติดอันดับ “12 อุทยานรักษ์โลกระดับทอง 2564”

กรมอุทยานฯ ประกาศผลประเมิน “ระดับการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อุทยานทั่วประเทศ เผยปีนี้ 12 อุทยานอยู่ในระดับ “ทอง” รวมถึงอุทยานแห่งชาติเขาค้อ หมู่เกาะลันตา และภูจองนายอย พร้อม 6 อุทยานเกรด “เงิน” และ 5 อุทยานเกรด “ทองแดง” ที่มีการจัดการแบบ “รักษ์โลก” ได้ครบมิติตามมาตรฐานสากลในระดับรองลงมาด้วย

(ภาพ : อุทยานแห่งชาติเขาค้อ)

เส้นทางยกระดับ ขยับสู่มาตรฐานสากล

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 

โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของอุทยานแห่งชาติ ให้เกิดการใช้ประโยชน์และทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแว่ดล้อม 

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย 

มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล” ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวก่อนประกาศผลแล้ว! อุทยานแห่งชาติสีเขียว 23 แห่ง (Green National Park) ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา

(ภาพ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา)

12 อุทยานเกรด “ทอง”

“ผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2564 ซึ่งอุทยานแห่งชาติที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจะได้รับโส่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 แห่ง ระดับทอง คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 12 แห่ง” ธัญญา กล่าว

โดย 12 อุทยานที่มีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับทองดังกล่าวรวมถึง

 1. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
 2. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
 3. อุทยานแห่งชาติไทรทอง
 4. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 5. อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
 6. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
 7. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
 8. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
 9. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
 10. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
 11. อุทยานแห่งชาติพุเตย
 12. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
(ภาพ : อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)

6 อุทยานเกรด “เงิน”

อุทยานระดับเงิน ที่ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป รวมจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 

 1. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
 2. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
 3. อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลารู่
 4. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
 5. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
 6. อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

  (ภาพ : อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้)

5 อุทยานเกรด “ทองแดง”

สำหรับอุทยานระดับทองแดง ซึ่งคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 

 1. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
 2. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
 3. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 4. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
 5. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย