เที่ยงวันทัน COP26 #4 : ‘ป่าไม้’ ในเวทีเจรจาโลกร้อน

เที่ยงวันทัน COP26

#Day4 : ‘ป่าไม้’ ในเวทีเจรจาโลกร้อน

5 พ.ย. 2564
คุยกับ
ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ กรีนพีซประเทศไทย

วนัน เพิ่มพิบูลย์ ผู้อำนวยการ Climate Watch Thailand

กลาสโกว์คุยเรื่องลดโลกร้อนภาคป่าไม้อย่างไรบ้าง
REDD+ ? ซื้อขายคาร์บอนภาคป่าไม้? …?
ไทยอยู่ตรงไหน ในสมการการเจรจา