เที่ยงวันทันCOP26 #3 : ‘ฟอสซิล’ ในเวทีเจรจาโลกร้อน

เที่ยงวันทัน COP26

#Day3 : ‘ฟอสซิล’ ในเวทีเจรจาโลกร้อน

4 พ.ย. 2564
คุยกับ
ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ กรีนพีซประเทศไทย

วนัน เพิ่มพิบูลย์ ผู้อำนวยการ Climate Watch Thailand

กลาสโกว์ต้องตัดสินใจอะไรในเรื่องพลังงาน-ฟอสซิล
ไทยอยู่ตรงไหนของสมการการเจรจา