เที่ยงวันทันCOP26 #1 : คำประกาศนายกประยุทธ์ที่กลาสโกว์

เที่ยงวันทันCOP26

#Day1 : คำประกาศนายกประยุทธ์ที่กลาสโกว์
2 พ.ย. 2564
คุยกับ
ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ กรีนพีซประเทศไทย
วนัน เพิ่มพิบูลย์ ผู้อำนวยการ Climate Watch Thailand