ไทยจะลดคาร์บอน 2 เท่า เร็วขึ้น 15 ปี หากได้รับการสนับสนุน ประยุทธ์แถลงต่อเวทีโลก

ประยุทธ์แถลงต่อเวทีโลกที่อังกฤษ ไทยพร้อมเร่งเครื่องลดก๊าซเรือนกระจก 2 เท่าและมุ่งสู่ภาวะเป็นกลางทางคาร์บอนจากใช้เวลา 44 ปีเหลือ 29 ปี หากมีทุน-เทคโนโลยีสนับสนุนจากอนุสัญญาโลกร้อน

1 พฤศจิกายน 2021เวลา 23.00 น.ประเทศไทย ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงในการประชุมผู้นำระดับสูงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันที่สองของการประชุมโลกร้อนสหประชาชาติครั้งที่ 26 (COP26) ไทยจะยกระดับเป้าหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 2 เท่าและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเร็วขึ้น 15 ปีจากที่ประกาศในแถลงข่าวที่ไทยหกวันก่อนหน้า 

ก่อนหน้านี้ ไทยได้ประกาศจะ “เป็นกลางทางคาร์บอน” (Carbon Nuetrality สภาวะที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เสมอกับศักยภาพดูดซับ) ในปีค.ศ.2065 ซึ่งล่าช้าจากปี 2050 อันเป็นปีที่นานาชาติกำหนดเป็นเป้าหมายร่วมกันว่าควรทำสำเร็จเพื่อรักษาอุณหภูมิโลก

ในการแถลง นายกได้ประเทศว่าไทยพร้อมบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีค.ศ. 2050 และขยายสู่ก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่นๆ (Net Zero) ในปี 2065 หรืออาจเร็วถึงปี 2050 ได้ หากมี “การสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถ”

นายกยังแถลงว่าไทยพร้อมจะยกระดับแผนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (NDCs) ในรอบสิบปีข้างหน้านี้จาก 20% (จากการผลิตเดิม) เป็น 40% ได้ด้วยเช่นกัน

“วันนี้ผมมาพร้อมกับเจตนารมย์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทาง ผมมั่นใจว่าไทยจะยกระดับ NDCs ของเราเป็น 40% ได้และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้ภายในปี 2050”

“ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.72% ของโลกแต่ไทยกลับเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่ได้รับภัยร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

“คำมั่นของไทยไม่ใช่คำมั่นที่ว่างเปล่า ไทยได้ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง ไทยเคยตั้งเป้าหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 7% ก่อนปี 2020 ซึ่งไทยทำได้ถึง 17% ในปี 2019 เร็วกว่าที่ตั้งไว้หนึ่งปีและมากกว่าสองเท่า”

“สุดท้ายนี้ ผมคิดว่าหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับความล้มเหลวอีก และโลกกำลังบอกเราว่าการประทุษร้ายธรรมชาติต้องยุติเพียงเท่านี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และแหล่งอากาศที่ทุกคนต้องหายใจ มนุษย์ต้องมีความกล้าหาญ ความชาญฉลาด ความรู้คิด ความอดทนสูงสุด นำชัยชนะมาสู่ลูกหลาน ผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสองในการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศ เพราะเราจะไม่มีโลกที่สองที่เป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้ว”

“COP26” การประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดระหว่าง 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน ณ เมืองกลาสโกลว์ สหราชอาณาจักร นับเป็นนัดสำคัญที่ทั่วโลกจับตามองเพราะ 197 สมาชิก จะมาทบทวนเป้าหมายลดโลกร้อนในช่วง 10 ปีข้างหน้าร่วมกันเพื่อรักษาอุณหภูมิโลกให้ไม่พุ่งเกิน 1.5 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษนี้